PAGU74B - oprogramowanie » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG
PAGU74B - obsługa

MC PowerAmp 800 - obsługa, oprogramowanie


Spis treści

- 1. Stany załączenia i tryby pracy wzmacniacza. - 2. Panel przedni.
- 2.1 Klawiatura.
- 2.1.1 Ogólne funkcje przycisków.
- 2.2 Pokrętła regulacji położenia kondensatorów strojenia filtra PI.
- 2.3 Wyświetlacz LCD.
- 3. Panel tylny. - 4. Sekwencja załączenia i wyłączenia wzmacniacza.
- 4.1 Załączenie.
- 4.2 Wyłączenie.
- 5. Stan załączenia CZUWANIE (STANDBY).
- 5.1 Awaryjne wyłączenie do stanu CZUWANIA.
- 6. Odblokowanie PA i ekran powitalny.
- 6.1 Odblokowanie PA.
- 6.2 Ekran powitalny.
- 7. Stan załączenia anteny.
- 7.1 Konfiguracja sprzętowa.
- 7.3 Obsługa przełącznika.
- 7.3 Pomiar mosy i WFS (SWR) transceivera.
- 7.4 Wyświetlanie pomiarów parametrów elektrycznych.
- 7.5 Pozostałe funkcje przycisków.
- 8. Rozgrzewanie. - 9. Tryby PRACA PA.
- 9.1 Informacje ogólne.
- 9.1.1 Tryby PRACA PA.
- 9.1.2 Etykiety stanu pracy.
- 9.1.3 Pasmo.
- 9.1.4 Segment.
- 9.1.5 Antena w segmencie.
- 9.1.6 Częstotliwość pracy transceivera.
- 9.1.7 Wejście sterujące.
- 9.1.8 Gniazdo anteny wyjściowej.
- 9.1.9 Bargraph w trybach PRACA PA.
- 9.1.10 Ręczna zmiana położenia kondensatorów filtra PI.
- 9.1.11 Tłumik wejściowy 6 dB.
- 9.2 AUTO (AUTO) - automatyczny.
- 9.3 RĘCZNY (MANUAL) - ręczny.
- 9.4 PAMIĘĆ (MEMORY) - pamięć.
- 9.4.1 Widok - etykieta komórki + rotor.
- 9.4.2 Zmiana komórki w tym samym banku.
- 9.4.3 Zmiana na komórkę z drugiego banku.
- 9.4.4 Zmiana sposobu wyświetlania komórek pamięci.
- 9.4.5 Widok - lista komórek w banku.
- 9.4.6 Przywracanie wartości domyślnych "stroi" dla komórek pamięci M1 - M8.
- 9.4.6.1 Przywracanie "stroi" pojedynczej komórki pamięci.
- 9.4.6.2 Przywracanie "stroi" wszystkich komórek pamięci w segmencie.
- 9.4.7 Pozostałe funkcje dostępne z klawiatury.
- 9.5 Zapis "stroi" w trybach AUTO i RĘCZNY.
- 9.5.1 Zapis "stroi" do pamięci trybu AUTO/RĘCZNY dla wybranej "anteny w segmencie".
- 9.5.2 Zapis "stroi" do pamięci trybu PAMIĘĆ dla wybranej komórki pamięci".
- 9.6 Przywracanie wartości domyślnych w trybach AUTO/RĘCZNY.
- 9.6.1 Przywracanie "stroi" pojedynczej "anteny w segmencie".
- 9.6.2Przywracanie "stroi" wszystkich "anten w segmencie" w wybranym segmencie.
- 10.
- 11. Pomiary parametrów elektrycznych.
- 11.1 Tryb ANTENY (SWITCH).
- 11.1.1 Ekrany z wartościami rzeczywistymi parametrów.
- 11.1.2 Ekrany z wartościami przetwornika A/D i rzeczywistymi.
- 11.2 Tryb PRACA PA (AUTO, RĘCZNY, PAMIĘĆ).
- 11.2.1 Ekrany z wartościami rzeczywistymi parametrów.
- 11.2.2 Ekrany z wartościami przetwornika A/D i rzeczywistymi.
- 12. Awarie i ostrzeżenia. - 13. MRNU GLÓWNE
- 13.1 Ustawienia - sterowanie (Settings - control).
- 13.2 Opisy anten (Antenna description).
- 13.3 Czas pracy (Work time).
- 13.4 Godzina i data (Time and date).
- 13.5 System CAT (CAT system).
- 13.6 Klucz blokady (Key loc).
- 13.7 Znak wywoławczy (Call sign).
- 13.8 Przywróć - użytkownik (Restore - user).
- 13. MRNU SERWISOWE
- 13.9 Awarie (Failures).
- 13.10 Parametry - sterowanie (Parameters - control).
- 13.11 Parametry - regulacja (Parameters - adjustment).
- 13.12 Odczyty - maksymalne (Readings - maximum).
- 13.13 Czujniki temperatury DS18B20 (Temperature sensors DS18B20).
- 13.14 Test - mechanizm (Test - mechanism).
- 13.15 Test - przekaźnik K1 (Test - relay K1).
- 13.16 Przywróć - elektryczne (Restore - electric).
- 14. Układ chłodzenia.
- 14.1 Układ chłodzenia lampy.
- 14.2 Układ chłodzenia bloku elektroniki.
- 14.3 Układ chłodzenia zasilacza niskich napięć.


1. STANY ZAŁĄCZENIA I TRYBY PRACY WZMACNIACZA.
 
Stany załączenia:
- CZUWANIA (STANDBY) – stan czuwania, po załączeniu wzmacniacza przyciskiem sieciowym. Zasilane są mikrokontrolery (wszystkie), pozostałe układy są wyłączone. Wywołanie MENU możliwe jest tylko z tego poziomu załączenia.
-

ANTENY (SWITCH) – przełącznik antenowy. Możliwe jest ręczne przełączanie 8 anten przełącznika. Załączone są zasilacze napięć pomocniczych, a obwody lampy wyłączone.

PRACA PA QRP (NO OPERATE) – wszystkie układy załączone, lampa żarzona, wyłączone sterowanie z transceivera,
- PRACA PA QRP (NO OPERATE) – wszystkie układy załączone, lampa żarzona, wyłączone sterowanie z transceivera,
- PRACA PA QRO (OPERATE) – wszystkie układy załączone, lampa żarzona, załączone sterowanie z transceivera.

Tryby PRACA PA:
- AUTO (AUTO) – strojenie automatyczne.
- RECZNY (MANUAL) – strojenie ręczne.
- PAMIĘĆ (MEMORY) – przestrajanie wzmacniacza zgodnie z ustawieniami zapisanymi w pamięci.
- PRACA PA QRO (OPERATE) – wszystkie układy załączone, lampa żarzona, załączone sterowanie z transceivera.


2. PANEL PRZEDNI.
 
Rys. 2-1 Widok wzmacniacza z przodu.


2.1 Klawiatura
   
Rys. 2-2 Klawiatura   
   Klawiatura składa się z dwudziestu monostabilnych przycisków. Większości z nich przypisano dwie funkcje – opisane kolorem czarnym i czerwonym. Którą funkcję wywołuje naciśnięcie (przytrzymanie) przycisku, uzależnione jest od aktualnie wykonywanych operacji. Nie ma, jak można często spotkać w wielu urządzeniach, dodatkowego przycisku funkcyjnego zmieniającego znaczenie przycisku. 

2.1.1 Ogólne funkcje przycisków.

  – załączenie ze stanu CZUWANIA do ANTENY, 
- wyłączenie ze stanu ANTENY na CZUWANIE,
- wyłączenie za stanu PRACA PA do ANTENY – jeżeli wcześniej wzmacniacz był na PRACA PA,
Czerwona dioda LED w przycisku świeci się, gdy wzmacniacz jest w stanie CZUWANIA.
  - wejście w MENU,
- wyświetlenie ekranów z pomiarami.
 
  - powrót z ekranów MENU oraz pomocniczych, anulowanie operacji, itp.,
- wybór wskazań dolnej linijki bargraphu: ODB (RFL), WFS (SWR), Pin.
 
  - zwiększanie wartości ustawianych parametrów,
- zmiana pasma w górę.
 
  - zmniejszenie wartości ustawianego parametru,
- zmiana pasma w dół.
 
  - wybór gniazda anteny wyjściowej (1 lub 2). 
  - wywołanie automatycznego lub ręcznego przestrajania, rozpoczęcie lub zakończenie procesu strojenia. 
  - załączenie/wyłączenie tłumika sygnału sterującego (wejściowego) 6 dB. Załączenie tłumika sygnalizowane jest świeceniem się diody LED w przycisku. 
  - zmiana trybu – AUTO (AUTO), RĘCZNY (MANUAL), PAMIĘC (MEMORY). 
  - zmiana stanu PRACA PA: QRO (OPERATE) – sterowanie wzmacniacza z transceivera, QRP (NO OPERATE) – bez wzmacniacza. Praca QRO sygnalizowana jest świeceniem na czerwono diody LED w przycisku. 
  - zmiana banków (1/2) anten przełącznika i komórek pamięci,
- zmiana wejścia sterującego: ICOM, YAESU, KENWOTHER.
 
  - wybór anteny 1 lub 5 przełącznika antenowego,
- zmiana segmentu w dół.
 
  - wybór anteny 2 lub 6 przełącznika antenowego,
- zmiana segmentu w górę.
 
  - wybór anteny 3 lub 7 przełącznika antenowego,
- zmiana anteny w segmencie w dół.
 
  - wybór anteny 4 lub 8 przełącznika antenowego,
- zmiana anteny w segmencie w górę.
 
  - zapis zmian: parametrów, strojów, itp.,
- zmiana sposobu wyświetlania komórek pamięci w trybie PAMIĘĆ.
 
  - wybór 1 lub 5 komórki pamięci w paśmie,
- obrót w lewo kondensatora anodowego.
 
  - wybór 2 lub 6 komórki pamięci w paśmie,
- obrót w prawo kondensatora anodowego.
 
  - wybór 3 lub 7 komórki pamięci w paśmie,
- obrót w lewo kondensatora antenowego.
 
  - wybór 4 lub 8 komórki pamięci w paśmie,
- obrót w prawo kondensatora antenowego.
 

2.2 Pokrętła regulacji położenia kondensatorów strojenia filtra PI.
 
   Pokrętła praktycznie nie są wykorzystywane, gdyż w trybie AUTO i PAMIĘĆ położenia rotorów kondensatorów filtra PI ustawiane są automatycznie na podstawie „stroi” zapisanych w pamięci, a w trybie RĘCZNY za pomocą przycisków klawiatury. Można powiedzieć, że wyprowadzenie osi kondensatorów na zewnątrz obudowy ma jedynie na celu nadanie wyglądu podobnego do tradycyjnych konstrukcji wzmacniaczy.
   Na ośki zamontowano pokrętła wykonane z materiału izolacyjnego. Namalowane na obudowie skale (0 ÷ 100) oraz znaczniki na pokrętłąch, pozwalają zorientować się o aktualnych, rzeczywistych ustawieniach kondensatorów: anodowego (TUNE) i antenowego (LOAD). Jest to informacja dodatkowa, bo to co „widzi” układ automatyki (zliczanie pół-kroków jakie wykonał silnik krokowy) wyświetlane jest graficznie (wsunięcie płytek rotora w stator) i cyfrowo (wartość w procentach) na wyświetlaczu LCD.
 

UWAGA: NIE NALEŻY RĘCZNIE ZMIENIAĆ POŁOŻENIA KONDENSATORÓW, GDY WZMACNIACZ ZNAJDUJE SIĘ W STANIE PRACA PA (QRP lub QRO).
W stanie PRACA PA kontrolowane jest fizyczne położenie rotora (potencjometry), które musi być zgodne (z marginesem błędu pomiarowego) z cyfrowym odzwierciedleniem położenia rotora (liczniki kroków silnika). W przypadku wykrycia niezgodności spowodowanej np. ręcznym obróceniem rotora, wzmacniacz przerywa wykonywane operacje (wyłączenie OPERATE, przerwanie wzmacniania, itd.) i samoczynnie rozpoczyna procedurę pozycjonowania rotorów.

   W stanie spoczynku silniki zasilane są niewielkim napięciem utrzymującym je w danej pozycji i nie pozwalającym na samoistne obrócenie się rotora pod własnym ciężarem, czy przypadkowym trąceniem gałki kondensatora strojeniowego. Siła trzymająca silnika nie jest jednak na tyle duża, żeby przeciwstawić się sile ludzkiej ręki.
   Zakres ręcznego obrotu rotora został ograniczony mechanicznie i wynosi ok. 240 stopni (elektryczny 180 stopni).

2.3 Wyświetlacz LCD.
 
   Wszelkie informacje o stanie wzmacniacza pokazywane są na monochromatycznym wyświetlaczu graficznym o rozdzielczości 240x128 pikseli.
   Poniższy rysunek przedstawia poglądowy widok ekranu stanu PRACA PA z informacjami jakie mogą się na nim pojawić. Zasadniczo, pole ekranu zostało podzielone na cztery części. Informacje wyświetlane na trzech z nich, oznaczonych jako A, B, C, są takie same dla wszystkich trybów pracy. Natomiast zawartość czwartej sekcji (D), zależna jest od ustawionego trybu pracy oraz aktualnie wybranej funkcji.
 
 
Rys. 2-3 Poglądowy widok ekranu stanu PRACA PA.
   
  A – linijki cyfrowe i wskaźnik mocy. 
[1]  – wyjściowa moc padająca, wskazania 0 ÷ 9999 W – stan PRACA PA, wszystkie tryby,
- współczynnik fali stojącej WFS (SWR, wyjście PA), wskazania 1 ÷ 9.99 – przy SWR >=10
   wyświetlane jest „-OL-” – stan ANTENY,
 
[2] – linijka mocy padającej (wyjście PA). 
  a) 0 ÷ 200 W co 10 W – stan załączenia ANTENY, wskazywana jest moc wychodząca
     z transceivera,
b) 0 ÷ 1000 W co 50 W – 1 lampa GU74B – stan załączenia PRACA PA, wszystkie tryby pracy,
c) 0 ÷ 2000 W co 100 W – 2 lampy GU74B – stan załączenia PRACA PA, wszystkie tryby pracy,
[3]  – linijka wskazująca wartość parametru wybranego przyciskiem ESC\BAR.
  ODB (RFL) – moc odbita (wyjście PA).
  Trzy podzakresy:
a) 0 ÷ 80 W co 4 W – stan ANTENY,
b) 0 ÷ 200 W co 10 W – 1 lampa GU74B - stan PRACA PA, wszystkie tryby,
c) 0 ÷ 400 W co 20 W – 2 lampy GU74B - stan PRACA PA, wszystkie tryby.
  WFS (SWR) – współczynnik fali stojącej (wyjście PA): wskazania 1:3 co 0,1,
Pin – moc sterująca (wejście PA): 0 ÷ 100 W co 5 W, nie wyświetlana w stanie załączenia
         ANTENY.
[4]  – cyfrowa wartość parametru dla dolnej linijki:
  ODB (RFL) – moc odbita, wskazania 0 ÷ 999 W,
WFS (SWR) – współczynnik fali stojącej, wskazania 1 ÷ 9.99 – przy SWR >=10 wyświetlane
                        jest „-OL-”,
Pin – moc sterująca, wskazania 0 ÷ 999 W.
   
  B – okno ustawień
[5]  – pasmo pracy wzmacniacza.
[6]  – częstotliwość w kHz,
[7]  – wejście sterujące: ICOM, YAESU lub KENW,
[8]  – wskaźnik stanu połączenia CAT,
[9]  – wskaźnik automatycznego śledzenia pasma w transceiverze,
[10]  – wskaźnik automatycznej zmiany gniazda anteny wyjściowej,
[11]  – numer gniazda anteny wyjściowej,
[12]  – tryb pracy wzmacniacza,
   
  C – okno etykiet stanu, sygnalizacji ostrzeżeń i awarii.
[13]  – wskaźnik procesu strojenia „STRO” (TUNE),
[14]  – wskaźnik stanu PRACA PA QRO; „PRA” (OPR),
[15]  – wskaźnik tłumika wejściowego „TŁU” (ATT),
[16]  – wskaźnik przejścia na nadawanie „NAD” (TX),
[17]  - zegar czasu rzeczywistego.
   
  D – informacje wyświetlane w tym oknie są zależne od tego, w jakim trybie pracy jest wzmacniacz lub jaka funkcja została wywołana. Dokładne informacje znajdują się w opisach poszczególnych trybów pracy PA.


3. PANEL TYLNY.
 
Rys. 3-1 Widok wzmacniacza z tyłu.
   
[1]  - włącznik zasilania POWER
[2]  - uziemienie GROUND 
[3]  - gniazdo zasilania 230 V 50 Hz 
[4]  - bezpieczniki 
[5]  - gniazdo antenowe ANT2 (UC1)  
[6]  - gniazdo antenowe ANT1 (UC1) 
[7]  - gniazdo wejściowe RF INPUT (UC1) 
[8]  - gniazdo CAT (DIN8 MINI) – zobacz rozdział A-15 
   
 

DIN 8 MINI

widok gniazda

z przodu
 
Pin Sygnał
1 masa
2 +5 V
3 masa
4 TX RS232 lub RS232 TTL UWAGA (1)
5 +12 V
6 RX RS232 lub RS232 TTL UWAGA (1)
7 +5 V
8 +12 V
   
  UWAGA (1): NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOSĆ PRZY WYKORZYSTANIU SYGNAŁÓW RX I TX W STANDARDZIE TTL. Po ustawieniu przełącznika SW 900 w pozycję RS232 TTL (konfigurację przełącznika SW900 przedstawiono przy opisie modułu 900 – interfejs I/O), piny 6 (RX) i 4(TX) gniazda są połączone bezpośrednio z liniami RX i TX mikrokontrolera - bez żadnych układów separacyjnych. Obciążenie tych linii, podanie na nie napięcia (nawet występującego w tym gnieździe + 12 V), może spowodować USZKODZENIE PROCESORA.

Dlatego podłączając transceiver musimy zapewnić odpowiednią separację. Dla transceiverów używających standardu RS232 (12V), możemy wykorzystać wewnętrzny układ MAX232 i wykonać tylko odpowiedni kabel połączeniowy.
Dla transcaiverów  ze standardem RS232 TTL, musimy wykonać:
     - separator linii TTL, np. tranzystorowy (SW900 w pozycji RS232 TTL),
     - interfejs RS232 na RS232 TTL, np. MAX232 (SW900 w pozycji RS232).

Sposób konfiguracji układu komunikacji RS232 oraz przykład interfejsu przedstawiono w rozdziałach: A-13 (Interfejs I/O) i A-15 (Interfejs CAT).

Docelowo gniazdo ma służyć do podłączenia panelu zdalnego sterowania z którym komunikacja odbywać się będzie w standardzie RS232 (12V) – pozwala przesyłać dane na większe odległości niż standard TTL.
   
[9] - gniazda przełącznika antenowego SWITCH 1, SWITCH 2 – zobacz punkt 7.1
   
 

RS232

widok gniazda

z przodu (żeńskie)
 
Pin Antena
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 masa
   
[10] - gniazdo sygnałów sterujących - ICOM
[12] - gniazdo sygnałów sterujących - YAESU
[15] - gniazdo sygnałów sterujących – KENW\OTHER
   
 

DIN 8

widok gniazda z przodu
 
Pin ICOM YAESU KENW/OTHER
1 GND BAND DATA C GND
2 ALC BAND DATA D nie podł.
3 3\SEND +13,8 V TRX ALC
4 KEY-OUT BAND DATA A nie podł.
5 +13,8 V SEND (TX GND) KEY-OUT
6 GND ALC GND
7 V-BAND BAND DATA B SEND
8 nie podł. TX INHIBIT nie podł.
   
  Sygnały:  
  SEND - wejście, sygnał przełączania RX\TX – przejście na wzmacnianie przy poziomie niskim (zwarty do masy) sygnału; w transceiverach YAESU sygnał oznaczony najczęściej jako TX GND,
  ALC – wyjście napięcia (od 0V do – 4V) regulującego poziom mocy sterującej,
  KEY-OUT – wyjście, kontrola nadawania - sygnał ma poziom niski (zwarty do masy), gdy wzmacniacz może przejść na wzmacnianie,
  +13,8 V – wejście, napięcie +13,8 V z transceivera - może zostać wykorzystane do przełączania RX\TX sygnałem SEND – zobacz opis i schematy modułu 900 Interfejs I/O
  TX INHIBIT – wyjście, jak sygnał KEY-OUT - standard YAESU,
  V-BAND - wejście, pasmo transceivera ICOM – TRX-y ICOM na jednym z wyjść (najczęściej opisanym jako BAND V) wystawiają napięcie którego wartość jest zależna od pasma pracy radia.
     
   
Pasmo MHz Napięcie V
50 1,2 - 2
28 - 24 2,0 - 2,5
18 - 21 3,0 - 3,5
14 4,0 - 4,5
10 0 - 1,2
7 5,0 - 5,5
3,5 6,0 - 6,5
1,8 7,0 - 8,0
     
BAND DATA A
BAND DATA B
– wejścia, pasmo transceivera YAESU – TRX-y YAESU kodują pasmo pracy na 4 bitach (BCD), których stany logiczne (L-niski, H-wysoki) dostępne są na jednym z gniazd transceivera.
     
 
  160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m 6m
DATA A H L H L H L H L H L
DATA B L H H L L H H L L H
DATA C L L L H H H H L L L
DATA D L L L L L L L H H H
 
  Sygnały V-BAND dla wejścia ICOM oraz BAND DATA A ÷ BAND DATA D wejścia YAESU, dostarczają jedynie informacji o paśmie. W przypadku transceiver-ów ICOM informacja ta jest jeszcze mniej dokładna, bo górne pasma kodowane są jednym napięciem - 28m i 24m oraz 21m i 18m. Z tego powodu informacje o paśmie wykorzystywane są tylko do kontroli zgodności ustawień pasma w transceiverze z pasmem wzmacniacza (z ograniczeniem dla TRX ICOM), a nie do przestrajania na inne pasmo czy segment. Przestrajanie odbywa się zawsze tylko na podstawie cyfrowej informacji z systemu CAT (gdy jest on aktywny ma najwyższy priorytet) lub analogowego pomiaru częstotliwości.

UWAGA:

Informacje z wejść V-BAND oraz BAND DATA A ÷ BAND DATA D mają wpływ na kontrolę i sterowanie przełączaniem RX/TX wzmacniacza, tylko w przypadku aktywowania funkcji automatycznego śledzenia pasma. Aktywacja polega na ustawieniu na „TAK” (YES) flagi AUTO ŚLEDZENIE PASMA-ICOM dla wejścia ICOM lub AUTO ŚLEDZENIE PASMA-YAESU dla wejścia YAESU. Jeżeli wzmacniacz wykryje różnicę w ustawieniach pasma, to po wysterowaniu go przez transceiver nie przejdzie on na wzmacnianie.

