Terapia behawioralna depresji

Behawioryści twierdzą, że depresja powoduje negatywne myśli na temat siebie i świata. Depresja jest powodowana przede wszystkim brakiem pozytywnych wzmocnień, jakie pacjent miałby okazje doświadczać w otoczeniu. Negatywne myśli w ramach koncepcji behawioralnej występują wskutek depresji, dlatego behawioryści twierdzą, że takie myśli ustąpią, jeśli zmieni się nasze zachowanie. Terapia behawioralna w leczeniu depresji polega przede wszystkim na uczeniu pacjenta dostarczania sobie pozytywnych wzmocnień, a po drugie jest to trening umiejętności społecznych. Terapeuta zaleca pacjentowi podejmowanie takich czynności w domu, których pacjent nie podejmował przez ostatnie tygodnie, a które przyniosłyby mu przyjemność. Czynności te będą coraz bardziej złożone i skomplikowane. Najpierw może to być zwyczajne gotowanie albo malowanie obrazów, a następnie można przechodzić do odpowiedniego rodzaju i jakości reakcji interpersonalnych. Zadania te mają na celu przełamanie rozmaitych oporów pacjenta.

Comments are closed.