Jeżeli połączenie CAT jest aktywne, to niezależnie od ustawień flag auto śledzenia, informacje z V-BAND oraz BAND DAT A ÷ BAND DATA D nie są przetwarzane i nie mają wpływu na sterowanie PA.

Dla TRX YAESU niezgodność pasm transceiver-wzmacniacz wykrywana jest natychmiast. W przypadku TRX ICOM występuje sytuacja chwilowego  przejścia na wzmacnianie mimo niezgodności pasm - dotyczy tylko pasm 18/21 i 24/28. Wynika to ze wspomnianego wcześniej sposobu kodowania pasm. Dla przykładu. Jeżeli TRX jest na paśmie 24 MHz, a wzmacniacz na 28 MHz, to po naciśnięciu PTT wzmacniacz przejdzie na nadawanie do chwili wykrycia różnicy pasm przez analogowy pomiar częstotliwości (CAT nieaktywny).

Jeżeli auto śledzenie pasma dla wejścia zostało aktywowane, to musi być wykonane także fizyczne połączenie linii sygnałowych V-BAND lub BAND DATA A ÷ BAND DATA D. W przeciwnym przypadku:
- dla wejścia YAESU – PA nigdy nie przejdzie na wzmacnianie. Przy braku sygnałów zewnętrznych, linie BAND DATA A ÷ BAND DATA D są w stanie wysokim, co oznacza brak podłączonego transceivera.
- dla wejścia ICOM – PA przechodzi na wzmacnianie tylko w paśmie 10 MHz. Przy braku sygnału zewnętrznego na linii V-BAND wymuszany jest potencjał 0 V, co identyfikowane jest jako pasmo 10 MHz.
   
[11] - pokrętło regulacji ALC wejścia sterującego ICOM
[13] - pokrętło regulacji ALC wejścia sterującego YAESU
[14] - KEY-OUT wejścia sterującego YAESU, kontrola nadawania - sygnał ma poziom niski (zwarty do masy), gdy wzmacniacz może przejść na wzmacnianie
[16] - pokrętło regulacji ALC wejścia sterującego KENW\OTHER
[17] - KEY-OUT wejścia sterującego KENW\OTHER, kontrola nadawania - sygnał ma poziom niski (zwarty do masy), gdy wzmacniacz może przejść na wzmacnianie
[18] - KEY-IN (SEND) wejścia sterującego KENW\OTHER - sygnał przełączania RX\TX – przejście na wzmacnianie przy poziomie niskim (zwarty do masy)
[19] - ALC wejścia sterującego KENW\OTHER - wyjście napięcia (od 0V do – 4V) regulującego poziom mocy sterującej
[20 - PC – port USB komunikacji procesora głównego z komputerem
[21] - wentylator chłodzenia elektroniki


4. SEKWENCJA ZAŁĄCZENIA I WYŁĄCZENIA WZMACNIACZA.


4.1 Załączenie.

     
  Włącz wyłącznik główny POWER z tyłu obudowy wzmacniacza.
Wzmacniacz zostaje załączony w stan CZUWANIA (STAND BY).
     
  Naciśnij przycisk POWER na klawiaturze, aby załączyć wzmacniacz do stanu ANTENY (SWITCH).
Jeżeli flaga BLOKADA HASŁEM (menu Ustawienia-sterowanie) została ustawiona na TAK, to wzmacniacz będzie można uruchomić dopiero po wprowadzeniu poprawnego hasła.
     
  Naciśnij przycisk OPR, aby załączyć wzmacniacz do stanu PRACA PA QRP (NO OPERATE) – rozgrzewanie lamp i rozpoczęcie pracy w jednym z trybów: AUTO, RĘCZNY lub PAMIĘĆ.

4.2. Wyłączenie.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyjść ze stanu załączenia PRACA PA QRO lub QRP i powrócić do stanu ANTENY.

Wyjście następuje natychmiast po naciśnięciu przycisku POWER, niezależnie od tego w jakim stanie pracy jest wzmacniacz, włącznie z przerwaniem wzmacniania jeśli był na nadawaniu.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć wzmacniacz do stanu CZUWANIA.
     
  Wyłącz wyłącznik główny POWER z tyłu obudowy wzmacniacza.


5. STAN ZAŁĄCZENIA CZUWANIE (STAND BY)
 
W stanie CZUWANIA na ekranie wyświetlany jest czas oraz data z dniem tygodnia. Ekran podświetlany jest w trybie oszczędnościowym, a jego jasność zależy od wartości parametru JASNOŚĆ LCD – STANDBY (menu Ustawienia – sterowanie).

UWAGA: Jeżeli nie jest możliwe odczytanie czasu i daty z układu zegara czasu rzeczywistego (uszkodzenie układu lub szyny komunikacyjnej), to na ekranie nie są wyświetlane żadne informacje i nie jest on podświetlany. Wzmacniacz może być normalnie eksploatowany, a uszkodzony układ zegara nie wpływa na jego poprawną pracę.
W stanie CZUWANIA zasilane są tylko obwody procesorów oraz moduł klawiatury i wyświetlacza.
   
Ekran  5-1 Widok ekranu w stanie CZUWANIA. Ekran 5-2 Ekran CZUWANIA z numerem zgłoszonej awarii.
   
    Operacje możliwe do wykonania z tego poziomu.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby załączyć wzmacniacz do stanu ANTENY (SWITCH).
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby wejść do MENU.

5.1 Awaryjne wyłączenie do stanu CZUWANIA.
 
   Jeżeli w układach wzmacniacza zostanie wykryta awaria która uniemożliwia pracę wzmacniacza nawet w stanie ANTENY, to zostaje on wyłączony aż do stanu CZUWANIA.
   W takim przypadku ekran stanu czuwania zostaje podświetlony do normalnej jasności (także przy uszkodzonym zegarze RTC), a w jego dolnej części wyświetlany jest napis AWARIA (ERROR, ekran 5-2) oraz numer zgłoszonej awarii. Jednocześnie generowany jest przerywany sygnał dźwiękowy.
 
    Operacje możliwe do wykonania z tego poziomu.
     
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby wejść do MENU.
W menu można sprawdzić jaka awaria lub awarie spowodowały wyłączenie wzmacniacza. Na ekranie wyświetlany jest zawsze numer ostatniej awarii.
  Wyłącz wzmacniacz wyłącznikiem sieciowym na tylnej ściance obudowy.


6. ODBLOKOWANIE PA I EKRAN POWITALNY.

6.1 Odblokowanie PA.
 
   Wzmacniacz może zostać zablokowany hasłem przed załączeniem przez osoby postronne. Jeżeli flaga BLOKADA HASŁEM (menu Ustawienia-sterowanie) została ustawiona na TAK, to przy próbie załączenia wzmacniacza przyciskiem POWER pojawi się ekran wprowadzania hasła. 
   
Ekran  6-1 Oczekiwanie na naciśnięcie pierwszego przycisku. Ekran 6-2 Wprowadzanie hasła.
   
  Używając klawiatury wprowadź 3 znakowe hasło.
Naciśnięcie przycisku sygnalizowane jest „kliknięciem” (gdy załączono generator).
Naciśnięcie trzeciego przycisku:
     - hasło poprawne - przejście na ekran przełącznika ANTENY,
     - hasło błędne – ponowne wprowadzanie hasła (ekran 6-1).

Hasło może składać się z dowolnej kombinacji przycisków, oprócz MENU, ESC, UP, DOWN, POWER.
Hasło startowe to M1, M2, M3. Można go w każdej chwili zmienić w menu Klucz blokady.
     
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby wymazać wprowadzone do tej pory hasło.
    Naciśnij przycisk POWER, aby powrócić na ekran czuwania. 
     
    UWAGA: Jeżeli w ciągu 30 sekund nie zostanie wprowadzone poprawne hasło, wzmacniacz automatycznie powróci do ekranu czuwania. 

6.2 Ekran powitalny.
   
  Ekran powitalny pojawia się po naciśnięciu przycisku POWER:
- od razu, gdy PA nie został zablokowany hasłem,
- po wprowadzeniu poprawnego hasła.

Znak SP9XUH można zmienić na inny wchodząc w menu „Znak wywoławczy” (Call sign).
 
 
Ekran 6-3 Ekran powitalny.


7. STAN ZAŁĄCZENIA ANTENY (SWITCH)

7.1 Konfiguracja sprzętowa.
 
   W wzmacniaczu zabudowany został 8–mio kanałowy przełącznik antenowy. Na tylnej ściance obudowy znajdują się dwa gniazda DB9 (żeńskie): SWITCH 1 i SWITCH 2. Są one zrównoleglone, tzn. na piny każdego z nich wyprowadzono komplet ośmiu sygnałów przełączających. Dwa gniazda mogą się przydać do podłączenia dwóch skrzynek z przekaźnikami wykonawczymi, zainstalowanych w różnych miejscach (masztach).

Opis wyprowadzeń gniazd przełącznika i przykład podłączenia przekaźnika anteny nr 1 (więcej informacji w rozdziale A-13, Interfejs I/O).

Rys. 7-1 Schemat podłączania przekaźnika anteny.
   
Pin Antena
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 masa
 
   W momencie załączenia anteny przełącznika na odpowiadającym jej pinie w gnieździe (gniazdach) pojawia się napięcie 24V, którym możemy zasilić cewkę przekaźnika wykonawczego. Program zezwala na załączenie w danej chwili maksymalnie 2 wyjść (UWAGA: w trybie AUTO\RĘCZNY\PAMIĘĆ załączona jest zawsze tylko jedna antena !). Wewnętrzny zasilacz przełącznika może dostarczyć 600 mA prądu. Dlatego należy zwrócić uwagę, aby przekaźniki nie pobierały więcej prądu, bo może to spowodować przepalenie bezpiecznika, a nawet uszkodzenie zasilacza przełącznika. 
 
UWAGA:  Przełącznik posiada własny zasilacz, którego masa nie jest połączona z masą wzmacniacza. Należy o tym pamiętać i nie łączyć ich razem. Zabezpiecza to w pewien sposób pozostałe układy wzmacniacza przed uszkodzeniem w przypadku pojawienia się przepięcia z linii kablowej, np. od wyładowań atmosferycznych.
NALEŻY PAMIĘTAĆ O ODŁĄCZENIU LINII KABLOWYCH OD GNIAZD PRZEŁĄCZNIKA W CZASIE BURZY.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa, można zastosować dodatkową separację pomiędzy przekaźnikami przełącznika, a końcowymi przy antenach.
 

7.2 Obsługa przełącznika.
 
   W trybie ANTENY (SWITCH), przełącznik antenowy możemy wykorzystać jako całkowicie samodzielne urządzenie. Nie jest on w żaden sposób powiązany programowo z resztą układów wzmacniacza – w przeciwieństwie do trybów AUTO\RĘCZNY\PAMIĘĆ, w których antena przełącznika jest wybierana zgodnie z ustawieniami sterowania, pasmem, segmentem, itd. 
 
  Osiem wyjść, zostało podzielonych na dwa banki:
     - BANK 1 –  anteny od 1 do 4,
     - BANK 2 – anteny od 5 do 8.

W banku może być załączona tylko jedna antena lub mogą zostać odłączone wszystkie.
 
 
Rys. 7-2 Ekran trybu ANTENY.
 
   Etykieta z napisem ANTENY (SWITCH) [1] w lewym dolnym rogu ekranu informuje, że wzmacniacz jest w trybie przełącznika antenowego – etykieta ta zmienia się przy zmianie trybów pracy PA.
   Dla każdego z banków wyświetlany jest numer [3] i opis [4] aktualnie wybranej anteny. Natomiast podświetlona etykieta opisu banku (BANK1 lub BANK2) [2] oraz ramka wokół numeru i opisu anteny [5] wskazuje, że zmieniana będzie antena przynależąca do tego banku: BANK1 – anteny od 1 do 4, BANK2 – anteny od 5 do 8.
 
   
Ekran  7-1 Aktywny BANK 1. Ekran 7-2 Aktywny BANK 2.
   
Ekran  7-3 Nie wybrano anteny w BANK 1.  
 
   
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby zmienić bank z antenami.
Kolejne naciśnięcie przycisku powoduje naprzemienne przechodzenie pomiędzy bankami.
 
     
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, 2/6\SEG+, 3/7\ANT-, 4/8\ANT+, aby wybrać antenę.
Jeżeli naciśnięty zostanie przycisk anteny która jest aktualnie załączona, to zostanie ona odłączona, a tym samym odłączone są wszystkie anteny w tym banku – wyświetlane jest „-” w polu numeru anteny oraz napis „Nie wybra.” (No select.) w miejscu opisu anteny  (ekran 7-3).
 

7.3. Pomiar mocy i WFS (SWR) transceivera.
 
   W trybie ANTENY mamy możliwość pomiaru mocy i WFS (SWR) transceivera. Pomiarów tych nie należy mylić z pomiarem mocy i WFS (SWR) na wejściu PA, które to wskazują moc sterującą wzmacniacz i dopasowanie wejścia wzmacniacza (lampy) do transceivera. Biorąc pod uwagę, że wyjściowy mostek pomiarowy został zaprojektowany (sprzętowo i programowo) do pomiaru mocy w zakresie do 2000 W, jego dokładność przy małych mocach - rzędu kilku, kilkunastu watów - nie jest duża. 
   
Ekran  7-4 Pomiar mocy odbitej. Ekran 7-5 Pomiar WFS (SWR).
   
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby zmienić wskazania dolnej linii bargraph-u,

- moc odbita ODB (RFL) – moc wskazywana jest graficznie [12] (w zakresie od 0 do 40 W - co 2 W) oraz liczbowo [11] (ekran 7-4).

- WFS (SWR) – współczynnik wskazywany jest graficznie [12] w zakresie od 1 do 3 – co 0,1 oraz liczbowo [11] w zakresie od 1 do 9,99. Wartość liczbowa WFS wyświetlana jest także dużymi cyframi w miejscu standardowo pokazywanej mocy padającej [13]. Jeżeli WFS jest większy od 9,99, to wyświetlane jest „-OL-” - przekroczenia zakresu.

Linijka [10] pokazuje zawsze moc padającą.

7.4 Wyświetlenie pomiarów parametrów elektrycznych.
   
  Na głównym ekranie trybu ANTENY,  na bieżąco wyświetlane są:
  - temperatura lampy (lamp) [6],
Jeżeli flagę 2 x LAMPA GU74B ustawiono na TAK (dwie lampy), to poniżej temperatury lampy pierwszej „T1=” wyświetlana jest temperatura drugiej lampy „T2=”.

- temperatura w bloku elektroniki [9],
- obroty wentylatora chłodzenia lampy [7],
- obroty wentylatora chłodzenia bloku elektroniki [8].
   
  W zależności od stanu w jakim znajdują się układy wzmacniacza, mogą być wyświetlane także inne informacje:
  - „USZK” (ERR) w miejscu temperatury oznaczający uszkodzenie czujnika temperatury
- „WYŁ“ (OFF) lub „USZK” (ERR) w miejscu obrotów wentylatora, oznaczające odpowiednio: wyłączenie lub uszkodzenie wentylatora (brak odczytu obrotów).
   
  W trybach pracy: ANTENY, AUTO, RĘCZNY, PAMIĘĆ możliwe jest wyświetlenie pomiarów wartości elektrycznych, temperatur, itd., a także wartości liczbowych odczytanych bezpośrednio z przetwornika ADC - przed przeliczeniem na wartość rzeczywistą parametru.
   
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby wywołać pierwszy ekran z pomiarami.
Listę mierzonych parametrów oraz widok ekranów i sposób poruszania się po nich, opisano w rozdziale C-11.

7.5. Pozostałe funkcje przycisków.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć wzmacniacz do stanu CZUWANIA.
  Naciśnij przycisk A1/2, aby zmienić gniazdo anteny wyjściowe [14].
Kolejne naciskanie przycisku zmienia antenę w kółko: ANT1 -> ANT2 -> ANT1 -> ANT2 ...
  Naciśnij przycisk OPR, aby rozpocząć proces rozgrzewania lamp – przejście w stan PRACA PA - tryby AUTO \ RĘCZNY \ PAMIĘĆ.


8. ROZGRZEWANIE.
   
  Proces rozgrzewania lamp rozpoczyna się w momencie naciśnięcia (w trybie ANTENY) przycisku OPR i gdy spełnione są następujące warunki:
- transceiver nie jest na nadawaniu,
- w trybie ANTENY nie została zgłoszona awaria uniemożliwiająca prawidłową pracę obwodów lampy i tunera antenowego,
- wzmacniacz nie przeszedł ze stanu PRACA PA do ANTENY w wyniku awarii uniemożliwiającej ponowny powrót w stan PRACA PA.
W pewnych przypadkach wzmacniacz jest wyłączany ze stanu PRACA PA do ANTENY w wyniku chwilowego zaburzenia lub przekroczenia poprawnych wartości napięć czy prądów. Istnieje wtedy możliwość ponownego załączenia PA w stan PRACA PA – dokładniejszy opis w rozdziale C-12 .
   
  Każdy proces rozgrzewania, zaczyna się od zastosowania ustawień zapamiętanych przy ostatnim wyłączaniu z trybów PRACA PA: ustawienie pasma, segmentu, anteny przełącznika i wyjściowej, testu mechanizmów tunera i ustawienia kondensatorów filtra PI. Po wykonaniu tych operacji załączane są układy elektryczne zasilania i sterowania lamp.
 
Ekran 8-1 Widok ekran w trakcie stosowania ustawień.
   
  Czas rozgrzewania „zimnej” lampy trwa standardowo 150 sekund (wyświetlany na LCD w formacie mm:ss) i może być on zmieniony w menu Parametry-regulacja.
Czas ten skracany jest automatycznie do 60 sekund – szybkie rozgrzewanie - gdy ponowne rozpoczęcie procesu nastąpi w czasie krótszym niż 1 minuta od momentu wyłączenia wzmacniacza ze stanu PRACA PA do ANTENY.
   
Ekran  8-2 Ekran rozgrzewania dla PA z jedną  lampą. Ekran 8-3 Ekran rozgrzewania dla PA z dwoma lampami.
   
  Oprócz czasu rozgrzewania wyświetlane są:
  - Uhtr - napicie żarzenia,
- Iht1 - prąd żarzenia lampy nr 1,
- Iht2 – prąd żarzenia lampy nr 2,
- Ttb1 – temperatura lampy nr 1,
- Ttb2 – temperatura lampy nr 2.
   
  Prąd żarzenia i temperatura drugiej lampy wyświetlane są tylko wtedy, gdy flagę 2 x LAMPA GU74 ustawiono na TAK (2 lampy, menu Parametry-sterowanie).
   
  Naciśnij przycisk POWER, aby przerwać proces rozgrzewania i powrócić do trybu ANTENY.
Pozostałe przyciski nie są aktywne.


9. TRYBY PRACA PA.

9.1 Informacje ogólne.
 
 Rys. 9-1 Ogólny widok ekranu dla trybów PRACA PA.

9.1.1 Tryby PRACA PA.
   
  PW stanie załączenia PRACA PA, wzmacniacz może pracować w jednym z trzech trybów:
  automatyczny – AUTO (AUTO)– podstawowy tryb pracy w którym większość operacji odbywa się automatycznie: przestrajanie na pasmo, segment, „antenę w segmencie”, zmiana gniazda anteny wyjściowej i anteny przełącznika, strojenie do obciążenia anteny,
  ręczny – RĘCZNY (MANUAL) – różni się od trybu automatycznego możliwością ręcznego strojenia (dostrajania) filtra PI,
  - komórek pamięci – PAMIĘĆ (MEMORY). Na każdym z pasm można zaprogramować osiem komórek pamięci, które zgrupowane są w dwóch bankach. Wystarczy nacisnąć jeden lub dwa (dla drugiego banku pamięci) przyciski, aby wzmacniacz przestroił się szybko na zaprogramowane wcześniej ustawieniami.

Przechodzenie pomiędzy trybami.
     
  Naciśnij przycisk A/M, aby zmienić tryb pracy.
Tryby pracy zmieniane są w kółko, tzn. AUTO -> RĘCZNY -> PAMIĘĆ -> AUTO...
Naciśnięcie przycisku nie powoduje jeszcze zmiany trybu, a jedynie zmianę etykiety z nazwą [12]. Przejście na nowy tryb następuje dopiero po 2 sekundach od ostatniej zmiany etykiety. Ten czas pozwala nam zmienić np. tryb AUTO na PAMIĘĆ bez wchodzenia w tryb RĘCZNY.
   
  Przykład:
Znajdujemy się w trybie AUTO.
  Naciskamy przycisk A/M – etykieta trybu zmienia się na „RĘCZNY”,
  W czasie krótszym od 2 sek ponownie naciskamy przycisk A/M – wyświetla się etykieta PAMIĘĆ”, ale wzmacniacz nadal jest w trybie AUTO,
  Po 2 sekundach wzmacniacz wchodzi w tryb PAMIĘĆ.
   
  UWAGA dotycząca wszystkich trybów pracy i większości funkcji – informacja ta nie będzie powtarzana przy opisie innych funkcji, chyba że jest inaczej.
Zmiana trybu pracy, pasma, segmentu, „anteny w segmencie”, anten przełącznika i wyjściowych, wejścia sterującego, tłumika wejściowego, wyjścia z trybu PRACA PA QRO (OPERATE, oprócz wyłączenia przyciskiem POWER), rozpoczęcie procesu strojenia, może być dokonana po spełnieniu warunków (jednego lub wszystkich):
- wzmacniacz musi być na ekranie głównym wybranego trybu pracy, np. będąc na ekranie z pomiarami nie powiedzie się próba zmiany pasma,
- wzmacniacz nie może być na „nadawaniu” - wysterowany sygnałem KEY-IN przez transceiver,
- wzmacniacz nie może być w stanie zgłoszonej awarii czy ostrzeżenia, nawet jeśli nie jest to stan krytyczny.

Operacje wykonywane przy przejściu pomiędzy trybami.
     
  1. AUTO ® RĘCZNY – żadne z ustawień nie ulega zmianie.
  2. RĘCZNY ® AUTO – jeżeli zmiany dokonane w trybie RĘCZNY zostały zapisane, to tryb AUTO zostanie wywołany z tymi zmianami. Jeżeli zmian nie zapisano, to tryb AUTO zostanie wywołany z takimi ustawieniami z jakimi został on opuszczony.

Pamięć „stroi” dla trybów AUTO i RĘCZNY jest wspólna - zajmuje ten sam obszar adresów. Zmiany zapisane w jednym z tych trybów, widziane są automatycznie w obu trybach.
     
  3. AUTO ® PAMIĘĆ lub RĘCZNY ® PAMIĘĆ – przywoływana jest ostatnio używana komórka pamięci na paśmie,
  4. PAMIĘĆ ® AUTO lub PAMIĘĆ ® RĘCZNY  – przywracane są ustawienia zapamiętane przy ostatnim wyjściu z trybu AUTO lub RĘCZNY.
   
  Konfiguracja trybów PRACA PA zapamiętywana jest:
- tymczasowo – podczas przechodzenia pomiędzy trybami.
- w pamięci nieulotnej – w momencie opuszczenia stanu PRACA PA do ANTENY przyciskiem POWER.
   
UWAGA: Wyłączenie wzmacniacza wyłącznikiem sieciowym (zanik napięcia) ze stanu innego niż CZUWANIE, spowoduje utratę ustawień i pomiarów dokonanych w czasie tej sesji.

Tracone dane przy wyłączeniu w stanie:
- ANTENY – anteny przełącznika tego stanu załączenia, czasy pracy: PA załączony, żarzenie,
- PRACA PA - pasmo, segment, „antena w segmencie”, anteny przełącznika tego stanu załączenia, gniazdo anteny wyjściowej, maksymalne odczyty i czasy pracy.


Ponowne uruchomienie wzmacniacza odbędzie się z nastawami zapamiętanymi przy ostatnim poprawnym wyłączenie PA do stanu CZUWANIA przyciskiem POWER.

9.1.2 Etykiety stanu pracy.
 
Rys. 9-2 Etykiety stanu PA.
   
[5] – pasmo pracy wzmacniacza – punkt 9.1.3.
[6] – częstotliwość w kHz – punkt 9.1.6.
[7] – wejście sterujące – punkt 9.1.7.
[8] – wskaźnik stanu połączenia CAT.
\Wskaźnik „ ” zapala się, jeżeli wzmacniacz nawiązał połączenie z TRX.
[9] – wskaźnik automatycznego śledzenia pasma w transceiverze – punkt 9.1.4.
Wskaźnik „ ” zapala się, jeżeli dla aktualnie wybranego wejścia sterującego [7] ustawiono na „TAK” (YES) flagę automatycznego śledzenia pasma. Flagi ustawiamy w menu Ustawienia–sterowanie i dotyczą one wejść ICOM i YAESU. Funkcja automatycznego śledzenia pasma nie jest dostępna dla wejścia  KENW\OTHER.
[10] – wskaźnik automatycznej zmiany gniazda anteny wyjściowej – punkt 9.1.8.
Wskaźnik „” zapala się, gdy flaga AUTO ZMIANA ANTENY WYJŚCIOWEJ zostanie ustawiona na „TAK” (YES, menu  Ustawienia-sterowanie).
[12] – tryb pracy – punkt 9.1.1.
[13] – wskaźnik „” (TUNE) – zapala się, gdy wywołano funkcję strojenia automatycznego lub ręcznego.
[14] – wskaźnik „” (OPR) – zapala się, gdy wzmacniacz został ustawiony w stan PRACA QRO - sterowanie z transceivera i wzmacnianie. Wraz ze wskaźnikiem, zapala się (lub gaśnie) dioda LED w przycisku OPR. 
[15] – wskaźnik „” (ATT) - zapala się, gdy został załączony tłumik (6 dB) sygnału sterującego (RF IN). Wraz ze wskaźnikiem zapala się (lub gaśnie) dioda LED w przycisku ATT. Zobacz punkt 9.1.11. 
[16] – wskaźnik „” (TX) – zapala się, gdy wzmacniacz został wysterowany sygnałem z transceiveara (KEYIN) i przeszedł na wzmacnianie. 

9.1.3 Pasmo.
   
  Pasmo może być zmieniane:
- automatycznie - proces przestrajania; tylko w trybach AUTO i RĘCZNY,
- ręcznie, we wszystkich trybach, przyciskami UP\BAND+ - wyższe pasmo i DOWN\BAND- - niższe pasmo. 
Tak samo jak przy zmianie trybu pracy, zmiana pasma następuje po 2 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku UP\BAND+ lub DOWN\BAND-. Naciskając kilkukrotnie przycisk możemy szybko przejść, np. z pasma 1,8 MHz na 28 MHz, bez fizycznego przestrajania wzmacniacza na każdym paśmie – zmienia się tylko etykieta pasma [5].
   
Rys. 9-3 Ustawiono pasmo 3,5 MHz. Rys. 9-4 Ustawiono pasmo 21 MHz.
   
  Fizyczny proces zmiany pasma sygnalizowany jest mruganiem (1 sek.) etykiety z pasmem [5] na które następuje przestrajanie, aż do momentu zastosowania wszystkich ustawień: segmentu, „anteny w segmencie”, itd.

Wzmacniacz rozpoczyna pracę na paśmie zapamiętanym przy zmianie trybu PRACA PA na ANTENY przyciskiem POWER.
 

9.1.4 Segment.
   
  Każde pasmo amatorskie zostało podzielone na kilka zakresów częstotliwości, nazwanych segmentami. Ilość segmentów w danym paśmie zależy w głównej mierze od szerokości tego pasma. 

Tabela 9-1 Podział pasm na segmenty.

Pasmo Seg.  Zakres częstotliwości 
1,8 MHz  1800 – 1850, 1850 – 1900, 1900 – 1950, 1950 – 2000 
3,5 MHz  3500 – 3550, 3550 – 3600, 3600 – 2650, 3650 – 3700, 3700 – 3750, 3750 – 3800 
7 MHz  7000 – 7050, 7050 – 7100, 7100 – 7150, 7150 - 7200 
10 MHz  10100 – 10125, 10125 – 10150 
14 MHz  14000 – 14100. 14100 – 14200, 14200 – 14300, 14300 - 14350 
18 MHz  18068 – 18118, 18118 – 18168 
21 MHz 

21000 – 21000, 21100 – 21200, 21200 – 21300, 21300 – 21400,

21400 – 21450 
24 MHz  24890 – 24940, 24940 – 24990 
28 MHz 

28000 – 28250, 28250 – 28500, 28500 – 28750, 28750 – 29000,

29000 – 29250, 29250 – 29500, 29500 – 29750 
50 MHz  50000 – 50500, 50500 – 51000, 51000 – 51500, 51500 - 52000 
   
  Segment może być zmieniony:

1. Automatycznie

a) w trybach AUTO i RĘCZNY.
- podczas automatycznego przestrajania wywołanego przyciskiem PTT lub kluczem CW (opisano w rozdziale 10). Segment jest zmieniany, gdy zmieniło się pasmo lub pasmo nie uległo zmianie, ale częstotliwość transceivera jest z zakresu innego segmentu tego pasma,
-

ręcznie zmieniono pasmo przyciskami UP\BAND+, DOWN\BAND-.

Ustawiany jest segment z którym wcześniej pasmo na które teraz przechodzimy było opuszczone,
   
  b) w trybie PAMIĘĆ.
  Ustawiany jest segment zaprogramowany dla wybranej komórki pamięci.
   
  2. Ręcznie.
  Segment może zostać zmieniony w obrębie pasma przyciskami:
     1/5\SEG- - poprzedni segment,
     2/6\SEG+ - następny segment.

W trybie PAMIĘĆ, segmentu nie można zmienić ręcznie !

Zmiana segmentu następuje po 2 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku 1/5 SEG- lub 2/6 SEG+. Naciskając kilkukrotnie przycisk, możemy szybko przejść, np. z pierwszego na ostatni segment w paśmie, bez fizycznego przestrajania wzmacniacza na każdym segmencie – zmienia się tylko zakres częstotliwości segmentu [18].

Proces zmiany segmentu sygnalizowany jest mruganiem (co 1 sek.) etykiety pasma [5], aż do momentu zastosowania wszystkich ustawień.
   
  W chwili zmiany stanu załączenia z PRACA PA na ANTENY przyciskiem POWER, zapamiętywane są ostatnio używane segmenty dla wszystkich pasm i trybów pracy.

Częstotliwość pracy transceivera a ustawiany segment.

Częstotliwość pracy transceivera może być z niego odczytywana poprzez system CAT lub przy braku połączenia mierzona analogowo. W obu przypadkach wynikiem jest wartość częstotliwości zaokrąglona do 1 kHz.
Poniższa tabela przedstawia powiązanie częstotliwości transceivera (odczytanej lub zmierzonej) z segmentem jaki zostanie ustawiony w wzmacniaczu i opisem wyświetlanym na LCD - segment opisany jest dwoma częstotliwościami granicznymi: dolna – początek segmentu i górna – koniec segmentu.

Przykład dla pasma 3,5 MHz.
Tabela 9-2 Powiązanie częstotliwości transceivera z segmentem.
f transceivera kHz seg. segment (LCD)
3500 – 3549 1 3500 – 3550
3550 – 3599 2 3550 – 3600
3600 – 3649 3 3600 – 3650
3650 – 3699 4 3650 – 3700
3700 – 3749 5 3700 – 3750
3750 – 3800 6 3750 - 3800

Jak widać, opis górnej częstotliwości granicznej (oprócz ostatniego segmentu w paśmie) nie pokrywa się z częstotliwością transceivera.  Przyjęto taką zasadę dla zwiększenia przejrzystości  wyświetlanych informacji. Należy o tym pamiętać podczas strojenia na częstotliwościach granicznych segmentów.

Wyświetlanie segmentu.
   
Rys. 9-5 Częstotliwość transceivera w zakresie segmentu (pasma). Rys. 9-6 Częstotliwość transceivera poza zakresem segmentu (pasma).
   
  Jak widać na powyższych rysunkach, segment może być wyświetlony „normalnie” (rys. 9-5) lub podświetlony (rys. 9-6). „Wygląd” segmentu informuje nas o tym, czy po wysterowaniu z transceivera wzmacniacz przejdzie na „nadawanie”, a także czy częstotliwość transceivera jest w zakresie częstotliwości ustawionego w PA segmentu – tylko przy aktywnym połączeniu CAT(punkt a) lub pasma – punkty b) i c).

a) aktywny system CAT.
  W tym przypadku znana jest na bieżąco częstotliwość pracy transceivera.
Segment wyświetlany jest zawsze „normalnie”, gdy częstotliwość transceivera  znajduje się w zakresie częstotliwości segmentu – po naciśnięciu klucza CW lub PTT, wzmacniacz przejdzie na „nadawanie”. W przeciwnym przypadku, segment zostaje podświetlony, a wzmacniacz po naciśnięciu klucza nie przejdzie na „nadawanie”. Należy zwrócić uwagę na górną częstotliwość zakresu. Jeżeli ustawimy segment 3,500-3,550, a w transceiverze 3,550, to segment także zostanie podświetlony (zablokowane nadawanie), co wynika z tabeli 9-2 – nie dotyczy ostatniego segmentu pasma.
Wykorzystanie połączenia CAT jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż nadawanie jest blokowane momentalnie po przekroczeniu zakresu segmentu.
   
  b) brak połączenia CAT, wyłączone automatyczne śledzenie pasma.
  Częstotliwość nie jest odczytywana cyfrowo, a mierzona analogowo. Powoduje to pewną niedogodność, ponieważ faktyczna częstotliwość transceivera  znana jest dopiero po wykonaniu pomiaru. Oznacza to, że do zakończenia pomiaru, wzmacniacz będzie „nadawał” nawet gdy częstotliwość transceiver jest poza zakresem segmentu\ pasma !

Segment wyświetlany po pomiarze:
- normalnie – częstotliwość transceivera znajduje się w zakresie PASMA wzmacniacza i po
  wysterowaniu z transceivera przejdzie on na „nadawanie”.
Segment w obrębie pasma nie jest brany pod uwagę - PA będzie mógł „nadawać” także, gdy częstotliwość transceivera jest z poza zakresu ustawionego segmentu, ale w paśmie !. Ma on natomiast znaczenie w przypadku załączonej funkcji automatycznego przestrajania - opisano w rozdziale C-10.
  - podświetlony - częstotliwość transceivera znajduje się poza zakresem PASMA wzmacniacza i po
                          wysterowaniu z transceivera nie przejdzie on na „nadawanie”.
   
  c) brak połączenia CAT, włączone automatyczne śledzenie pasma.
  W tym przypadku pasmo pracy transceivera identyfikowane jest na podstawie specjalnych sygnałów dostarczanych przez transceiver (opisano w rozdziale C-3, C-10) i tylko ta informacja ma wpływ na wyświetlanie segmentu i blokowanie przejścia PA na „nadawanie”.  Mierzona analogowo częstotliwość jest tylko wyświetlana lub w przypadku aktywowania automatycznego przestrajania (ręcznego wywołania przestrajania), wykorzystana do określenia pasma i segmentu pracy transceivera.

Wejście YAESU - włączone automatyczne śledzenie pasma YAESU.
Identyfikowane są wszystkie pasma, a segment wyświetlany:
- normalnie – pasmo w transceiver-ze takie samo jak w wzmacniaczu- PA może przejść na „nadawanie”.
- podświetlony – różne pasma, blokada nadawania.

Wejście ICOM - włączone automatyczne śledzenie pasma ICOM.
Wyświetlanie i blokowanie „nadawania” wygląda podobnie jak dla wejścia YAESU. Jest jedna różnica, dotycząca pasm18 ÷ 28 MHz. W TRX Icom pasma 18/21 MHz oraz 24/28 MHz kodowane są jednym napięciem (rozdział C-3).

9.1.5 Antena w segmencie.
   
  W każdym segmencie można zaprogramować osiem nastaw, które zostały oznaczone jako ANT1, ANT2... do ANT8. Nadano im takie symbole i nazwano „anteną w segmencie”, ponieważ związane one są bezpośrednio z wyjściami 8-mio kanałowego przełącznika antenowego. Tzn. wybranie np. ANT2 w segmencie spowoduje oprócz zastosowania nastaw zapamiętanych dla tej anteny, wysterowanie wyjścia nr 2 przełącznika antenowego.

„Antena w segmencie” może być zmieniana:

1, Automatycznie.

a) w trybach AUTO i RĘCZNY
  „Antena w segmencie” zmienia się automatycznie tylko wtedy, gdy flaga AUTO ZMIANA ANTENY PRZEŁĄCZNIKA został ustawiony na TAK (YES). Wtedy przy zmianie segmentu (pasma, które pociąga za sobą zmianę segmentu), następuje automatyczna zmiana anteny na zapamiętaną dla segmentu na który następuje przejście.
Jeżeli flagę ustawiono na NIE, to przy zmianie segmentu (pasma), antena nie ulegnie zmianie i pozostaje taka sama jaka była ustawiona na segmencie który został opuszczony – stosowane są tylko nowe ustawienia dla anteny o tym numerze w nowym segmencie (położenie kondensatorów, numer gniazda wyjściowego).
   
  b) w trybie PAMIĘĆ.
     Ustawiana jest antena zaprogramowana dla wybranej komórki pamięci.

2. Ręcznie.
  „Antena w segmencie” może zostać zmieniona w obrębie segmentu przyciskami:
     3/7\ANT- - poprzednia antena,
     4/8\ANT+ - następna antena.

W trybie PAMIĘĆ „anteny w segmencie” nie można zmienić ręcznie !

Zmiana następuje po 2 sek. od ostatniego naciśnięcia przycisku 3/7 ANT- lub 4/8 ANT+. Naciskając kilkukrotnie przycisk, możemy szybko przejść np. z anteny ANT1 na ANT8 w segmencie, bez fizycznego przestrajania wzmacniacza na każdej z anten.

Podczas ręcznej zmiany „anteny w segmencie” wyświetlana jest lista wszystkich anten (rysunek 9.7) z opisami wprowadzonymi w menu „Opisy anten”. Znaczniki „” (zmienia się na „A1” do „A8” zgodnie z wybraną anteną) i „ ”, wskazują antenę na którą nastąpi przestrojenie wzmacniacza.
   
Rys. 9-7 Wybrana zostanie pierwsza „antena w segmencie”, Rys. 9-8 Wybrana zostanie trzecia „antena w segmencie”.
   
  W chwili rozpoczęcia stosowania ustawień (przestrajanie kondensatorów filtra PI, zmiana gniazda anteny wyjściowej, itd.) dla wybranej „anteny w segmencie”, na ekranie aktualizowane są informacje związane z tą anteną - linia pod zakresem segmentu:

a) etykieta z numerem „anteny w segmencie” [19] (ANT1 ... ANT8),
 
b) opis anteny [20],
c) sposób zmiany „anteny w segmencie” przy przejściu na nowy segment lub pasmo [21].
  Dla każdego z 40 segmentów przechowywana jest i na bieżąco modyfikowana informacja o ostatnio używanej „antenie w segmencie”. Pozwala to przy zmianie segmentu lub pasma, na powrót na tą samą „antenę w segmencie” z którą segment był opuszczony.

O sposobie zmiany „anteny w segmencie” decyduje ustawienie flagi „AUTO ZMIANA ANTENY PRZEŁĄCZNIKA” (menu Ustawienia-sterowanie):

- flaga ustawiona na „TAK”, świeci się wskaźnik „ ” [21] – na nowym segmencie ustawiana jest antena używana ostatnio na tym segmencie (przy załączeniu wzmacniacza i pierwszym wejściu w segment zapamiętana w pamięci nieulotnej),

- flaga ustawiona na „NIE”, wskaźnik [21] zgaszony – „antena w segmencie” nie ulega zmianie, pozostaje taka sama jaka była na opuszczanym segmencie (numer anteny przechowywany jest w pamięci nieulotnej i przywoływany przy załączeniu wzmacniacza).

UWAGA: Przestawienie flagi z „TAK” na „NIE” nie zmienia zapamiętanych wcześniej anten dla segmentów, a jedynie „antena w segmencie” nie jest zmieniana przy przechodzeniu pomiędzy segmentami. Po ponownym ustawieniu flagi na „TAK”, anteny dla wszystkich segmentów zostaną przywrócone – będą takie jak przed zmianą flagi.
 
   
  d) „kto” zapisał „stroje” dla anteny [22]. 
  - „fabryczne” – wyświetlana jest etykieta „” („”),
- użytkownik – wyświetlana jest etykieta „UZYTKOWNIK” („USER”).
 

9.1.6 Częstotliwość pracy transceivera.
   
  Odczytana lub zmierzona częstotliwość transceivera wyświetlana jest na LCD [6] (tuż pod etykietą pasma [5]), w formacie xx.xxx kHz, np. 14.073.

Wartość na LCD jest modyfikowana:
 
- co 1 sek., gdy połączenie CAT jest aktywne. Odczytywana z transceivera częstotliwość wyświetlana jest od momentu rozpoczęcia procesu rozgrzewania. 
- po wykonaniu pomiaru, gdy brak jest połączenia CAT. Procedura pomiarowa wywoływana jest co 0,5 sek., natomiast sam pomiar wykonywany jest dopiero po przełączeniu wzmacniacza na „nadawanie” sygnałem KEY-IN i rozpoczęciu modulacji (mowa, telegrafia).
Przyjęty sposób pomiaru powoduje, że częstotliwość wyświetlana i w transceiverze jest zgodna tylko podczas modulowania sygnału. Częstotliwość jest mazana przy przechodzeniu pomiędzy segmentami i pasmami.

9.1.7 Wejście sterujące.
   
  W pierwszych założeniach konstrukcyjnych, wzmacniacz miał mieć jedno wielostykowe gniazdo do podłączenia sygnałów sterujących dla różnego rodzaju transceiver-ów. Ostatecznie zdecydowałem się na rozdzielenie sygnałów na trzy gniazda, którym nadano nazwy wiodących firm produkujących sprzęt dla radioamatorów : ICOM, YAESY, KENW (OTHER). Podział na trzy wejścia pozwolił pogrupować sygnały charakterystyczne dla danej grupy transceiverów, np. V-BAND dla ICOM, czy BAND DATA, TX INHIBIT dla YAESU.
Biorąc pod uwagę, że wzmacniacz ma tylko jedne gniazdo wejściowe RF, trzy „pełne” wejścia dla sygnałów sterujących mogą wydawać się przerostem „formy nad treścią”, ale... tak wyszło.

Wejście sterujące może być zmieniane:

a) ręcznie 
- w trybach AUTO/RĘCZNY przyciskiem BANK\INPUT.
Wejście zmieniane jest w kółko: ICOM ® YAESY ® KENW\OTHER ® ICOM.... 
   
- w trybie PAMIĘĆ, wejścia nie można zmienić ręcznie ! 
   
  b) automatycznie 
- w trybie AUTO/RĘCZNY zmiana wejścia uzależniona jest od ustawienia flagi „AUTO ZMIANA WEJŚCIA STERUJĄCEGO” (menu Ustawienia-sterowanie).

Jeżeli flagę ustawiono na „TAK” – etykieta wejścia sterującego [7] jest „podświetlona”, rysunek 9.10 – to przy zmianie pasma, segmentu, „anteny w segmencie”, wejście sterujące jest automatycznie zmieniane zgodnie z wartością zapamiętaną w „strojach” dla ustawianej „anteny w segmencie”.
Jeżeli flagę ustawiono na „NIE” - etykieta wejścia [7] wyświetlana jest „normalnie”, rysunek 9.9 – to wejście sterujące nie ulega zmianie.
   
- w trybie PAMIEĆ wejście sterujące zmieniane jest zawsze automatycznie, zgodnie z ustawieniami zapisanymi w „strojach” komórek pamięci wszystkich segmentów. 
     
  Rys. 9-9 Widok przy ustawieniu wejść: ICOM, YAESU, KENW/OTHER; „auto zmiana wejścia sterującego” wyłączona.  Rys 9-10 Ustawiono wejście ICOM; „auto zmiana wejścia sterującego” włączona. 
 
   
  Sposób zmiany wejścia sterującego dla trybów AUTO i RĘCZNY ustalany jest każdorazowo w momencie załączenia wzmacniacza głównym wyłącznikiem sieciowym lub powrotu do stanu CZUWANIA, na podstawie przechowywanej w pamięci flagi „AUTO ZMIANA WEJŚCIA STERUJĄCEGO”.
Niezależnie od ustawienia flagi, sposób zmiany wejścia trybu AUTO/RĘCZNY może zostać zmieniony z klawiatury.
     
  Naciśnij i przytrzymaj (> 2sek.) przycisk BANK\INPUT.
Sposób ustawiania wejścia sterującego zmieniany jest w kółko: ręczny, auto, ręczny.., - sygnalizowany zmianą wyglądu etykiety wejścia sterującego [7].
   
UWAGA:  Przed załączeniem funkcji automatycznej zmiany wejścia sterującego, należy zadbać o właściwe zaprogramowanie wejść w poszczególnych „antenach w segmencie” dla segmentów i pasm.
Przed rozpoczęciem procesu strojenia większej ilości „anten w segmencie”, najlepiej jest wyłączyć funkcję  automatycznej zmiany wejścia. Jeżeli pozostanie ona załączona to może okazać się, że przy przejściu na nową „antenę w segmencie” będzie trzeba ręcznie (przyciskiem BANK\INPUT) funkcję wyłączać i przestawiać wejście, gdyż to przywołane automatycznie z pamięci może nie być tym które nas interesuje.
 


9.1.8 Gniazdo anteny wyjściowej.
   
  Dla każdej „anteny w segmencie” przechowywany jest numer używanego na niej gniazda anteny wyjściowej: ANT1 lub ANT2.

Gniazdo anteny wyjściowej może być zmieniane:

a) ręcznie
- w trybach AUTO/RĘCZNY przyciskiem A1/2.
Gniazdo wyjściowe zmieniane jest w kółko: ANT1 ® ANT2 ® ANT1... . – numer gniazda wskazuje liczba [11].
   
- w trybie PAMIĘĆ, wejścia nie można zmienić ręcznie !
   
  b) automatycznie 
- w trybie AUTO i RĘCZNY zmiana gniazda anteny wyjściowej uzależniona jest od ustawienia flagi „AUTO ZMIANA ANTENY WYJCIOWEJ” (menu Ustawienia-sterowanie).

Jeżeli flagę ustawiono na „TAK” – zapalona etykieta „” [10] – to przy zmianie pasma, segmentu, „anteny w segmencie”, gniazdo anteny wyjściowej jest automatycznie zmieniane zgodnie z wartością zapamiętaną w „strojach” dla ustawianej „anteny w segmencie”.
Jeżeli flagę ustawiono na „NIE” - etykieta „ ” [10] nie jest wyświetlana  – to gniazdo anteny wyjściowej nie ulega zmianie.
   
- w trybie PAMIEĆ gniazdo anteny wyjściowej zmieniane jest zawsze automatycznie, zgodnie z ustawieniami zapisanymi w „strojach” komórek pamięci wszystkich segmentów.
   
Rys. 9-11 Gniazdo antenowe ANT1, „auto zmiana gniazda” włączona. Rys. 9-12 Gniazdo antenowe ANT2, „auto zmiana gniazda” wyłączona.

9.1.9 Bargraph w trybach PRACA PA.

   
Rys. 9-13 Moc odbita. Rys. 9-14 Współczynnik fali stojącej.
Rys. 9-15 Moc wejściowa.  Rys. 9-16 Moc odbita - dwie lampy GU74B. 
   
  a) górna linia bargraph - moc wyjściowa (FWD, PAD).ręcznie
  – cyfrowo [1], wskazania 0 ÷ 9999 W,
- linijka [2] - dwa podzakresy:
     - 0 ÷ 1000 W co 50 W (1 lampa, rys. 9.13),
     - 0 ÷ 2000 W co 100 W (2 lampy, rys. 9.16).

Zakres wskazań linijki zmienia się automatycznie w zależności od ustawienia flagi „2 x LAMPA GU74B” (menu Parametry-sterowanie): „NIE” – 1 lampa, „TAK” – 2 lampy.

Najmniejsza wartość wskazywana na górnej jak i dolnej linii wynosi zawsze 1/20 całego zakresu. Ze względów „wizualnych” linijki składają się z 40 „kresek” zapalanych lub gaszonych parami, czyli co 1/20 zakresu.
   
  b) dolna linijka [3] – bargraph wielofunkcyjny.)
  Parametr wskazywany na dolnej linii, możemy wybrać przyciskiem ESC BAR.
Zmiana następuje w kółko: ODB ® WFS ® Pin ® ODB....

- ODB (RFL) - moc odbita.
Zakresie wskazań uzależniony jest od ustawienia flagi „2 x LAMPA GU74B”:
     - 0 ÷ 200 W co 10 W (1 lampa, rys. 9.13),
     - 0 ÷ 400 W co 20 W (2 lampy, rys. 9.16).
     - cyfrowo [4], wskazania 0 ÷ 9999 W.

- WFS (SWR) - współczynnik fali stojącej (rys 9.14).
     - zakres 1:3 co 0,1,
     – cyfrowo [4], wskazania 1,00 ÷ 9,99; przekroczenie zakresu sygnalizowane jest wyświetleniem
        napisu „-OL-„

- Pin - moc sterująca (wejściowa, rys. 9.15).
     - zakres 0 ÷ 100 W co 5 W,
     - cyfrowo [4], wskazania 0 ÷ 9999.

Dolna linia bargraph-u ustawiania jest na wskazania mocy odbitek przy każdym rozpoczęciu procesu rozgrzewania lamp lub strojenia PA (ręczne i automatyczne).
Natomiast przy przechodzeniu z jednego trybu PRACA PA na drugi, nie ulega zmianie.

9.1.10 Ręczna zmiana położenia kondensatorów filtra PI.
   
  Położenie rotorów kondensatora anody i anteny filtra PI, wskazywane jest przez znaczniki w pokrętłach oraz graficznie na wyświetlaczu LCD. W obu przypadkach jest to procentowa wartość wsunięcia płytek rotora w stator.
Graficznie, rotory wyświetlane są na wszystkich głównych ekranach stanu załączenia PRACA PA. Wywołanie niektórych funkcji, np. wyświetlenie ekranów z pomiarami, zmiana „anteny w segmencie” czy komórki pamięci, powoduje chwilową zmianę wyglądu ekranu. Po powrocie z funkcji wyświetlane są aktualne pozycje kondensatorów.

Poniższy rysunek przedstawia grafikę, jaka może się pojawiać w związku z obsługą kondensa-torów filtra PI.
 
Rys. 9-17 Graficzna wizualizacja rotorów kondensatorów filtra PI.
   
[23] – graficzne przedstawienie położenia kondensatora anody,
[24] – procentowa wartość (1 ÷ 100 %) położenia kondensatora anody,
[25] – graficzne przedstawienie położenia kondensatora anteny,
[26] – procentowa wartość (1 ÷ 100 %) położenia kondensatora anteny,
[31] – opisy rotorów.
   
  Wskaźniki [27], [28], [29], [30] pojawiają się podczas ręcznego strojenia. Wskazują kierunek w jakim powinny zostać obrócone kondensatory, aby doprowadzić do optymalnego dostrojenia filtra PI.
   
[27] – zmniejsz pojemność kondensatora anody,
[28] – zwiększ pojemność kondensatora anody,
[29] – zmniejsz pojemność kondensatora anteny,
[30] – zwiększ pojemność kondensatora anteny,
   
  Ręcznej zmiany (nie mylić z ręcznym obracaniem pokręteł, którego nie powinno się robić) pojemności kondensatorów, dokonujemy przyciskami (tylko w trybie RĘCZNY):

M1 PLATE- – zmniejszenie pojemności kondensatora anody,
M2 PLATE+ – zwiększenie pojemności kondensatora anody,
M3 LOAD- – zmniejszenie pojemności kondensatora anteny,
M4 LOAD+ – zwiększenie pojemności kondensatora anody,

9.1.11 Tłumik wejściowy 6 dB.
   
  Tłumik wpinany jest w obwód sygnału sterującego, pomiędzy wejście transceivera a siatkę sterującą lampy. Załączenie tłumika redukuje moc dostarczaną do siatki o ok. 6 dB w stosunku do mocy transmitowanej z radia. Pozwala to na szybkie zredukowanie mocy wyjściowej wzmacniacza, bez potrzeby obniżania mocy transceivera.

Tłumik może zostać załączony lub wyłączony na ekranach głównych wszystkich trybów PRACA PA: AUTO, RĘCZNY i MANUAL.
     
  Naciśnij przycisk ATT, aby załączyć/wyłączyć tłumik.
Zmiana następuje w kółko: ON ® OFF ® ON...
     - stan załączony sygnalizowany jest zapaleniem się diody w przycisku ATT oraz etykiety
       „” (ATT) na ekranie,
     - w stanie wyłączenia dioda w przycisku ATT jest zgaszona, a etykieta nie jest wyświetlana.
   
  Proces strojenia odbywa się zawsze z WYŁĄCZONYM tłumikiem i nie ma możliwość jego załączenie. Jeżeli tłumik był włączony przed rozpoczęciem strojenia, to zastaje on wyłączony, a po opuszczeniu procesu automatycznie przywrócony do stanu włączony.


9.2 AUTO (AUTO)- automatyczny.
 
Ekran 9-1 Ekran główny w trybie AUTO.
   
  Jest to podstawowy tryb pracy wzmacniacza w którym, po wcześniejszej prawidłowej konfiguracji sprzętowej - wykonanie połączeń z transceivera:
   
- sygnałów sterujących: KEY-IN – przełączanie RX/TX, ALC – regulacja mocy sterującej, KEY-OUT – kontrola przechodzenia transceivera na nadawanie,
opcjonalnie sygnałów kontroli pasma V-BAND (ICOM), BAND-DATA (YAESU),
- koncentrycznego kabla sygnałowego do gniazda RF IN oraz anteny (anten) do gniazda ANT1 lub ANT2,
- kabla komunikacji CAT. Wykonanie tego połączenia nie jest bezwzględnie konieczne, ale zalecane ponieważ umożliwia większą kontrolę przestrajania, strojenia, a także szybsze działanie układów zabezpieczeń.
   
  oraz programowej:
   
- ustawienie flag sterujących automatyczną zmianą „anten w segmencie”, gniazd anteny wyjściowej, wejścia sterującego,
- przeprowadzenie procedur strojenia dla aktualnie podłączonych anten i zapamiętanie „stroi” w pamięci nieulotnej dla „anten w segmencie”, segmentów i pasm.
   
  większość operacji wykonywana jest automatycznie.

Pomimo automatyzacji, niektóre ustawienia wstępne jak i sterowanie pracą PA muszą być wykonywane ręcznie.
Należy zwrócić uwagę, że niektóre ustawienia wprowadzone ręcznie z klawiatury będą miały charakter tymczasowy. Dotyczy to np. „anteny w segmencie”, segmentu, pasma, wejścia sterującego, gniazda anteny wyjściowej, które w zależności od ustawienia flag sterujących,  mogą ulec zmianie w chwili automatycznego przestrajania. Ręczna zmiana ustawień będzie natomiast potrzebna w przygotowaniu do procesu strojenia - po wywołaniu procesu strojenia ustawienia zostają „zamrożone”, aż do momentu wyjścia z niego - zobacz rozdział 10.

Poniżej przedstawiono listę rozkazów i funkcji jakie mogą zostać wywołane za pomocą przycisków klawiatury z poziomu ekranu głównego trybu AUTO. Jeżeli funkcja została przedstawiona w innym rozdziale (punkcie), to nie jest ona tutaj ponownie opisana, a wskazane jest tylko miejsce gdzie można uzyskać informację na jej temat.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć wzmacniacz do stanu ANTENY.
Przycisk POWER jest zawsze aktywny, a wyłączenie może nastąpić z poziomu każdego ekranu i funkcji.
     
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby wywołać ekrany z pomiarami.
Opisano w rozdziale C-11.
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby zmienić wskazania dolnej linii bargraph-u.
Kolejne naciśnięcie przycisku zmienia wskazania na: moc odbita (ODB, RFL), współczynnik fali stojącej (WFS, SWR),moc sterująca (Pin) - opis w punkcie 9.1.9.
     
  Naciśnij przycisk UP\BAND+, aby przejść na wyższe pasmo lub DOWN\BAND- na niższe.
Opisano w punkcie 9.1.3.
     
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby przejść na poprzedni segment lub 2/6\SEG+ na następny.
Opisano w punkcie 9.1.4.
     
  Naciśnij przycisk 3/7\ANT-, aby przejść na poprzednią „antenę w segmencie” lub 4/8\ANT+ na następną.
Opisano w punkcie 9.1.5.
     
  Naciśnij przycisk A1/2, aby zmienić gniazdo anteny wyjściowej.
Opisano w punkcie 9.1.8.
     
  Przycisk TUNE.
- Naciśnij krótko (<=1 sek.) przycisk, aby rozpocząć proces przestrajania.
   Opisano w rozdziale C-10.1.
- Naciśnij i przytrzymaj (> 2 sek.) przycisk, aby rozpocząć proces strojenia.
   Opisano w rozdziale C-10.2.
     
  Naciśnij przycisk OPR, aby załączyć lub wyłączyć PRACA PA QRO (OPERATE).
- PRACA PA QRP – wyłączone sterowanie z transceivera (KEY-IN), zgaszona dioda LED
   w przycisku i wskaźnik „PRA” (OPR),
- PRACA PA QRO – załączone sterowanie z transceivera (KEY-IN) i wzmacnianie, zapala się dioda
   w przycisku i na LCD wyświetlany jest wskaźnik
” (OPR).
     
  Naciśnij przycisk ATT, aby załączyć lub wyłączyć tłumik wejściowy 6 dB.
Wskaźnik „” (ATT) sygnalizuje, że tłumik jest załączony.
Opisano w punkcie 9.1.11.
     
  Naciśnij przycisk A/M, aby zmienić tryb pracy (PRACA PA).
Opisano w punkcie 9.1.1.
     
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby zmienić wejście sterujące.
Opisano w punkcie 9.1.7.
     
  Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby zapisać lub przywrócić „stroje”.
Opisano w punkcie 9.5 i 9.6 .


9.3 RĘCZNY (MANUAL) - ręczny.
 
Ekran 9-2 Ekran główny w trybie RĘCZNY.
   
  Tryb RĘCZNY różni się od AUTO, tylko dwoma funkcjami:
     - możliwa jest zmiana pojemności kondensatorów filtra PI (anteny i anody) za pomocą klawiatury,
     - procesem strojenia do obciążenia anteny.

 Przy spełnieniu warunków sprzętowych i programowych jak dla trybu AUTO, przestrajanie wzmacniacza przebiega tak samo – rozdział C-10.1.
 
Wykonanie automatycznego strojenia w trybie AUTO nie zawsze musi się zakończyć optymalnym zestrojeniem wzmacniacza do obciążenia anteny lub w przypadku zbyt dużego WFS (SWR) anteny strojenie może zostać przerwane.  Chcąc skorygować dopasowanie lub dostroić do anteny z dużym SWR, można przejść z trybu AUTO do RĘCZNY (przy przejściu zachowane są wszystkie ustawienia) i spróbować ręcznego strojenia: 

-  przyciskami  klawiatury z poziomu ekranu głównego trybu RĘCZNY.
     
  Naciśnij przycisk M1/5\PLATE-, aby obrócić kondensator anody w lewo, 
    Naciśnij przycisk M2/6\PLATE+, aby obrócić kondensator anody w prawo, 
  Naciśnij przycisk M3/7\LOAD-, aby obrócić kondensator anteny w lewo, 
    Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby obrócić kondensator anteny w prawo. 
   
  Po zestrojeniu na maksimum mocy, „skorygowane stroje” można zapisać do pamięci trybu AUTO/RĘCNY lub PAMIĘĆ – rozdział C-9.5.

- procedurą ręcznego strojenia opisaną w rozdziale C-10.xxxx.

Funkcje pozostałych przycisków są takie same jak w trybie AUTO.
 


9.4 PAMIĘĆ (MEMORY) - pamięć.
   
  W trybach AUTO i RĘCZNY mamy możliwość zapisania aktualnych ustawień nie tylko w pamięci „stroi” przewidzianej dla tych trybów, ale także w KOMÓRKACH PAMIĘCI.
W każdym paśmie można zaprogramować 8 komórek (w sumie 72 komórki dla pasm 160m ÷ 10m i 8 komórek dla opcjonalnego pasma 6 m), które przydzielone są do dwóch banków: BANK 1 – komórki 1 ÷ 4, BANK 2 - komórki 5 ÷ 8. Podział na banki spowodowany jest tym, że komórki pamięci wywoływane są bezpośrednio za pomocą tylko 4 przycisków: M1/5, M2/6, M3/7, M4/8.

Informacje o wybranej komórce pamięci jak i jej ustawieniach mogą być wyświetlane na dwa sposoby.
   
1. Etykieta komórki + rotory (punkt 9.4.1 ) . Ekran wygląda prawie identycznie jak w trybach AUTO/RĘCZNY  z tą różnicą, że pomiędzy wskaźnikami położenia rotorów kondensato-rów, wyświetlany jest numer wybranej KOMÓRKI PAMIĘCI. 
2.  Lista komórek w banku (punkt 9.4.2) . Przez cały czas, wyświetlane są podstawowe informacje o wszystkich KOMÓRKACH PAMIĘCI z aktualnie wybranego banku. 
   
  Sposób wyświetlania KPMÓREK PAMIĘCI można zmienić przyciskiem SAVE/MDIS. Jest on zapamiętywany podczas każdej jego zmiany, a przy wyjściu z trybów PRACA PA także w pamięci nieulotnej.

9.4.1 Widok - etykieta komórki + rotor.
   
Ekran 9-3 Ekran - komórka pamięci + rotor: komórka M2 w BANK 1. Ekran 9-4 Ekran - komórka pamięci + rotor: komórka M5 w BANK 2.
   
  UWAGA: Na ekranie nie jest wyświetlana żadna dodatkowa etykieta informująca o aktualnie ustawionym banku ! Identyfikacji banku dokonujemy na podstawie wyświetlonej etykiety z numerem KOMÓRKI PAMIĘCI, np. jeżeli wyświetlana jest etykieta M1 ÷ M4, to znaczy że jest to BANK 1, a jeżeli M5 ÷ M8 to BANK 2. 

9.4.2 Zmiana komórki w tym samym banku.
     
  Naciśnij przycisk M1/5\PLATE-, M2/6\PLATE+, M3/7\LOAD-, M4/8\LOAD+, aby wybrać komórkę pamięci.
   
  Która komórka zostanie wybrana, np. M1 czy M5 (po naciśnięciu przycisku M1/5), zależy od aktualnego banku. Jeżeli jesteśmy w BANK 1 (na ekranie wyświetlona jest komórka pamięci M1 ÷ M4), naciśnięcie przycisku M1/5\PLATE- spowoduje wybranie komórki pamięci M1. Jeżeli jesteśmy w BANK 2 (na ekranie wyświetlona jest komórka pamięci M5 ÷ M8), wybrana zostanie komórka M5.
Naciśnięcie przycisku aktualnie ustawionej komórki nie spowoduje żadnych zmian.
 
     
naciśnięto
M1/5\PLATE- 


9.4.3 Zmiana na komórkę z drugiego banku.
     
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby zmienić bank pamięci.
W miejscu obrazującym pozycje rotorów kondensatorów, pojawia się lista z komórkami pamięci banku przeciwnego do aktualnie wybranego.
Wyświetlane informacje dla komórek na przykładzie komórki M5 (ekran 9-6):   
 
  - numery komórki: M5,
- segment: 100-200,
- opis anteny przełącznika: YAGI 20m (nie jest wyświetlany numer anteny),
- numer gniazda anteny wyjściowej: 1
W ramce wyświetlany jest numer aktualnie ustawionej komórki – M2 w BANK 1.
   
- Naciśnij jeden z przycisków M1/5\PLATE-, M2/6\PLATE+, M3/7\LOAD-, M4/8\LOAD+, aby wybrać odpowiednią komórkę pamięci.
Ustawiona zostanie komórka M1 ÷ M4 jeżeli przechodzimy na BANK1 lub M5 ÷ M8 dla BANK 2.
Naciśnij przycisk BANK/INPUT, aby zaniechać zmiany komórki pamięci.
   
  Przykład zmiany komórki pamięci M2 w BANK 1 na komórkę M5 w BANK 2.
     
Ekran 9-5 Ekran - komórka pamięci + rotor: komórka M2 w BANK 1.   Ekran 9-6 Ekran - komórka pamięci + rotor: lista komórek BANK 2.
naciśnięto
BANK/INPUT

       
  naciśnięto
M1/5\PLATE-
 
     
 
    Ekran 9-7 Ekran - komórka pamięci + rotor: komórka M5 w BANK 2.
   
  Przykład zmiany komórki pamięci M5 w BANK 2 na M2 w BANK 1.
     
Ekran 9-8 Ekran - komórka pamięci + rotor: komórka M5 w BANK 2.   Ekran 9-9 Ekran - komórka pamięci + rotor: lista komórek BANK 1.
naciśnięto
BANK/INPUT

       
  naciśnięto
M2/6\PLATE+
 
     
 
    Ekran 9-10 Ekran - komórka pamięci + rotor: komórka M2 w BANK 1.

9.4.4 Zmiana sposobu wyświetlania komórek pamięci.
     
  Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby zmienić sposób wyświetlania informacji o komórce/ komórkach pamięci.
Pokazuje się okienko z wyborem możliwych operacji (ekran 9-12).
     
Naciśnij ponownie przycisk SAVE\MDIS, aby zmienić sposób wyświetlania (ekran 9-13).
Naciśnij przycisk ESBAR, aby opuścić ekran wyboru.
   
  Przykład zmiany widoku „etykieta komórki + rotor” na „lista komórek w banku”.  Zmiana w „drugą stronę” wygląda identycznie.
     
Ekran 9-11 Ekran główny trybu PAMIĘĆ.   Ekran 9-12 Wybór operacji.
naciśnięto
SAVE\MDIS

       
  naciśnięto
SAVE\MDIS
 
     
 
    Ekran 9-13 Ekran – lista komórek w banku.

9.4.5 Widok - lista komórek w banku.
   
Ekran 9-14 Ekran - lista komórek w banku: komórka M2 w BANK 1. Ekran 9-15 Ekran - lista komórek w banku: komórka M5 w BANK 2.
   
   
  W tym sposobie wizualizacji komórek pamięci w miejscu rotorów wyświetlana jest (cały czas) lista komórek pamięci z aktualnie obsługiwanego banku.
Wybrana komórka zaznaczona jest wskaźnikiem z jej numerem, np. „” i jednocześnie numer komórki wyświetlany jest w ramce z prawej stronie ekranu.
Podczas zmiany na komórkę z przeciwnego banku w ramce wyświetlany jest numer aktualnie ustawionej komórki.

Wyświetlane informacje dla komórek na przykładzie komórki M2 (ekran 9-14):
     - numery komórki: M2,
     - segment: 000-100,
     - opis anteny przełącznika: VER GP7DX (nie jest wyświetlany numer anteny),
     - numer gniazda anteny wyjściowej: 1

Wybór komórki pamięci, zmiana banków i sposobu  wizualizacji odbywa się tak samo jak opisano w punktach 9.4.2, 9.4.3 i 9.4.4.

Przykład zmiany komórki pamięci M2 w BANK 1 na komórkę pamięci M1 w BANK 1.
     
naciśnięto
M1/5\PLATE- 

   
  Przykład zmiany komórki pamięci M2 w BANK 1 na M5 w BANK 2.
     
Ekran 9-16  Ekran – lista komórek : komórka M2 w BANK 1.   Ekran 9-17 Ekran – lista komórek: lista komórek BANK 2.
naciśnięto
BANK\INPUT

       
  naciśnięto
M1/5\PLATE-
 
     
 
    Ekran 9-18 Ekran – lista komórek : komórka M5 w BANK 2.

9.4.6 Przywracanie wartości domyślnych "stroi" dla komórek pamięci M1÷  M8.
   
  „Stroje” zmienione i zapisane przez użytkownika w komórkach pamięci M1 ÷ M8, mogą zostać przywrócone do ustawień „fabrycznych” z poziomu:
   
  a) menu „Przywróć - użytkownik” (punkt C-13.8).
     - przywracane są „stroje” wszystkich komórek, wszystkich pasm,
   
  b) bezpośrednio z ekranu głównego trybu PAMIĘĆ.
     - przywracanie pojedynczej komórki w paśmie (M1, M2 ... M8),
     - przywracanie wszystkich komórek wybranego pasma (M1 do M8).
   
  Ustawienia komórki pamięci (przy przywracaniu pojedynczej komórki pamięci jak i wszystkich w paśmie) przywracane są do wartości:
- pozycje kondensatorów filtra PI - odpowiednie dla anteny i segmentu nr 1 danego pasma.
 - segment nr 1,
- antena przełącznika nr 1,
- wejście sterujące KENWOOD/OTHER,
- gniazdo anteny wyjściowej nr 1,
- status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”,

9.4.6.1 Przywracanie "stroi" pojedynczej komórki pamięci.
     
  ►1. Ustaw wzmacniacz na odpowiednie pasmo i wybierz komórkę pamięci dla której chcesz przywrócić ustawienia domyślne.
  ►2. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS (ekran 9-20).
  ►3. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby przejść do wyboru rodzaju przywracania komórek (ekran 9-21).
  ►4. Naciśnij przycisk M1/5\PLATE-, aby wybrać przywracanie pojedynczej komórki pamięci.
- wyświetlany jest numer komórki pamięci dla której przywrócone zostaną wartości domyślne
  (ekran 9-22).
  ►5. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby potwierdzić operację przywracania.
Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym „C” (telegrafia).
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby przerwać operacje bez zapisania zmian.
Przycisk ESC\BAR jest aktywny podczas całej operacji przywracania.
     
Ekran 9-19 Ekran główny.   Ekran 9-20 Wybór operacji.
naciśnięto
SAVE\MDIS


naciśnięto
M4/8\LOAD+
.

Ekran 9-21 Wybór rodzaju operacji.   Ekran 9-22 Przywracanie komórki nr 2.
naciśnięto
M1/5\PLATE-

       
  naciśnięto
M4/8\LOAD+
 
 
Przywrócenie „stroi” dla komórki pamięci nr 2 pasma 20 m:
- segment nr 1,
- antena przełącznika nr 1,
- wejście sterujące KENWOOD/OTHER,
- wyjściowe gniazdo antenowe nr 1,
- status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”,
- pozycje kondensatorów filtra PI -
 
odpowiednie dla anteny i segmentu nr 1
 
pasma 20 m.
.

9.4.6.2 Przywracanie "stroi" wszystkich komórek pamięci w segmencie.
     
  ►1. Ustaw wzmacniacz na pasmo w którym chcesz przywrócić wszystkie komórki pamięci.
  ►2. Naciśnij przycisk SAVE/MDIS (ekran 9-20).
  ►3. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby przejść do wyboru rodzaju przywracania komórek (ekran 9-23).
  ►4. Naciśnij przycisk M2/6\PLATE+, aby wybrać przywracanie wszystkich komórek pamięci w paśmie.
- wyświetlana jest  informacja, że będą przywrócone wszystkie komórki w paśmie (ekran 9-24).
  ►5. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby potwierdzić operację przywracania.
Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym „C” (telegrafia).
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby przerwać operacje bez zapisania zmian.
Przycisk ESC\BAR jest aktywny podczas całej operacji przywracania.
     
Ekran 9-23 Wybór rodzaju operacji.   Ekran 9-24 Przywracanie w paśmie..
naciśnięto
M2/6\PLATE+

       
  naciśnięto
M4/8\LOAD+
 
 
Przywrócenie „stroi” dla wsystkich komórek pamięci w paśmie 20 m:
- segment nr 1,
- antena przełącznika nr 1,
- wejście sterujące KENWOOD/OTHER,
- wyjściowe gniazdo antenowe nr 1,
- status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”,
- pozycje kondensatorów filtra PI -
  odpowiednie dla anteny i segmentu nr 1
  pasma 20 m.

9.4.7 Pozostałe funkcje dostępne z klawiatury.
     
  Naciśnij przycisk POWER, aby wyłączyć wzmacniacz do stanu ANTENY.
Przycisk POWER jest zawsze aktywny, a wyłączenie może nastąpić z poziomu każdego ekranu i funkcji.
     
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby wywołać ekrany z pomiarami.
Opisano w rozdziale C-11.
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby zmienić wskazania dolnej linii bargraph-u.
Kolejne naciśnięcie przycisku zmienia wskazania na: moc odbita (ODB, RFL), współczynnik fali stojącej (WFS, SWR),moc sterująca (Pin) - opis w punkcie 9.1.9.
     
  Naciśnij przycisk UP\BAND+, aby przejść na wyższe pasmo lub DOWN\BAND- na niższe.
Opisano w punkcie 9.1.3.

UWAGA: W trybie PAMIĘĆ pasmo  można zmienić tylko ręcznie !
     
  Naciśnij przycisk OPR, aby załączyć lub wyłączyć PRACA PA QRO (OPERATE).
- PRACA PA QRP – wyłączone sterowanie z transceivera (KEY-IN), zgaszona dioda LED
   w przycisku i wskaźnik „PRA” (OPR),
- PRACA PA QRO – załączone sterowanie z transceivera (KEY-IN) i wzmacnianie, zapala się dioda w
   przycisku i na LCD wyświetlany jest wskaźnik
” (OPR).
     
  Naciśnij przycisk ATT, aby załączyć lub wyłączyć tłumik wejściowy 6 dB.
Wskaźnik „” (ATT) sygnalizuje, że tłumik jest załączony.
Opisano w punkcie 9.1.11.
     
  Naciśnij przycisk A/M, aby zmienić tryb pracy (PRACA PA).
Opisano w punkcie 9.1.1.

9.5 Zapis "stroi" w trybach AUTO i RĘCZNY.
   
  „Stroje” zapisywane są w dwóch niezależnych obszarach pamięci nieulotnej:
   
1. AUTO/RĘCZNY – wspólny dla trybu AUTO i RĘCZNY.
Jeżeli jesteśmy w jednym z tych trybów, to ustawienia „stroi” przywoływane są  właśnie z tego obszaru. Pamięć przechowuje ustawienia „stroi” dla każdej z 8-miu (ANT1 – ANT8) „anten w segmencie”, każdego segmentu i pasma.

Ustawienia zapamiętywane dla każdej „anteny w segmencie” (ANT1 – ANT8):
     - pozycje kondensatorów filtra PI,
     - gniazdo anteny wyjściowej – 1 lub 2,
     - wejście sterujące – ICOM, YAESU, KENWOOD/OTHER,
     - status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”, „UŻYTKOWNIK”
   
2.  PAMIĘĆ - używana w trybie PAMIĘĆ.
Pamięć przechowuje ustawienia „stroi” dla każdej z 8-miu komórek pamięci każdego pasma.

Ustawienia zapamiętywane dla każdej komórki pamięci M1 – M8:
     - pozycje kondensatorów filtra PI,
     - numer segmentu w danym paśmie – w zależności od pasma od 2 do 8,
     - numer „anteny w segmencie” – ANT1...ANT8,
     - gniazdo anteny wyjściowej – 1 lub 2,
     - wejście sterujące – ICOM, YAESU, KENWOOD/OTHER,
     - status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”, „UŻYTKOWNIK”.
   
  Najczęściej „stroje” zapisywane są podczas procesu strojenia w trybie pracy AUTO lub RĘCZNY (w obu trybach możliwe jest zapisanie „stroi” do pamięci AUTO/RĘCZNY jak i PAMIĘĆ). Może się jednak zdarzyć, że zaistnieje konieczność dokonania korekty ustawień i ich zapamiętania. Dotyczy to, nie tylko trybu RĘCZNY w którym możemy ręcznie skorygować ustawienie kondensatorów filtra PI, ale także i trybu AUTO w którym to np. zmiana gniazda anteny wyjściowej i jego zapamiętanie w „strojach” nie wymaga przechodzenia przez cały proces strojenia. Jednak najważniejszą zaletą funkcji jest możliwość zapisania (przepisania) ustawień w obszarze PAMIĘĆ i później ich szybkie przywołanie (naciśnięcie przycisku M1/5...M4/8) w trybie pracy PAMIĘĆ.

9.5.1 Zapis "stroi" do pamięci trybu AUTO/RĘCZNY dla wybranej "anteny w segmencie".
     
  ►1. Wybierz pasmo, segment, „antenę w segmencie” (ANT1 – ANT8) i ewentualnie wprowadź zmiany które mają zostać zapisane.
  ►2. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby przejść do wyboru operacji zapisu lub przywracania (ekran 9-26).
  ►3. Naciśnij ponownie przycisk SAVE\MDIS, aby przejść do wyboru miejsca zapisu „stroi” (ekran 9-27).
  ►4. Naciśnij przycisk M1/5\PLATE- , aby przejść do zapisu „stroji” w pamięci trybu  AUTO/RĘCZNY.
Pojawia się ekran z pytaniem o potwierdzenie operacji wraz z numerem „anteny w segmencie” (ANT1 – ANT8) dla której dokonany zostanie zapis (ekran 9-28).
  ►5. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby potwierdzić zapis „stroi”.
Koniec operacji sygnalizowany jest znakiem „S” (telegrafia).
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby przerwać operacje bez zapisania zmian.
Przycisk ESC\BAR jest aktywny w czasie całej operacji zapisu.
   
  Przykład: zapis ustawień dla ANT2 w pamięci AUTO/RĘCZNY.
     
Ekran 9-25 Ekran główny.   Ekran 9-26 Wybór operacji.
naciśnięto
SAVE\MDIS


naciśnięto
SAVE\MDIS
.

Ekran 9-27 Wybór pamięci do zapisu.   Ekran 9-28 Zapis anteny nr 2..
naciśnięto
M1/5\PLATE-

       
  naciśnięto
SAVE\MDIS
 
 
Zapisanie „stroi” do pamięci AUTO/RĘCZNY dla „antena w segmencie” nr 2, 1 segmentu pasma 20 m:
- pozycje kondensatorów filtra PI,
- gniazdo anteny wyjściowej nr 1,
- wejście sterujące „ICOM”;
- zmienione przez użytkownika.

9.5.2 Zapis "stroi" do pamięci trybu PAMIĘĆ dla wybranej komórki pamięci.
     
  ►1. Wybierz pasmo, segment, „antenę w segmencie” (ANT1 – ANT8) i ewentualnie wprowadź zmiany które mają być zapisane do komórki pamięci trybu PAMIĘĆ.
  ►2. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby przejść do wyboru operacji zapisu lub przywracania (ekran 9-33).
  ►3. Naciśnij ponownie przycisk SAVE\MDIS, aby przejść do wyboru miejsca zapisu „stroi” (ekran 9-34).
  ►4. Naciśnij przycisk M2/6\PLATE+ , aby przejść do wyboru komórki pamięci w której mają być zapisane „stroje”

Wyświetlana jest lista z informacjami o aktualnie przechowywanych ustawieniach dla komórek pamięci. Zawsze jako pierwszy wyświetlany jest BANK 1 – komórki M1...M4.
 
Ekran 9-29 Komórki pamięci Bank 1.
 
- - numer komórki M1, M2, M3, M4 (dla BANK 2 – M5, M6, M7, M8),
- segment w paśmie – zakres częstotliwości w kHz,
- opis „anteny w segmencie” – nie jest wyświetlany numer anteny (1...8), dlatego dla właściwej
   identyfikacji anten należy zadbać o prawidłowy opis anten przełącznika w menu „Opisy anten”.
- numer gniazda anteny wyjściowej (1, 2),
- wejście sterujące: IC – ICOM, YA – YAESU, KE – KENWOOD/OTHER,
- status modyfikacji „stroi”: DE – domyślne („fabryczne”), US – użytkownik.
     
  Jeżeli „stroje” mają być zapisane w komórkach M4 – M8, to naciśnij przycisk BANK\NPUT.
Bank zostanie zmieniony na przeciwny. Kolejne naciskanie przycisku zmienia banki w kółko: BANK 1, BANK 2, BANK 1... .
     
Ekran 9-30 Bank 1 – komórki M1÷M4.   Ekran 9-31 Bank 2 – komórki M5÷M8.
naciśnięto
BANK/INPUT

     
  ►5. Naciśnij jeden z przycisków M1/5, M2/6, M3/7, M4/8, aby wybrać komórkę pamięci w której mają zostać zapisane „stroje” (ekran 9-35).
Pojawia się ekran z pytaniem o potwierdzenie operacji wraz z numer komórki pamięci do której nastąpi zapis (ekran 9-36).
  ►6. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby zapisać ustawienia.
Koniec operacji sygnalizowany jest dźwiękiem „S” (telegrafia).
  ►7. Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby przerwać operacje bez zapisania zmian.
Przycisk ESC\BAR jest aktywny w czasie całej operacji zapisu, także na ekranie z listą informacji o komórkach pamięci (ekran 9-35) – na tym ekranie nie jest wyświetlana etykieta „ESC-wyjście”.
   
  Przykład: zapis ustawień „stroi” do komórki pamięci M2 w paśmie 20 m.
     
Ekran 9-32 Ekran główny.   Ekran 9-33 Wybór operacji.
naciśnięto
SAVE\MDIS


naciśnięto
SAVE\MDIS
.

Ekran 9-34 Wybór pamięci do zapisu.   Ekran 9-35 Wybór komórki do zapisu.
naciśnięto
M2/6]PLATE+


naciśnięto
M2/6\PLATE+
.
Ekran 9-36 Zapis komórki nr 2.    
naciśnięto
SAVE\MDIS
Zapisanie „stroi” do pamięci PAMIĘĆ dla pasma 20 m:
- komórka pamięci M2,
- segment nr 1 (000-100),
- antena przełącznika nr 2 (YAGI 20m),
- gniazdo anteny wyjściowej nr 1,
- wejście sterujące „ICOM” (IC);
- pozycje kondensatorów filtra PI,
- zmienione przeż użytkownika.

9.6 Przywracanie wartości domyślnych w trybach AUTO/RĘCZNY.
   
  „Stroje” zapisane w pamięci trybu AUTO/RĘCZNY mogą zostać przywrócone do ustawień „fabrycznych” z poziomu:
   
1. menu „Przywróć - użytkownik” (punkt 13.8).
- przywracane są „stroje” dla wszystkich: „anten w segmencie”, segmentów i pasm,
   
2.  bezpośrednio z ekranu głównego trybu AUTO lub RĘCZNY.
     - przywracanie ustawień dla pojedynczej „anteny w segmencie” (ANT1, ANT2 ... ANT8),
     - przywracanie ustawień wszystkich „anten w segmencie” danego segmentu (ANT1 do ANT8).

Ustawienia „anten w segmencie” przywracane są do wartości:
     - pozycje kondensatorów filtra PI - odpowiednie dla anteny, segmentu, pasma,
     - wejście sterujące KENWOOD/OTHER,
     - wyjściowe gniazdo antenowe nr 1,
     - status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”.

9.6.1 Przywracanie "stroi" pojedynczej "anteny w segmencie".
     
  ►1. Ustaw wzmacniacz na odpowiednie pasmo, segment oraz wybierz „antenę w segmencie” (ANT1 ÷ ANT8) dla której mają zostać przywrócone ustawienia domyślne.
  ►2. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby przejść do wyboru operacji zapisu lub przywracania (ekran 9-38).
  ►3. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby przejść do wyboru rodzaju przywracania (ekran 9-39).
  ►4. Naciśnij przycisk M1/5\PLATE-, aby wybrać przywracanie pojedynczej „anteny w segmencie”.
Pojawia się ekran z pytaniem o potwierdzenie operacji wraz z numer „anteny w segmencie” dla której przywrócone zostaną wartości domyślne (ekran 9-40).
  ►5. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby potwierdzić operację przywracania.
Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem „C” (telegrafia).
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby przerwać operacje bez zapisania zmian.
Przycisk ESC\BAR jest aktywny podczas całej operacji przywracania.
     
Ekran 9-37 Ekran główny.   Ekran 9-38 Wybór operacji.
naciśnięto
SAVE\MDIS


naciśnięto
M4/8\LOAD+
.

Ekran 9-39 Wybór rodzaju przywracania.   Ekran 9-40 Przywracanie anteny nr 2.
naciśnięto
M1/5\PLATE-

       
  naciśnięto
M4/8\LOAD+
 
 
Przywrócenie „stroi” dla „anteny w segmencie” nr 2, segmentu nr 1 w paśmie 20m:
- pozycje kondensatorów filtra PI,
- gniazdo anteny wyjściowej nr 1,
- wejście sterujące „KENWOOD/OTHER”,
- status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”.

9.6.2 Przywracanie "stroi" wszystkich "anten w segmencie" w wybranym segmencie.
     
  ►1. Ustaw odpowiednie pasmo oraz segment w którym mają zostać przywrócone ustawienia wszystkich „anten w segmencie”.
  ►2. Naciśnij przycisk SAVE\MDIS, aby przejść do wyboru operacji zapisu lub przywracania (ekran 9-38).
  ►3. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby przejść do wyboru rodzaju przywracania (ekran 9-41).
  ►4. Naciśnij przycisk M2/6\PLATE+, aby wybrać przywracanie wszystkich „anten w segmencie” w segmencie.
Pojawia się ekran z pytaniem o potwierdzenie operacji (ekran 9-42).
  ►5. Naciśnij przycisk M4/8\LOAD+, aby potwierdzić operację przywracania.
Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem „C” (telegrafia).
     
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby przerwać operacje bez zapisania zmian.
Przycisk ESC\BAR jest aktywny w czasie całej operacji przywracania „stroi”.
     
Ekran 9-37 Ekran główny.   Ekran 9-38 Wybór operacji.
naciśnięto
M2/6\PLATE+

       
  naciśnięto
M4/8\LOAD+
 
 
Przywrócenie „stroi” dla wszystkich „anten w segmencie” (ANT1 do ANT8) 1 segmentu pasma 20 m:
- pozycje kondensatorów filtra PI,
- gniazdo anteny wyjściowej nr 1,
- wejście sterujące „KENWOOD/OTHER”,
- status modyfikacji „stroi” – „DOMYŚLNY”.11. POMIARY PARAMETRÓW ELEKTRYCZNYCH.
   
  Procesor główny mierzy wiele parametrów: napięć, prądów,  temperatur i na ich podstawie nadzoruje poprawną pracą wzmacniacza. Wywołując opisaną tutaj funkcję, mamy możliwość zobaczenia na wyświetlaczu wartości rzeczywiste mierzonych parametrów (po przeliczeniu), a także wartości odczytane bezpośrednio z przetwornika A/D - pomiar realizuje 1-kanałowy, 10-bitowy przetwornika A/D do którego mierzone sygnały podawane są poprzez klucze elektroniczne.

Wartości rzeczywiste parametrów jak i odczyty przetwornika A/D, mogą być wyświetlone na ekranach głównych stanu załączenia ANTENY i PRACA PA – wszystkie tryby pracy. Ze względu na duża ilość informacji, mierzone parametry zostały pogrupowane i wyświetlane są na kilku ekranach: 4 – dla wartości rzeczywistych (), 3 – odczyty przetwornika A/D.

Poniżej przedstawiono sposób wywołania ekranów z pomiarami i odczytami przetwornika A/D oraz jak poruszać się pomiędzy nimi.
   
     
  ►1. Na ekranie głównym stanu załączenia ANTENY lub PRACA PA – tryby AUTO, RĘCZNY, PAMIĘĆ naciśnij przycisk MENU\READ.
Wyświetlony zostaje pierwszy ekran z pomiarami (ekran 11-1 lub 11-8).
  ►2. Naciśnij krótko przycisk MENU\READ, aby wyświetlić następny ekran z pomiarami
(ekran 11-2 lub 11-9).
Kolejne naciskanie tego przycisku (krótkie < 1 sek), powoduje zmianę ekranów w kółko: Pomiary 1 ... Pomiary 4, Pomiary 1 ... .

Będąc na dowolny ekranie z pomiarami:
Naciśnij i przytrzymaj (> 2 sek.) przycisk MENU\READ, aby wywołać pierwszy ekran z odczytami przetworników A/D (ekran 11-5 lub 11-12).
Naciśnij MENU\READ, aby wyświetlić następny ekran z odczytami przetworników A/D.
Kolejne naciskanie tego przycisku powoduje zmianę ekranów w kółko, tzn. Przetwornik A/D 1 ... Przetwornik A/D 3, Przetwornik A/D 1 ... .
Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran Pomiary 1.
     
  ►3. Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran główny trybu (stanu załączenia) z którego wywołano wyświetlanie pomiarów.

UWAGA: Podczas wyświetlania ekranów z pomiarami jak i odczytami przetwornika A/D aktywne są tylko przyciski: MENU\READ, ESC\BAR i POWER.

11.1 Tryb ANTENY (SWITCH).


11.1.1 Ekrany z wartościami rzeczywistymi parametrów.
   
Ekran 11-1 Pomiary – ekran nr 1. Ekran 11-2 Pomiary – ekran nr 2.
   
Ekran 11-3 Pomiary – ekran nr 3. Ekran 11-4 Pomiary – ekran nr 4.
   
Symbol Opis
  Uan - napięcie anody [V]
  Ian - prąd anody [mA]
  Ug1 - napięcie siatki sterującej [V]
  Ig1 - prąd siatki sterującej [mA]
  Ug2 - napięcie siatki przyspieszającej [V]
  Ig2 - prąd siatki przyspieszającej [mA]
  Uhtr - napięcie żarzenia [V]
  Iht1 - prąd żarzenia - lampa 1 [A]
  Paav - napięcie w.cz. anody [V]
  Iht2 - prąd żarzenia – lampa 2 [A] – wyświetlany dla PA z dwoma lampami.
  NetV - napięcie sieci zasilającej [V]
  5Vcp - napięcie zasilania procesorów +5V [V]
  5V - napięcie zasilania +5V [V]
  12V - napięcie zasilania +12V [V]
  12sb - napięcie zasilania +12V, STANDBY [V]
  12sr - napięcie zasilania silników krokowych +12V [V]
  -12V - napięcie zasilania -12V (minus) [V]
  24V - napięcie zasilania +24V [V]
  44V - napięcie zasilania +44V [V]
  Fwin - moc padająca – wejście, TRX – wzmacniacz logarytmiczny AD8309 [W]
  Rfin - moc odbita – wejście, TRX – wzmacniacz logarytmiczny AD8309 [W]
  Fwdo - moc padająca – wyjście [W]
  Rflo - moc odbita – wyjście [W]
  Pfwo - moc padająca – wyjście, szczyt [W]
  Prfo - moc odbita – wyjście, szczyt [W]
  Pinp - moc wejściowa z transceivera, pomiar na obciążeniu 50 Ohm [W]
  Ttb1 - temperatura powietrza nad lampą 1 – czujnik DS18B20 [°C]
  Ttb2 - temperatura powietrza nad lampą 2 – czujnik DS18B20 [°C] - wyświetlany dla PA z dwoma lampami
  TtLM - temperatura powietrza nad lampą 1 – czujnik LM338 [°C]
  Tpd - temperatura powietrza pod lampami, detektor fazy – czujnik DS18B20 [°C]
  Tra - temperatura radiatora stabilizatorów niskich napięć – czujnik DS18B20 [°C]
  Tel - temperatura w komorze elektroniki i transformatorów – czujnik DS18B20 [°C]
  Blor - obroty wentylatora chłodzenia lamp [obr/min]
  Fanr - obroty wentylatora chłodzenia elektroniki [obr/min]

11.1.2 Ekrany z wartościami przetwornika A\D i rzeczywistymi.
   
  Przetwornik 10-bitowy – wartość A\D 0 ¸ 1023, U referencyjne = 2,5 V.
   
  symbol wartość jednostka wartość A\D  
  5Vcp 4,98 V 498  
   
Ekran 11-5 Przetwornik A\D– ekran nr 1. Ekran 11-6 Przetwornik A\D– ekran nr 2.
   
Ekran 11-7 Przetwornik A\D– ekran nr 3.  
 

11.2 Tryb PRACA PA (AUTO, RĘCZNY, PAMIĘĆ).

11.2.1 Ekrany z wartościami rzeczywistymi parametrów.
   
Ekran 11-8 Pomiary – ekran nr 1. Ekran 11-9 Pomiary – ekran nr 2.
   
Ekran 11-10 Pomiary – ekran nr 3. Ekran 11-11 Pomiary – ekran nr 4.
   
11.2.2 Ekrany z wartościami przetwornika A\D i rzeczywistymi.
   
  Przetwornik 10-bitowy – wartość A\D 0 ¸ 1023, U referencyjne = 2,5 V.
   
  symbol wartość jednostka wartość A\D  
  5Vcp 4,98 V 498  
   
Ekran 11-12 Przetwornik A\D– ekran nr 1. Ekran 11-13 Przetwornik A\D– ekran nr 2.
   
Ekran 11-14 Przetwornik A\D– ekran nr 3.  
 


12. AWARIE I OSTRZEŻENIA.
   
  Nadzór nad prawidłową pracą wzmacniacza sprawują mikrokontrolery, które w zależności od zaistniałej awarii podejmują odpowiednie działania mające na celu ochronę układów PA przed dalszymi uszkodzeniami.

1. Wyłączenie PRACA PA QRO (OPERATE).
 
Ekran 12-1 Widok ekranu przy zgłoszeniu wyłączenia OPERATE.
   
  Podczas eksploatacji wzmacniacza w trybie PRACA PA QRO (OPERATE + wzmacnianie) mogą wystąpić sytuacje, że chwilowo przekroczone zostaną ustawione maksymalne parametry pracy lampy. Dotyczy to zwłaszcza operacji ręcznego strojenia w której mogą zostać wymuszone zbyt duże prądy siatek, np. z powodu znacznego rozstrojenia filtra PI.
Jeżeli nastąpi przekroczenie dopuszczalnej wartości któregoś z opisanych w tabeli 12-1 parametrów, to w pierwszej kolejności wyłączana jest PRACA PA QRO (OPERATE) do PRACA PA QRP (NO OPERATE), a dopiero – gdy w określonym czasie nie ustąpi przekroczenie – zgłaszana jest awaria.
Wyłączenie PRACA PA QRO sygnalizowane jest wyświetleniem komunikatu w linii stanu pracy PA, zgaszeniem diody LED w przycisku OPR oraz krótkim (klik) sygnałem dźwiękowym.

Tabela12-1 Komunikaty wyłączenia OPERATE.

Komunikat Opis PRACA PA QRO Zgłoszenie awarii
PRA- PR S1(OPR-CUR G1) prąd siatki sterującej > 160–330 ms > 500–660 ms
PRA- PR S2
(OPR-CUR G2)
prąd siatki przyspieszającej > 160-330 ms > 500-660 ms
PRA- PR AN
(OPR-CUR AN)
prąd anody > 160-330 ms > 500-660 ms
PRA- M.ODB
(OPR- RFL)
moc odbita > 2 sek.  
PRA- WFS
(OPR- SWR)
współczynnik fali stojącej WFS (SWR) > 2 sek.  
PRA-PRZ K1
(OPR-REL K1)
czas przełączania przekaźnika próżn. K1 > 10 ms.  
   
  Sposób ponownego załączenie PRACA PA QRO zależny jest od ustawienia flagi AUTO POWRÓT DO PRACY OPR (menu Ustawienia - sterowanie):
- AUTO POWRÓT wyłączony  - ręcznie przyciskiem OPR.

Uwaga: Komunikat wyświetlany jest do momentu naciśnięcia przycisku OPR lub zmiany ekranu, np. trybu pracy. Wyświetlanie komunikatu OPERATE ma wyższy priorytet niż ostrzeżeń (opisano w punkcie 2).
-  
- AUTO POWRÓT załączony – automatyczny powrót do PRACA PA QRO (OPERATE), następuje po 3 sekundach od jego wyłączenia (komunikat zostaje wymazany).
   
  2. Ostrzeżenia.
 
Ekran 12-2 Widok ekranu przy ostrzeżeniu.
   
  Dla mierzonych wartości prądu anody, siatki sterującej i przyspieszającej oraz temperatury lampy wyznaczone zostały wartości progowe, których przekroczenie jest sygnalizowane. Jeżeli wartość pomiaru jest większa od wartości progu załączenia ostrzeżenia i mniejsza od maksymalnej wartości dopuszczalnej dla tego parametru, to wyświetlana jest odpowiednia informacja i generowany jest sygnał dźwiękowy („klik” 100ms co 1 sek. – prze cały czas trwania ostrzeżenia, chyba że ostrzeżenie zostanie ręcznie skasowane). Wartości progowe są stałe – odpowiednie dla konfiguracji PA, przedstawiono w tabeli 12-2  - nie można ich zmienić w menu. Należy o tym pamiętać podczas ustawiania w menu wartości maksymalnych parametrów, ponieważ kiedy zostaną one ustawione poniżej wartości progu ostrzeżenia, to zanim otrzymamy sygnał ostrzeżenia wzmacniacz zostanie awaryjnie wyłączony.
Ostrzeżenia jest jedynie informacją, że wartość prądu czy temperatury jest bliska wartości maksymalnej dla tego parametru i może nastąpić wyłączenie wzmacniacza.

Ostrzeżenie może zostać skasowane:
   
1. automatycznie – wszystkie ostrzeżenia.
Jeżeli wartość rzeczywista parametru obniży się poniżej progu wyłączenia ostrzeżenia, to automatycznie wymazywany jest komunikat w linii stanu PA i milknie sygnał dźwiękowy.
   
2. ręcznie – tylko ostrzeżenie o przekroczeniu temperatury lamp.

Ze względu na to, że ostrzeżenie od przekroczenia temperatury lamp (inercja) może utrzymywać się przez dłuższą chwilę (czas schładzania lamp),a blokowanie w tym czasie linii stanu PA oraz generowanie sygnału dźwiękowego mogą być uciążliwe (sygnał dźwiękowy generowany jest cały czas trwania ostrzeżenia), możliwe jest ręczne skasowanie ostrzeżenia przyciskiem ESC\BAR.

Następne ostrzeżenie od temperatury zostanie zgłoszone kiedy wartość temperatury spadnie poniżej progu wyłączenia ostrzeżenia i ponownie wzrośnie ponad próg załączenia.

Uwaga: Wyświetlanie komunikatu wyłączenia PRACA PA QRO (OPERATE) ma wyższy priorytet niż ostrzeżenia.

- Jeżeli wyświetlany jest komunikat wyłączenia OPERATE, to wystąpienie ostrzeżenia sygnalizowane jest tylko dźwiękiem, komunikat pozostaje niezmienny. Komunikat OPERATE mazany jest dopiero po naciśnięciu przycisku OPR lub zmianie widoku ekranu (trybu pracy) i nawet jeżeli w tym czasie stan ostrzeżenia nadal istnieje, komunikat OPERATE nie jest zastępowany komunikatem ostrzeżenia, ale etykietami stanu PRACA PA – ostrzeżenie sygnalizowane jest tylko dźwiękowo.

- Jeżeli podczas wyświetlania ostrzeżenia wystąpi wyłączenie OPERATE, to zmieniany jest komunikat na wyłączenia OPERATE. Po skasowaniu komunikatu OPERATE (przyciskiem OPR), nie wyświetlany jest ponownie komunikat ostrzeżenia - ostrzeżenie sygnalizowane jest tylko sygnałem dźwiękowym.

Tabela 12-2 Komunikaty ostrzeżeń.
Komunikat Opis Próg załączenia Próg wyłączenia
PRĄD S1
(GRID1 CURR)
prąd siatki sterującej 1 lampa > 10 mA
2 lampy > 20 mA
1 lampa < 8 mA
2 lampy < 16 mA
PRĄD S2
(GRID2 CURR)
prąd siatki przyspieszającej 1 lampa > 30 mA
2 lampy > 60 mA
1 lampa < 28 mA
2 lampy < 56 mA
PRĄD  ANODY
(ANODE CURR)
prąd anody 1 lampa > 700 mA
2 lampy > 1400 mA
1 lampa < 670 mA
2 lampy < 1340 mA
TEMP LAMPY
(TEMP TUBE)
temperatura lamp > 90 °C. < 88 °C
   
  3. Wyłączenie awaryjne do stanu ANTENY lub CZUWANIA.

Pełna lista awarii zamieszczona została w rozdziale C-13.9.

Stwierdzenie nieprawidłowości w funkcjonowaniu układów PA, powoduje zgłoszenie awarii i podjęcie odpowiednich działań mających na celu nie dopuszczenie do uszkodzenia wzmacniacza. Procesor główny (mainCPU) nadzoruje system obsługi awarii, natomiast pozostałe dwa procesory, atuCPU (tunera antenowego) i qskCPU (kluczowania) przysyłają do procesora głównego informacje o awariach jakie wystąpiły w obwodach przez nie nadzorowanych.
   
Ekran 12-3 Wyświetlenie awarii na po wyłączeniu do stanu CZUWANIA. Ekran 12-4 Wyświetlenie awarii na po wyłączeniu do stanu ANTENY.
   
  Wykrycie czy odebranie awarii przez procesor główny kończy się zawsze wyłączeniem wzmacniacza z tym, że w zależności od rodzaju awarii może to być: 
   
1. Wyłączenie do stanu CZUWANIA; zawsze bez możliwości załączenia w stan ANTENY.
- awaria mainCPU nr: 16, 17, 24, 25, 27 ÷ 35, 37, 38.

Wyłączenie do stanu CZUWANIA spowodowane jest awarią, która uniemożliwia pracę PA nawet w trybie przełącznika antenowego (stan ANTENY).
Przycisk POWER nie jest aktywny.
Przyciskiem MENU, możemy wejść do menu.
 
   
2. Wyłączenie do stanu ANTENY z możliwością przejścia w stan PRACA PA. 
- awaria mainCPU nr: 1 ÷ 15, 18,

Wyłączenie do stanu „ANTENY z możliwością przejścia w stan PRACA PA”, następuje z powodu wykrycia stanu awaryjnego w obwodach związanych bezpośrednio z zasilaniem lamp. Mogą wystąpić sytuacje, że z powodu chwilowego zaburzenia normalnej pracy lamp, np. wahnięcie napięcia, przesterowanie PA, nastąpi przekroczenie/zaniżenie któregoś z parametrów i zgłoszenie awarii. W takiej sytuacji, możemy spróbować ponownie załączyć wzmacniacz w stan PRACA PA przyciskiem OPR.
   
3.  Wyłączenie do stanu ANTENY bez możliwości przejścia w stan PRACA PA.
- awaria mainCPU nr: 19 ÷ 23,  26, 36, 39, 40, 90, 91, 93,
- awaria atuCPU nr: 50 -65, 70, 94, 95, 98,
- awaria qskCPU nr: 80, 82, 96, 97, 99.

Wyłączenie do stanu „ANTENY bez możliwości przejścia w stan PRACA PA” następuje z powodu wykrycia stanu awaryjnego, który uniemożliwia pracę wzmacniacza w stanie PRACA PA. Dotyczy to niektórych awarii modułu głównego mainCPU orz wszystkich awarii zgłoszonych przez procesor tunera antenowego atuCPU i kluczowania qskCPU.
Możliwa jest natomiast normalna eksploatacja przełącznika antenowego (ANTENY).

Nie jest możliwe załączenie wzmacniacza w stan PRACA PA przyciskiem OPR.
Naciśnięcie tego przycisku skutkuje jedynie wygenerowaniem sygnału telegraficznego „SW” informującego, że wzmacniacz może pracować tylko w stanie załączenia ANTENY.
 
   
  System obsługi awarii działa niezależnie od programu głównego i ma nad nim priorytet. Zapewnia to natychmiastową reakcję procesora na zaistniały stan awaryjny i wykonanie odpowiednich czynności w procedurach obsługi awarii. Natomiast informacja o zaistniałej awarii, może pojawić się na ekranie z pewnym opóźnieniem wynikającym z czasu obiegu pętli głównej programu w której jest wyświetlana.

Komunikat o awarii - „AWARIA” (ERROR) + numer awarii, wyświetlany jest u dołu ekranu:
     – w stanie CZUWANIA - pod zegarem, ekran zostaje podświetlony do normalnej jasności (ekran 12-3),
 
     - w stanie załączenia ANTENY w linii stanu pracy PA (ekran 12-4).
Jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy „ERR” (telegraficzne).

Jeżeli w tym samym czasie została wykryta lub zgłoszona więcej niż jedna awaria, wyświetlany jest numer ostatniej awarii – nie wyświetlone awarie zapisywane są do pamięci w kolejności zgłoszenia. Pamięć przechowuje ostatnie 10 awarii (przesuwane w dół przy zgłoszeniu kolejnej awarii), które mogą zostać odczytane w menu ”Anteny”.

W przypadku uszkodzeń mechanicznych (silniki, wyłączniki krańcowe, pozycjonery) zgłoszenie awarii następuje natychmiast po ich wykryciu. Natomiast dla pomiarów wartości elektrycznych i temperatur, pierwsze wykrycie niewłaściwej wartości mierzonego parametru czy brak pomiaru/odczytu nie oznacza jeszcze stanu awaryjnego. W zależności od mierzonego parametru, wykonywane są kolejne dwa lub więcej pomiarów i jeżeli sytuacja nie uległa poprawie, dopiero zgłaszana jest awaria.

Czas przez jaki musi utrzymywać się niewłaściwy poziomu parametru (lub brak odczytu) do chwili zgłoszenia awarii wynosi:
   
a) napięcia i prądy.
330 ÷ 660 ms – prąd anody,
 
  - prąd siatki sterującej,
- prąd siatki przyspieszającej,
 
  330 ÷ 500 ms – napięcie anody,
500 ÷ 750 ms – napięcie sieci,
 
  -  napięcia: +5V CPU, +5V, +12V, +12V SB, +12V SERVO, +24V, -12V, 44V,
- napięcie siatki sterującej i przyspieszającej,
- napięcie i prąd żarzenia lamp.
 
   
b) temperatury:
3 sek. – czujnik analogowy, brak odczytu lub przekroczenie temp. maksymalnej,
15 sek. - brak odczytu czujnika cyfrowego DS18B20,
1 sek. - przekroczenie temp. maksymalnej – czujniki DS18B20.
 
   
c)  wentylatory
10 sek. – obroty mniejsze od minimalnych.
 


13 MENU.
 
   Przy pomocy MENU możemy ustawić parametry sterujące pracą wzmacniacza, przetestować niektóre układy, a także odczytać dane pomiarowo-kontrolne zapisane w pamięci podczas jego eksploatacji. MENU zostało podzielone na dwie części: MENU GŁÓWNE oraz MENU SERWISOWE.
    MENU dostępne jest tylko z poziomu trybu CZUWANIA (STANDBY), a wywołujemy go naciskając przycisk MENU\READ. Zawsze jako pierwsze wyświetlane jest MENU GŁÓWNE.


MENU GŁÓWNE (MAIN MENU)
   
Ekran 13-1 MENU GŁÓWNE - język polski. Ekran 13-2 MENU GŁÓWNE - język angielski
   
  Naciśnij przycisk UP\BAND+ lub DOWN\BAND-, aby ustawić wskaźnik wyboru na właściwym podmenu.
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby wejść w wybrane podmenu.
  Naciśnij przycisk MENU\READ, aby przejść do MENU SERWISOWEGO (SERVICE MENU).
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby wyjść z MENU.


13.1 Ustawienia – sterowanie (Settings-control).

Na ekranie głównym podmenu wyświetlana jest lista parametrów sterujących pracą PA wraz z ich wartościami (flagami). Należy pamiętać, że zmiana wartości parametru „na ekranie” nie powoduje zmiany tej wartości w pamięci nieulotnej. Zmiany zostaną zapamiętane dopiero po dokonaniu zapisu przyciskiem SAVE.
 
Ekran 13-3 Ekran główny podmenu Ustawienia – sterowanie.
 
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby przejść do ekranu zmiany parametrów.
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać zmiany.
  Wyświetlane jest okienko „Zapisać zmiany?” (ekran 13-4).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać dane do pamięci.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować operację zapisu.
  Po wykonaniu tej operacji powracamy na ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić do MENU GŁÓWNEGO.
 
Ekran 13-4 Ekran zapisu zmian.
 
Ekran 13-5 Widok ekranu w trakcie zmiany pierwszego parametru. Ekran 13-6 Widok ekranu w trakcie zmiany ostatniego parametru.
   
Naciśnij przycisk UP\BAND+, aby aktywować funkcję parametru („TAK” / „YES”) lub zwiększyć jego wartość („zwięk” / „incr, dotyczy ustawiania jasności LCD).
  Naciśnij przycisk DOWN\BAND-, aby dezaktywować funkcję parametru („NIE” / „NO”) lub zmniejszyć jego wartość („zmnie” / „decr, dotyczy ustawiania jasności LCD).
  Naciśnij przycisk BANK, aby przejść do ustawiania następnego parametru.
Naciśnięcie tego przycisku podczas ustawiania ostatniego parametru (JASNOĆ LCD-PRACA PA) powoduje powrót do ekranu głównego podmenu (ekran 13-3).
  Naciśnij przycisk ESC\BAR  aby powrócić do ekranu głównego podmenu.
Przyciskiem ESC/BAR możemy w każdej chwili opuścić ekran zmiany parametru.

Lista parametrów :
   
1. AUTO ZMIANA ANTENY PRZEŁĄCZNIKA (AUTO CHANGE ANTENNA SWITCH)
Wartość domyślna: TAK (YES).
Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje automatyczną zmianę anteny przełącznika po zmianie segmentu lub pasma. Wybierana jest antena zapisana w pamięci podczas strojenia ręcznego lub automatycznego.
Przy ustawieniu parametru na NIE (NO) antena przełącznika nie będzie zmieniana – pozostaje ta która jest aktualnie ustawiona.
   
2. AUTO ZMIANA ANTENY WYJŚCIOWEJ (AUTO CHANGE ANTENNA OUTPUT)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje automatyczną zmianę gniazda anteny wyjściowej (ANT1 lub ANT2) po zmianie pasma, segmentu lub „anteny w segmencie”.
Wybierana jest antena zapisana w pamięci podczas strojenia ręcznego lub automatycznego.
Przy ustawieniu parametru na NIE (NO) antena wyjściowa nie będzie zmieniana – pozostaje ta która jest aktualnie ustawiona.
   
3. AUTO ZMIANA WEJŚCIA STERUJĄCEGO (AUTO CHANGE INPUT CONTROL)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Ustawienie parametru na TAK (YES) powoduje automatyczną zmianę wejścia sterującego (ICOM, YAESU, KENW/OTHER) po zmianie pasma, segmentu lub „anteny w segmencie”.
Wybierana jest antena zapisana w pamięci podczas strojenia ręcznego lub automatycznego.
Przy ustawieniu parametru na NIE (NO) wejście nie będzie zmieniana – pozostaje to które jest aktualnie ustawione.
   
4. AUTO PRZESTRAJANIE PTT/KLUCZ (AUTO TUNING PTT/KEY)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Parametr ustawiony na TAK (YES) – naciśnięcie PTT, klucza czy pojawienie się modulacji powoduje natychmiastową identyfikację częstotliwości (przy aktywnym połączeniu CAT odczyt z transceivera, przy braku połączenia pomiar analogowy) i przestrojenie wzmacniacza na odpowiednie pasmo lub segment.
Przy ustawionym parametrze na NIE (NO), identyfikacja częstotliwości i przestrojenie nastąpi dopiero po wcześniejszym naciśnięciu przycisku TUNE.
   
5. ŚLEDZENIE PASMA–WEJŚCIE ICOM (TRACKING BAND – INPUT ICOM)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Przy ustawionym parametrze na TAK (YES), pasmo transceivera identyfikowane jest poprzez pomiar napięcia podawanego z TRX ICOM na odpowiedni pin gniazda sterującego ICOM (rozdział 3. Panel tylny).

UWAGA:
    Informacja o paśmie wykorzystana jest tylko przez układ kontroli nadawania – wzmacniacz nie przejdzie na nadawanie, gdy w transceive-rze ustawiono inne pasmo niż w PA.
    Połączenie CAT ma priorytet nad analogowym śledzeniem pasma. Jeżeli w MENU ustawiono parametry komunikacji CAT i wzmacniacz odczytuje dane z transceivera to niezależnie od ustawień tego parametru, „ŚLEDZENIA PASMA” jest nieaktywne.
    Należy także pamiętać, aby przy aktywnym „śledzeniu pasma” sygnał identyfikacji pasma był faktycznie podawany na wejście ICOM. W przeciwnym wypadku układ sterowania będzie zawsze otrzymywał informację, że transceiver jest na paśmie 30 m (0V, zobacz tabela napięć identyfikacji pasm TRX ICOM) - wzmacniacz będzie  mógł przejść na TX tylko w paśmie 30m.
   
6. ŚLEDZENIE PASMA –WEJŚCIE YAESU (TRACKING BAND – INPUT YAESU)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Przy ustawionym parametrze na TAK (YES), pasmo transceivera identyfikowane jest poprzez analizę stanów logicznych podawanych z TRX YAESU na odpowiednie piny gniazda wejściowego YAESU (rozdział 3. Panel tylny).

UWAGA:
    Informacja o paśmie wykorzystana jest tylko przez układ kontroli nadawania – wzmacniacz nie przejdzie na nadawanie, gdy w transceive-rze ustawiono inne pasmo niż w PA.
    Połączenie CAT ma priorytet nad analogowym śledzeniem pasma. Jeżeli w MENU ustawiono parametry komunikacji CAT i wzmacniacz odczytuje dane z transceivera to niezależnie od ustawień tego parametru, „ŚLEDZENIA PASMA” jest nieaktywne.
   Należy także pamiętać, aby przy aktywnym „śledzeniu pasma” sygnały identyfikacji pasma były faktycznie podawane na wejście YAESU. W przeciwnym wypadku wzmacniacz nie przejdzie na nadawanie – oczytane zostanie „1111”, co oznacza brak sygnału z transceivera (zobacz tabela kodów BCD identyfikacji pasm dla TRX YAESU).
   
7. AUTO POWRÓT DO PRACY OPR (AUTO RETURN TO OPERATE)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Jeżeli parametr ustawiony jest na TAK (YES), to po awaryjnym wyjściu z trybu PRACA PA QRO (OPERATE załączone - pracy wzmacniacza ze sterowaniem z transceivera), nastąpi ponowne załączenie tego trybu po 3 sekundach od wyłączenia – po ustąpienia przyczyny awaryjnego wyłączenia.

Automatyczny powrót może nastąpić po wyłączeniu trybu PRACA PA QRO (OPERATE) z powodu przekroczenia:
    - maksymalnego prądu anody (Ia > Iamax przez t > 300 ms),
    - maksymalnego prądu siatki sterującej (Is1 > Is1max przez t > 300 ms),
    - maksymalnego prądu siatki przyspieszającej (Is2 > Is2max przez t > 300 ms),
    - maksymalnej mocy odbitej (Prfl > Prflmax przez t > 2 sek. ),
    - współczynnika WFS (SWR > 1:3 przez t > 2 sek),
    - czasu przełączania przekaźników głównych (t > 10 ms).
   
8. BLOKADA HASŁEM (LOCK PASWORD)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Jeżeli parametr ustawiony jest na TAK (YES), to wzmacniacz będzie można uruchomić dopiero po podaniu 3-znakowego hasła.
   
9. JĘZYK ANGIELSKI (ENGLISH LANGUAGE)
Wartość domyślna: NIE (NO).
Jeżeli parametr ustawiono na TAK (YES) to opisy, etykiety, komunikaty, itp. wyświetlane będą w języku angielskim. Jeżeli na NIE (NO) to w języku polskim.
   
10. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY (SOUND SIGNAL)
Wartość domyślna: TAK (YES).

Przy ustawionym parametrze na TAK (YES), niektóre zdarzenia (zmiany funkcji, zapis parametrów, itp) sygnalizowane będą sygnałami dźwiękowymi - pojedyncze kliknięcia lub znaki alfabetu Morse'a. Flaga nie blokuje sygnalizowania zdarzeń krytycznych – ostrzeżenia, awarie.
   
11. JASNOŚĆ LCD – STANDBY (%) (BRIGHTNEST LCD – STANDBY (%))
Wartość domyślna: 40 %.
Jasność podświetlania wyświetlacza LCD w trybie CZUWANIA (STANDBY) – zegar i data.
   
12. JASNOŚĆ LCD – PRACA PA (%) (BRIGHTNEST LCD – WORK PA (%))
Wartość domyślna: 80 %.
Jasność podświetlania wyświetlacza LCD w trybie PRACA PA.


13.2 Opisy anten (Antenna description).

    Każdej z ośmiu anten przełącznika można nadać nazwę, co ułatwia szybką identyfikację aktualnie wybranej anteny. Opis składa się maksymalnie z 10 znaków spośród (wg kodów ASCII od 32 do 126):

spacja ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ `a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~
 
Ekran 13-7 Ekran główny podmenu – ustawiono do zmiany opis anteny nr 1. Ekran 13-8 Ekran główny podmenu – ustawiono do zmiany opis anteny nr 3.
   
  Przyciskami UP\BAND+ i DOWN\BAND- wybierz antenę której opis chcesz zmienić (skasować).
Aktualnie wybrana antena zaznaczona jest etykietą ANT z numerem.
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby rozpocząć edycję opisu (ekran 13-11).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać zmiany.
  Wyświetlane jest okienko „Zapisać zmiany? (ekran 13-9).
Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać opisy do pamięci.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować  zapis.
  Po wykonaniu tej operacji wracamy na ekran główny podmenu.
Uwaga: Do pamięci zapisywane są ZAWSZE opisy WSZYSTKICH anten.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO.
Jeżeli nie dokonano zmian w żadnym opisie, następuje automatyczny powrót na ekran menu głównego. Jeżeli zrobiono jakieś zmiany, a nie były one wcześniej zapisane przyciskiem SAVE, to pojawia się okienko „Zapisać zmiany? (ekran 13-9). Po zapisie lub jego anulowaniu następuje powrót na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk A1/2, a następnie naciśnij przycisk ATT, aby skasować opis aktualnie wybranej anteny.
Pojawia się okienko „Skasować ?” (ekran 13-10). Naciśnięcie przyciski SAVE powoduje zastąpienie opisu w pamięci na „ANT x ----” (x = numer anteny). Naciskając ESC\BAR, anulujemy kasowanie i powracamy na ekran główny podmenu.
   
Ekran 13-9 Ekran zapisu zmian. Ekran 13-10 Kasowanie wybranego opisu.
 
Zmiana opisu.
 
Ekran 13-11 Zmiana opisu wybranej anteny.
 
  Używając przycisków 1/5\SEG- (w lewo) i 2/6\SEG+ (w prawo) przesuń strzałkę (nad opisem) nad znak który chcesz zmienić.
  Przyciskami 3/7\ANT- (poprzedni znak w tabeli ASCII) i 4/8\ANT+ (następny znak w tabeli ASCII) wprowadź znak.
Uwaga: Podczas zmiany opisu nie ulega zmianie lista opisów (lewa część ekranu). Jest ona aktualizowana dopiero po powrocie na ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić do ekranu głównego podmenu.
UWAGA: Wprowadzone zmiany nie są zapisywane do pamięci. Zapis nastąpi dopiero po naciśnięciu przycisku SAVE z poziomu ekranu głównego podmenu – opisano powyżej.


13.3 Czas pracy (Work time).
   
  Mikrokontroler rejestruje i zapisuje w pamięci dwa czasy pracy PA:
    - czas załączenia - tryb ANTENY i PRACA PA (CZUWANIE nie jest rejestrowane),
    - czas pracy lampy (żarzenia) - tryb PRACA PA.
Maksymalna wartość liczników: 99999 godzin : 59 minut : 59 sekund.
   
Ekran 13-12 Ekran główny podmenu. Ekran 13-13 Kasowanie czasów pracy.
   
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk A1/2, a następnie naciśnij przycisk ATT, aby skasować czasy pracy.
Pojawia się okienko „Skasować ?” (ekran 13-13). Naciśnięcie przyciski SAVE powoduje wyzerowanie liczników. Naciskając przycisk ESC\BAR, anulujemy kasowanie i powracamy na ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).


13.4 Godzina i data (Time and date).
   
  W tym podmenu możemy ustawić czas i datę w układzie RTC PCF8365.

Po wywołaniu podmenu pojawia się jeden z ekranów:
a) brak odczytów (ekran 13-14) – dane nie zostały poprawnie odczytane z układu RTC:
    uszkodzony układ lub problemy z komunikacją I2C,
b) czas i data (ekran 13-15).
 
Ekran 13-14 Błąd odczytu układu RTC.
 
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO.

13.4.1 Ustawianie godziny
 
Ekran 13-15 Ustawianie godziny.
 
  Znacznik „→” obok napisu „Godzina:” wskazuje, że zmieniana będzie godzina.
   
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby zmienić godziny: 0, 1 … 23, 0 … .
  Naciśnij przycisk 2/6\BSEG+, aby zmienić minuty: 0, 1 … 59, 0 … .
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby przejść do ustawiania DATY (ekran 13-16).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby przesłać czas i datę do zegara RTC.
  Pojawia się okienko z pytaniem „Wysłać do RTC ?” (ekran 13-17).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby wysłać dane do układu zegara.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować wysłanie danych.
 
UWAGA:
Po naciśnięciu przycisku SAVE wysyłany jest zawsze komplet danych, tzn. godzina i data widoczna na ekranie - niezależnie czy zmieniono godzinę i datę, jeden z parametrów, czy w ogóle nie dokonano zmian. Sekundy są ZEROWANE.
   
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO.
    Jeśli nie dokonano żadnych zmian w godzinie czy dacie, następuje automatyczny powrót do MENU GŁÓWNEGO. Jeśli wprowadzono zmiany, to procedura wygląda jak po naciśnięciu przycisku SAVE z tym, że po jej zakończeniu następuje wyjście z podmenu do MENU GŁÓWNEGO.

13.4.2 Ustawianie daty.
 
Ekran 13-16 Ustawianie daty.
 
  Znacznik „→” obok napisu „Data:” wskazuje, że zmieniana będzie data.
   
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby zmienić dzień: 1, 2 … 31, 1 . . .
  Naciśnij przycisk 2/6\SEG+, aby zmienić miesiąc: 1, 2 … 12, 1 … .
  Naciśnij przycisk 3/7\ANT-, aby zmienić rok: 2000, 2001 … 2099, 2000 … .
  Naciśnij przycisk 4/8\ANT+, aby zmienić dzień tygodnia: niedziela, poniedziałek …
sobota, niedziela … .
  Naciśnij przycisk BANK, aby powrócić do ustawiania GODZINY.
  Naciśnij przycisk SAVE, aby przesłać czas i datę do zegara RTC.
  Pojawia się okienko z pytaniem „Wysłać do RTC ?” (ekran 13-17).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby wysłać dane do układu zegara.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować wysłanie danych.
 
UWAGA:
Po naciśnięciu przycisku SAVE wysyłany jest zawsze komplet danych, tzn. godzina i data widoczna na ekranie - niezależnie czy zmieniono godzinę i datę, jeden z parametrów, czy w ogóle nie dokonano zmian. Sekundy są ZEROWANE.
   
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).
    Jeśli nie dokonano żadnych zmian w godzinie czy dacie, następuje automatyczny powrót do MENU GŁÓWNEGO. Jeśli wprowadzono zmiany to procedura wygląda jak po naciśnięciu przycisku SAVE z tym, że po jej zakończeniu następuje wyjście z podmenu do MENU GŁÓWNEGO.
 
Ekran 13-17 Wysłąnie czasu i daty do układu RTC.


13.5 System CAT (CAT system).

 
    UWAGA:  W momencie wejścia w podmenu zostaje załączony transformator i zasilacze niskich napięć.

    Wzmacniacz posiada trzy wejścia sterujące (gniazda) oznaczone jako: ICOM, YAESU, KENW/OTHER, a tylko jedno wyjście CAT. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać CAT (zalecane) w które wyposażone jest praktycznie każde radio, należy pamiętać aby transceiver podłączyć do odpowiedniego wejścia, tzn. transceiver ICOM do wejścia ICOM, YAESU do YAESU, a KENWOOD czy inny TRX do wejścia KENW/OTHER. Ma to znaczenie nie tylko ze względu na sygnały sterujące transceiver → wzmacniacz: przełączanie nadawanie/odbiór (KEY-IN), kontrole pasma (VBAND – ICOM, BCD BAND - YAESU) czy w drugą stronę wzmacniacz -> transceiver: regulacja poziomu mocy sterującej (ALC), blokada nadawania przez transciver (KEY-OUT), ale także ze względu na wymagania konfiguracyjne systemu CAT.

Lista radii przypisana do poszczególnych wejść:

ICOM: IC-706MK2G, IC-718, IC-7000, IC-725, IC-726, IC-728, IC-729, IC-7200, IC-735, IC-736, IC-737, IC-738, IC-7300, IC-746, IC-746PRO, IC-7410, IC-756PRO, IC-756PRO2, IC-756PRO3, IC-7600, IC-775DSP, IC-7700, IC-78, IC-7800, IC-7850, IC-9100.

YAESU: FT-100, FT-1000D, FT-1000MPV, FT-2000, FT-450, FT-600, FT-817, FT-840, FT-847, FT-857, FT-890, FT-897, FT-900, FT-920, FT-950, FT-990, FT-DX5000, FT-DX9000,

KENW/OTHER: TS-140S, TS-2000, TS-440S, TS-450S, TS-480S, TS-50S, TS-570, TS-590, TS-60S, TS-680S, TS-790, TS-850, TS-870, TS-940S, TS-950, TT-Argo, TT-Eagle, TT-Jupiter, TT-OMNI7, TT-Orion, ELECTR K2, ELECTR K3, Flex PoSDR, Perseus, SDR-RADIO.

    Z powyższej listy widać, że każdy typ radia jest ściśle przypisany do któregoś z wejść.
Dla przykładu. Jeżeli radio IC-746PRO podepniemy do wejścia KENW/OTHER – wykorzystamy sygnały sterujące KEY-IN, KEY-OUT, ALC dla tego wejścia – to po podłączeniu CAT, wzmacniacz nie będzie mógł się komunikować z transceiverem ponieważ dla tego wejścia nie ma możliwości przypisania protokołu transmisji dla IC-746PRO. Musimy to radio podłączyć do wejścia ICOM i ustawić odpowiednie parametry transmisji dla tego radia.

13.5.1 Ekran główny.
 
    Na ekranie głównym wyświetlane są zawsze aktualne ustawienia dla systemu komunikacji CAT.

    UWAGA:
Każde przejście (powrót) na ten ekran powoduje ponowne pobranie danych z pamięci nieulotnej. Oznacza to, że zmiany wprowadzone na innych ekranach systemu CAT które nie zostały zapisane, zostaną utracone po powrocie na ekran główny podmenu.
 
Ekran 13-18 Ekran główny – aktualne ustawienia.
  Znaczenie opisów:
  ICOM 
YAESU
KENW/OTHER
– wejście sterujące: wybrany typ radia 
  Bps  – prędkość transmisji (bit/sek.) 
  AD  – adres transceivera (tylko ICOM) 
  CR  – adres kontrolera (tylko ICOM) 
  R  – liczba bajtów kodowania częstotliwości (tylko ICOM), 
  TU  – moc strojenia. Jeśli radio posiada funkcję cyfrowej zmiany mocy, to jest ona wykorzystana podczas procesu strojenia. Wzmacniacz automatycznie ustawia moc w radiu na wartość określoną w tym parametrze.
  QRO  – moc sterująca. Jeśli radio posiada funkcję cyfrowej zmiany mocy, to po zakończeniu procedury strojenia moc transceivera ustawiana jest na wartość określoną w tym parametrze (zobacz punkt 10 „STROJENIE”). 
  P   flaga (wskaźnik „ ”) automatycznej zmiany mocy strojenia i sterowania. Jeśli została ustawiona na „TAK” (YES), to wzmacniacz podczas procesu strojenia będzie próbował automatycznie regulować moc wyjściową transceivera (zobacz ustawianie mocy poniżej). 
     
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby przejść do ustawiania komunikacji dla wejścia ICOM.
  Naciśnij przycisk 2/6\SEG+, aby przejść do ustawiania komunikacji dla wejścia YAESU. 
  Naciśnij przycisk 3/7\ANT-, aby przejść do ustawiania komunikacji dla wejścia KENW/OTHER. 
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić do MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).

13.5.2 Konfiguracja wejścia ICOM.
 
Ekran 13-19 Ustawianie parametrów dla wejścia ICOM.
 
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby wybrać typ radia.
Lista radii „przewijana” jest w kółko: „----------” - nie wybrano, „IC-703” … „IC-9100”, „----------” ….
 
Uwaga: Po zmianie typu radia, parametry: adres radia, adres kontrolera, liczba bajtów kodowania częstotliwości ustawiane są (wyświetlane) na wartości fabryczne dla danego radia.
     
  Naciśnij przycisk 2/6\SEG+, aby zmienić prędkość transmisji – bit/s lub kbit/s.
Lista „przewijana” jest w kółko: „----” - nie wybrano, 1200, 4800, 9600, 19.2 (19200), 34.4 (34400), 57.6 (57600), „----” ... …
 
  Naciśnij przycisk 3/7\ANT-, aby przejść do ustawiania mocy.
  Naciśnij przycisk 4/8\ANT+, aby zmienić adres radia – od 01 do 7F (hex).
Lista „przewijana” jest w kółko: … 01, 02 … 7F, 01 … .
  Naciśnij przycisk M1\PLATE-, aby zmienić adres kontrolera – od 01 do FE (hex).
Lista „przewijana” jest w kółko: … 01, 02 … FE, 01 … .
Ustawienia standardowe: HF1 – IC-735, HE0 – pozostałe radia.
     
  Naciśnij przycisk M2\PLATE+, aby ustawić ilość bajtów kodowania częstotliwości: 4 lub 5 bajtów.
Ustawienia standardowe: 4 bajty – IC735, 5 bajtów – pozostałe radia.
     
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać zmiany.
  Pojawia się okienko „Zapisać zmiany ?” (ekran 13-20).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać dane.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować zapis.
    Po wykonaniu powyższych operacji pozostajemy na tym ekranie.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran główny podmenu.
Jeśli nie dokonano żadnych zmian, następuje automatyczny powrót do ekranu głównego podmenu. Jeśli wprowadzono zmiany, to procedura wygląda jak po naciśnięciu przycisku SAVE z tym, że po jej zakończeniu następuje powrót na ekran główny podmenu.
 
Ekran 13-20 Zapisanie zmian.

13.5.3 Ustawianie mocy strojenia, sterowania oraz flagi regulacji mocy.
   
  Procedura wygląda tak samo dla wszystkich wejść.

    Nowsze transceive-ry, a także niektóre ze starszych, pozwalają na regulację ich mocy wyjściowej poprzez wysyłanie do nich odpowiednich komend. Zostało to wykorzystane do zautomatyzowania procesu strojenia wzmacniacza.


Ustawianie parametrów.
   
  a) moc strojenia – wartość mocy (8 W - 23 W) jaką będzie sterowana lampa podczas  procesu strojenia ręcznego lub automatycznego,
 
Ekran 13-21 Ustawianie mocy strojenia.
 
  Naciśnij przycisk UP\BAND-, aby zwiększyć wartość mocy.
  Naciśnij przycisk DOWN\BAND-, aby zmniejszyć wartość mocy.
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby przejść do ustawiania mocy sterowania.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran ustawiania parametrów wejścia ICOM (YAESU lub KENW/OTHER).
     
  b) moc sterująca – wartość mocy (10 W – 80 W) na jaką ustawiony zostanie transceiver po zakończeniu procesy strojenia – normalna eksploatacja.
 
Ekran 13-22 Ustawianie mocy sterującej.
 
  Naciśnij przycisk UP\BAND-, aby zwiększyć wartość mocy.
  Naciśnij przycisk DOWN\BAND-, aby zmniejszyć wartość mocy.
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby przejść do ustawiania flagi regulacji mocy.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran ustawiania parametrów wejścia ICOM (YAESU lub KENW/OTHER).
     
  c) flaga automatycznej regulacji mocy strojenia i sterowania.

    Jeśli flaga zostanie ustawiona na „NIE” („NO”, wskaźnik w polu P jest zgaszony), to wzmacniacz nie będzie automatycznie regulował mocą podczas procesu strojenia - nawet jak ma on aktywne połączenie CAT z transceiverem. Będziemy zawsze proszeni o ręczne wyregulowanie mocy strojenia.

    Jeśli flagę ustawiono na „TAK” („YES”, zapalony wskaźnik „” w polu P) i połączenie CAT jest aktywne, to podczas strojenia wzmacniacz będzie próbował regulować moc automatycznie. Jeżeli nie uda się próba ustawienia mocy (np. dlatego, że transceiver nie ma takiej funkcji - brak potwierdzenia na wysłanie rozkazu „ustaw moc”), to zostaniemy poproszeni o ręczne ustawienie mocy.
 
Ekran 13-23 Ustawianie flagi automatycznej regulacji mocy.
 
  Naciśnij przycisk UP\BAND-, aby zwiększyć wartość mocy.
  Naciśnij przycisk DOWN\BAND-, aby zmniejszyć wartość mocy.
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby przejść do ustawiania flagi regulacji mocy.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran ustawiania parametrów wejścia ICOM (YAESU lub KENW/OTHER).

13.5.4 Test komunikacji.
   
  Naciskając przycisk M4\LOAD- (z poziomu ekranu ustawianego wejścia sterującego) wywołujemy test w którym odbywa się próba nawiązania połączenia z radiem - z parametrami widocznymi na ekranie.

Wyniki testu wyświetlane są w postaci komunikatów:


- CZAS (TIME, ekran 13-24) – przekroczono czas testu (5 sek.), nie przysłano wyniku,
- BRAK CAT (NO CAT, ekran 13-25) – nieudana próba nawiązania połączenia,
- (ekran 13-26)- nawiązano połączenie z radiem,
- +MOC (+POWER, ekran 13-27) – udana próba transmisji i cyfrowej regulacji mocy.

Uwaga:
Test wykonywany jest z parametrami widocznymi na ekranie, a nie z zapisanymi w pamięci !.
Należy pamiętać o zapisaniu zmian parametrów przyciskiem SAVE, gdyż po przejściu na ekran główny podmenu zostaną one zastąpione odczytanymi z pamięci.
    Jeżeli udało się nawiązać połączenie z radiem, to zawsze wykonywany jest test regulacji mocy – niezależnie od ustawienia flagi automatycznej regulacji mocy (wskaźnik „” w polu P).
    Zwrócenie wyniku testu „+MOC” nie powoduje automatycznego ustawienia flagi „automatycznej regulacji mocy” (gdy jest wyłączona), a jest jedynie informacją, że transceiver ma możliwość cyfrowej regulacji mocy. Jeżeli chcemy wykorzystać funkcję regulacji mocy, musimy flagę ustawić ręcznie.
   
Ekran 13-24 Przekroczono czas testu. Ekran 13-25 Nieudana próba nawiązania połączenia.
   
Ekran 13-26 Próba transmisji prawidłowa. Ekran 13-27 Próba transmisji i cyfrowej regulacji mocy prawidłowa.

13.5.5 Konfiguracja wejścia YAESU i KENW/OTHER.
   
      Poniższe rysunki przedstawiają widok ekranu ustawiania parametrów CAT dla wejścia YAESU (ekran 13-28) oraz KENW/OTHER (ekran 13-29). Wyboru radia, zmianę prędkości transmisji, ustawienie mocy jak i pozostałe operacje wykonujemy tak samo jak dla wejścia ICOM. Przyciski 4/8\ANT+ (adres radia), M1\PLATE- (adres kontrolera) oraz M2\PLATE+ (ilość bajtów kodowania częstotliwości) nie są dostępne, gdyż te parametry są wykorzystywane tylko przy komunikacji z radiami ICOM.
   
Ekran 13-28 Ustawianie parametrów dla wejścia YAESU. Ekran 13-29 Ustawianie parametrów dla wejścia KENW/OTHER.


13.6 Klucz blokady (Key lock).
 
    W tym podmenu możemy wprowadzić hasło blokujące uruchomienie wzmacniacza przez osoby postronne czy dzieci. Jest to proste zabezpieczenie - bez żadnych „sztuczek” – gdyż w każdej chwili blokada może zostać wyłączona w podmenu „Ustawienia-sterowanie”.

    Hasło składa się z trzech znaków i generowane jest poprzez naciśnięcie po kolei trzech przycisków spośród: A1/2, TUNE, ATT, A/M, OPR, BANK, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, SAVE, M1, M2, M3, M4.
 
Ekran 13-30 Ekran wprowadzania hasła.
 
  Naciskając przyciski A1/2, TUNE, ATT, A/M, OPR, BANK, 1/5, 2/6, 3/7, 4/8, SAVE, M1, M2, M3, M4 wprowadź 3 znaki hasła.
Wciśnięcie przycisku sygnalizowane jest wyświetleniem znaku „X” (jak pokazano na ekranie 13-31)  oraz dźwiękowo (KLIK, jeżeli odblokowano generowanie dźwięku).
  Po wpisaniu 3-go znaku pojawia się okienko „Zapisać zmiany?” (ekran 13-32).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby hasło zostało zapamiętane.
    Po zapisie następuje powrót na ekran MENU GŁÓWNE.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR. aby rozpocząć od nowa wprowadzanie hasła.
Naciśnij przycisk MENU\READ, aby rozpocząć od nowa wprowadzanie hasła.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNE.
   
Ekran 13-31 Widok ekranu po naciśnięciu przycisku. Ekran 13-32 Zapisanie hasła w pamięci.


13.7 Znak wywoławczy (Call sign).
 
    Podczas załączania wzmacniacza pojawia się ekran powitalny w którego prawym dolnym rogu wyświetlany jest znak wywoławczy użytkownika stacji. W tym podmenu możemy go zmienić na nam odpowiadający.
 
Ekran 13-33 Ekran zmiany znaku stacji.
 
  Używając przycisków 1/5\SEG- (w lewo) i 2/6\SEG+ (w prawo) przesuń strzałkę (nad opisem) nad znak który chcesz zmienić.
  Przyciskami 3/7\ANT- (poprzedni znak) i 4/8\ANT+ (następny znak) wprowadź znak.

Dostępne znaki: spacja, kropka  - / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z \
     
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać wprowadzone zmiany.
Jeżeli nie dokonano zmian, przycisk nie jest aktywny.
  Jeżeli zmieniono którykolwiek znak (przyciskiem 3/7\ANT-  lub 4/8\ANT+), to wyświetlane jest okienko „Zapisać zmiany ?” (ekran13-34).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby zapisać znak stacji.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować wykonanie operacji.
    Pozostajemy na ekranie zmian znaku stacji.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO.
Jeśli nie dokonano żadnych zmian, następuje powrót na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).
Jeśli wprowadzono zmiany, to procedura wygląda jak po naciśnięciu przycisku SAVE z tym, że po jej zakończeniu następuje powrót na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).
 
Ekran 13-34 Zapisanie znaku stacji.


13.8 Przywróć - użytkownik (Restore - user).
 
    Podczas eksploatacji wzmacniacza do pamięci zapisywane są różnego rodzaju parametry sterujące. W tym podmenu mogą one zostać przywrócone do wartości domyślnych.
 
Ekran 13-35 Ekran główny podmenu.
 
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby przywrócić stroje.
  Naciśnij przycisk 2/6\SEG+, aby przywrócić wszystkie wartości dla MENU GŁÓWNEGO.
  Naciśnij przycisk 3/7\ANT-, aby ustawić wejście sterujące dla „anten w segmencie” segmentów i pasm.
  Naciśnij przycisk 4/8\ANT+, aby ustawić gniazdo anteny wyjściowej dla „anten w segmencie” segmentów i pasm.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNE.

13.8.1 Przywracanie stroii.
 
Ekran 13-36 Informacja o zakresie przywracania.
 
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk A1/2, a następnie naciśnij przycisk ATT, aby przywrócić stroje.
  Pojawia się okienko „Przywrócić ?” (ekran 13-37).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby rozpocząć przywracanie danych.
     Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym następuje powrót na
     ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować operację i powrócić na ekran przywracania stroii
     (ekran 13-36).
Podczas operacji wyświetlany jest numer aktualnie zmienianej komórki (ekran 13-38).
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).
   
Ekran 13-37 Potwierdzenie przywracania. Ekran 13-38 Przywracanie w toku.

Poniższe tabele przedstawiają listę przywracanych parametrów.

Parametry pierwszego uruchomienia PA po wykonaniu procesu przywracania „stroii”.
Wartość Opis
AUTO - tryb pracy
80 m - pasmo pracy
1 segment - segment w pasmach 160 m ÷ 10 m (6 m)
NIE WYBRANO - antena przełącznika BANK 1 – tryb ANTENY
NIE WYBRANO - antena przełącznika BANK 2 – tryb ANTENY
ANT 1 - antena przełącznika trybu AUTO/RĘCZNY (dla WYŁĄCZONEJ automatycznej  zmiany „anteny w segmencie” )
ANT 1 - gniazdo anteny wyjściowej trybu AUTO/RĘCZNY (dla WYŁĄCZONEJ  automatycznej zmiany anteny wyjściowej )
KENW - wejście sterujące trybu AUTO/RĘCZNY (dla WYŁĄCZONEJ automatycznej zmiany wejścia sterującego)

Parametry trybu pracy AUTO/RĘCZNY
Wartość Opis
PASMO - pozycje kondensatorów filtra PI – odpowiednio dla pasma
ANT 1 - „antena w segmencie” - dla wszystkich segmentów we wszystkich pasmach
ANT 1 - gniado anteny wyjściowej - dla wszystkich „anten w segmencie”, wszystkich segmentów i pasm
DOMYŚLNE - kto zmodyfikował „stroje” - dla wszystkich „anten w segmencie”, wszystkich segmentów i pasm

Parametry trybu pracy PAMIĘĆ
Wartość Opis
M1 - komórka pamięci na wszystkich pasmach
PASMO - pozycje kondensatorów filtra PI – odpowiednio dla pasma
ANT 1 - gniado anteny wyjściowej - dla wszystkich komórek pamięci we wszystkich pasmach
DOMYŚLNE segmentó- kto zmodyfikował „stroje” - dla wszystkich komórek pamięci we wszystkich pasmach w i pasm
KENW - wejście sterujące - dla wszystkich komórek pamięci we wszystkich pasmach
1 segment - segment - dla wszystkich komórek pamięci we wszystkich pasmach
ANT 1 - „antena w segmencie” - dla wszystkich komórek pamięci we wszystkich pasmach

13.8.2 Przywracanie wszystkich danych dla menu głównego.
Ekran 13-39 Informacja o zakresie przywracania.
 
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk A1/2, a następnie naciśnij przycisk ATT, aby przywrócić dane.
  Pojawia się okienko „Przywrócić ?” (ekran 13-40).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby rozpocząć przywracanie danych.
     Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym następuje powrót
     na ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować operację i powrócić na ekran przywracania danych
     (ekran 13-39).
     Podczas operacji wyświetlany jest numer aktualnie zmienianej komórki (ekran 13-41).
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO (ekran 13-1).
   
Ekran 13-40 Potwierdzenie przywracania. Ekran 13-41 Przywracanie w toku.
 
Podczas procesu przywracane są wartości domyślne parametrów opisanych w punkcie 13.8.1 „Przywracanie stroii” oraz przedstawione w poniższych tabelach.

Parametry sterowania
Wartość Opis
TAK - automatyczna zmiana „anteny w segmencie”
NIE - automatyczna zmiana gniazda anteny wyjściowej
NIE - automatyczna zmiana wejścia sterującego
NIE - automatyczne przestrajanie sygnałem PTT
NIE - śledzenie pasma w TRX ICOM – wejście ICOM
NIE - śledzenie pasma w TRX YAESU – wejście YAESU
NIE - automatyczny powrót na PRACA QRO (OPERATE)
NIE - blokada PA hasłem
NIE - język angielski (POLSKI)
TAK - generowanie sygnałów dźwiękowych
40 % - jasność podświetlanie LCD w stanie czuwania
80 % - jasność podświetlanie LCD w trybie ANTENY ] PRACA PA
ROTORY - wygląd ekranu w trybie MEMORY (rotory / lista z komórkami pamięci)

Klucz blokady
Wartość Opis
M1 - 1 znak hasła (przycisk)
M2 - 2 znak hasła (przycisk)
M3 - 3 znak hasła (przycisk)

Opis anten przełącznika

Wartość Opis
Ant 1 ---- - 1 antena przełącznika (ANT1)
Ant 2 ---- - 2 antena przełącznika (ANT2)
Ant 3 ---- - 3 antena przełącznika (ANT3)
Ant 4 ---- - 4 antena przełącznika (ANT4)
Ant 5 ---- - 5 antena przełącznika (ANT5)
Ant 6 ---- - 6 antena przełącznika (ANT6)
Ant 7 ---- - 7 antena przełącznika (ANT7)
Ant 8 ---- - 8 antena przełącznika (ANT8)

Komunikacja z TRX po CAT
ICOM
Wartość Opis
BRAK - typ radia
1200 - prędkość transmisji (bps)
H66 - adres radia
HE0 - adres kontrolera
NIE - cyfrowa zmiana mocy w TRX
15 W - moc strojenia (dla cyfrowej regulacji mocy)
30 W - moc sterująca (dla cyfrowej regulacji mocy
 
YAESU
Wartość Opis
BRAK - typ radia
1200 - prędkość transmisji (bps)
NIE - cyfrowa zmiana mocy w TRX
15 W - moc strojenia (dla cyfrowej regulacji mocy)
30 W - moc sterująca (dla cyfrowej regulacji mocy
 
KENW
Wartość Opis
BRAK - typ radia
1200 - prędkość transmisji (bps)
H66 - adres radia
HE0 - adres kontrolera
NIE - cyfrowa zmiana mocy w TRX
15 W - moc strojenia (dla cyfrowej regulacji mocy)
30 W - moc sterująca (dla cyfrowej regulacji mocy

13.8.3 Zmiana wejścia sterującego dla wszystkich komórek stroii .
 
    Wejście sterujące może być ustawione i zapamiętane dla każdej „anteny w segmencie”, każdego segmentu i pasma. Daje to możliwość zapamiętania stroii dla różnych wejść, co może być przydatne np. przy współpracy PA z dwoma transceivera-mi różnych producentów. Z drugiej strony ta „wielo-wejściowość” może nastręczyć kłopotów i straty czasu przy próbie ustawienia tego samego wejścia dla wszystkich komórek, gdyż wymagałoby  to wejścia na każdą „antenę w segmencie” , zmianę jej wejścia i zapisania zmian.

    Opisana tutaj funkcja, pozwala na szybkie ustawienie tego samego wejścia sterującego dla wszystkich „anten w segmencie” we wszystkich segmentach i pasmach.

UWAGA! TAKŻE KOMÓREK PAMIĘCI TRYBU PAMIĘĆ.
Ekran 13-42 Wybór wejścia sterującego.
 
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby ustawić wejście ICOM.
  Naciśnij przycisk 2/6\SEG+, aby ustawić wejście YAESU.
  Naciśnij przycisk 3/7\ANT-, aby ustawić wejście KENW/OTHER.
  Pojawia się okienko „Zmienić (nazwa wejścia) ?”, gdzie (nazwa wejścia) przyjmuje wartość ICOM, YAESU lub KENW - w zależności od wybranego wejścia sterującego.
  Naciśnij przycisk SAVE, aby wybrane wejście zostało wpisane do komórek stroii.
     Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym następuje powrót
     na ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować operację i powrócić na ekran wyboru wejścia
     sterującego.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNE.
Ekran 13-43 Akceptacja / odrzucenie zmian.

13.8.4 Zmiana gniazda anteny wyjściowej dla wszystkich komórek stroii.
 
    Funkcja pozwala na szybkie ustawienie tego samego gniazda anteny wyjściowej dla wszystkich „anten w segmencie” we wszystkich segmentach i pasmach.

UWAGA! TAKŻE KOMÓREK PAMIĘCI TRYBU PAMIĘĆ.
Ekran 13-44 Wybór gniazda anteny wyjściowej.
 
  Naciśnij przycisk 1/5\SEG-, aby ustawić gniazdo antenowe ANT1.
  Naciśnij przycisk 2/6\SEG+, aby ustawić gniazdo antenowe ANT2.
  Pojawia się okienko „Zmienić (nazwa gniazda) ?”, gdzie (nazwa gniazda) przyjmuje wartość ANT1 lub ANT2 - w zależności od wybranego gniazda.
  Naciśnij przycisk SAVE, aby wybrane gniazdo zostało wpisane do komórek stroii.
     Zakończenie operacji sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, po czym następuje powrót
     na ekran główny podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC \ BAR, aby anulować operację i powrócić na ekran wyboru gniazda anteny
     wyjściowej.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNE.
Ekran 13-45 Akceptacja / odrzucenie zmian.


MENU SERWISOWE (SERVICE MENU)
   
Ekran 13-46 MENU SERWISOWE - język polski. Ekran 13-47 MENU SERWISOWE - język angielski.
   
  Naciśnij przycisk UP\BAND+ lub DOWN\BAND-, aby ustawić wskaźnik wyboru na właściwym podmenu.
  Naciśnij przycisk BANK\INPUT, aby wejść w wybrane podmenu.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU GŁÓWNEGO.


13.9 Awarie (Failures)
 
    Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układów wzmacniacza, są rejestrowane, a następnie zapisywane w pamięci nieulotnej. Pamięć przechowuje 10 ostatnich awarii. Wystąpienie awarii powoduje zapisanie jej numeru na pierwszej pozycji listy, a pozostałe przesuwane są w dół listy. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych uszkodzeń ostatnia zapisana awaria nie musi być faktycznym powodem wyłączenia wzmacniacza. Wynika to z kolejności i różnej częstotliwości sprawdzania poszczególnych układów wzmacniacza przez system zabezpieczeń.
Ekran 13-48 Ekran główny podmenu.
 
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk A1/2, a następnie naciśnij przycisk ATT, aby skasować awarie.
  Pojawia się okienko „Skasować ?” (ekran 13-49).
  Naciśnij przycisk SAVE, aby wykasować wszystkie awarie.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby anulować kasowanie.
  Naciśnij przycisk ESC\BAR, aby powrócić na ekran MENU SERWISOWEGO.
Ekran 13-49 Kasowanie awarii.
 
   Poniższa tabela zawiera wykaz awarii wraz z informacjami o przyczynach które mogą je wywołać. Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie 12 „AWARIE I OSTRZEŻENIA”.

Awarie od procesora głównego mainCPU
Nr Opis Możliwa przyczyna awarii
1 ZA NISKIE NAPIĘCIE ANODY
(LOW ANODE VOLTAGE)
błędnie ustawiony parametr MIN. NAPIĘCIE ANODY (domyślnie 2100 V), uszkodzony zasilacz anody, transformator wysokich napięć
2 ZA WYSOKIE NAPIĘCIE ANODY
(HIGH ANODE VOLTAGE)
błędnie ustawiony parametr MAX. NAPIĘCIE ANODY (domyślnie 2600 V)
3 ZA DUŻY PRĄD ANODY
(HIGH ANODE CURRENT)
błędnie ustawiony parametr MAKS. PRĄD ANODY (domyślnie 700 mA, 1 lampa !), za duże wysterowanie lampy.
4 ZA NISKIE NAPIĘCIE SIATKI 1
(LOW GRID 1 VOLTAGE)

uszkodzony zasilacz siatki sterującej

Us1 > -40 V (minus)
5 ZA WYSOKIE NAPIĘCIE SIATKI 1
(HIGH GRID 1 VOLTAGE)

uszkodzony zasilacz siatki sterującej

Us1 < -140 V (minus)
6 ZA DUŻY PRĄD SIATKI 1
(HIGH GRID 1 CURRENT)
błędnie ustawiony parametr MAKS. PRĄD SIATKI 1 (domyślnie 20 mA, 1 lampa !), za duże wysterowanie lampy, niedopasowanie filtra PI, uszkodzona lampa
7 ZA NISKIE NAPIĘCIE SIATKI 2
(LOW GRID 2 VOLTAGE)

uszkodzony zasilacz siatki przyspieszającej

Us1 < 300 V
8 ZA WYSOKIE NAPIĘCIE SIATKI 2
(HIGH GRID 2 VOLTAGE)

uszkodzony zasilacz siatki przyspieszającej

Us1 > 360 V
9 ZA DUŻY PR AD SIATKI 2
(HIGH GRID 2 CURRENT)
błędnie ustawiony parametr MAKS. PRĄD SIATKI 2 (domyślnie 40 mA, 1 lampa !), za duże wysterowanie lampy, niedopasowanie filtra PI, uszkodzona lampa
10 ZA NISKIE NAPIĘCIE ŻARZENIA
(LOW HEATER VOLTAGE)

uszkodzony zasilacz żarzenia lamp

Użarzenia < 11,5 V
11 ZA WYSOKIE NAPIĘCIE ŻARZENIA
(HIGH HEATER VOLTAGE)
pośrednio –> za duże napięcie sieci zasilającej AC 230 V, Użarzenia > 13,8 V
12 BRAK PRĄDU ŻARZENIALAMPY 1
(NO HEATER CURRENT TUBE 1)
przerwa w obwodzie żarzenia lampy 1, uszkodzony zasilacz żarzenia, Iżarzenia < 2 A
13 ZA DUŻY PRĄD ŻARZENIA LAMPY 1
(HIGH HEATER CURRENT TUBE 1)
uszkodzona lampa, zwarcie w obwodzie żarzenia, Iżarzenia > 4,5 A
14 BRAK PRĄDU ŻARZENIA LAMPY 2
(NO HEATER CURRENT TUBE 2)
przerwa w obwodzie żarzenia lampy 2, uszkodzony zasilacz żarzenia, Iżarzenia > 2 A
15 ZA DUŻY PRĄD ŻARZENIA LAMPY 2
(HIGH HEATER CURRENT TUBE 2)
uszkodzona lampa, zwarcie w obwodzie żarzenia, Iżarzenia > 4,5 A
16 ZA NISKIE NAPIĘCIE SIECI
(LOW MAINS VOLTAGE)

uszkodzony obwód zasilania lub pomiaru

Usieci < 200 V
17 ZA WYSOKIE NAPIĘCIE SIECI
(HIGH MAINS VOLTAGE)

uszkodzony obwód pomiaru

Usieci > 245 V
18 ZA WYSOKIE NAPIĘIE W.CZ. ANODY
(HIGH RF ANODE VOLTAGE)
 
19 MAKS. TEMP. LAMPY 1 - DS18B20
(MAX. TEMP. TUBE 1 - DS18B20)
błędnie ustawiony parametr MAKS. TEMPERATURA LAMPY 1 (domyślnie 70 °C), uszkodzony układ chłodzenia lampy lub czujnik DS18B20 lampy 1
20 MAKS. TEMP. LAMPY 1 - LM338
(MAX. TEMP. TUBE 1 - LM338)
uszkodzony układ chłodzenia lampy lub czujnik LM338, Tlampa > 100 °C
21 USZKO. DS18B20 – LAMPA 1
(DAMAGED DS18B20 – TUBE 1)
uszkodzony: cyfrowy czujnik DS18B20 pomiaru temp. lampy 1, szyna 1-wire
22 USZKO. LM338 – LAMPA 1
(DAMAGED LM338 – TUBE 1)
uszkodzony analogowy czujnik LM338 pomiaru temp. lampy 1
23 USZKO. DS18B20 – DETEKTOR
(DAMAGED DS18B20 – DETECTOR)
uszkodzony: cyfrowy czujnik DS18B20 pomiaru temp. w detektorze fazy, szyna 1-wire
24 USZKO. DS18B20 – ELEKTRONIKA
(DAMAGED DS18B20 – ELECTRONICS)
uszkodzony: cyfrowy czujnik DS18B20 pomiaru temp. w bloku elektroniki, szyna 1-wire
25 USZKO. DS18B20 – RADIATOR
(DAMAGED DS18B20 – RADIATOR)
uszkodzony: cyfrowy czujnik DS18B20 pomiaru temp. radiatora stabilizatorów LV, szyna 1-wire
26 USZKO. WENTYLATOR – LAMPA
(DAMAGED FAN – TUBE)
uszkodzony wentylator chłodzenia lamp, brak odczytu obrotów, błędne ustawienie parametru MIN. OBR. WENT. LAMPY (domyślnie 1700 obr/min)  
27 USZKO. WENTYLATOR –ELEKTRONIKA
(DAMAGED FAN – ELECTRONICS)
uszkodzony wentylator chłodzenia bloku z elektroniką, brak odczytu obrotów, błędne ustawienie parametru MIN. OBR. WENT. ELEKT. (domyślnie 1000 obr/min)  
28 POZIOM NAPIĘCIA +5V CPU
(LEVEL VOLTAGE +5V CPU)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

4,5 V < +5V_CPU > 5,4 V (U procesorów)
29 POZIOM NAPIĘCIA +5V
(LEVEL VOLTAGE +5V)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

4,5 V < +5V > 5,4 V
30 POZIOM NAPIĘCIA +12V-STANDBY
(LEVEL VOLTAGE +12V STANDBY)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

11 V < +12V_STANDBY > 13 V
31 POZIOM NAPIĘCIA +12V
(LEVEL VOLTAGE +12V)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

11 V < +12V > 13 V
32 POZIOM NAPIĘCIA +12V SERVO
(LEVEL VOLTAGE +12V SERVO)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

2 V < +12V_SERVO > 13 V
33 POZIOM NAPIĘCIA +24V
(LEVEL VOLTAGE +24V)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

21 V < +24V > 26 V
34 POZIOM NAPIĘCIA +44V
(LEVEL VOLTAGE +44V)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

40 V < +44V > 48 V
35 POZIOM NAPIĘCIA -12V
(LEVEL VOLTAGE -12V)

uszkodzony zasilacz niskich napięć (LV)

-13,5 V < -12V (minus) > -10,5 V
36 MAKS. TEMP. DETEKTORA -DS18B20
(MAX. TEMP. DETECTOR - DS18B20)
błędnie ustawiony parametr MAKS. TEMPERATURA DETEKTORA (domyślnie 50 °C), uszkodzony układ chłodzenia lampy (pośrednio) lub czujnik DS18B20
37 MAKS. TEMP. ELEKTRON. -DS18B20
(MAX. TEMP. ELECTRON. - DS18B20)
błędnie ustawiony parametr MAKS. TEMPERATURA ELEKTRONIKI (domyślnie 50 °C), uszkodzony układ chłodzenia bloku elektroniki lub czujnik DS18B20
38 MAKS. TEMP. RADIATORA -DS18B20
(MAX. TEMP. HEATSINK - DS18B20)
błędnie ustawiony parametr MAKS. TEMPERATURA RADIATORA (domyślnie 50 °C), uszkodzony układ chłodzenia radiatora stabilizatorów LV lub czujnik DS18B20
39 MAKS. TEMP. LAMPY 2 - DS18B20
(MAX. TEMP. TUBE 2 - DS18B20)
uszkodzony układ chłodzenia lamp lub czujnik DS18B20 lampy 2
40 USZKO. DS18B20 - LAMPA 2
(DAMAGED DS18B20 - TUBE 2)
uszkodzony: cyfrowy czujnik DS18B20 pomiaru temp. lampy 2, szyna 1-wire

Awarie od procesora tynera antenowego atuCPU
Nr Opis Możliwa przyczyna awarii
50 USZKO. POZYCJONER -BRAK POZYC.
(DAMAGED POSITION. - NO POSIT.)
uszkodzony pozycjoner przełącznika pasm (układów współpracujących), nie wykryto żadnej pozycji
51 USZKO. POZYCJONER - >1 POZYCJA
(DAMAGED POSITION. - >1 POSIT.)
uszkodzony pozycjoner przełącznika pasm (układów współpracujących), wykryto więcej niż jedno położenie
52 USZKO. SILNIK - KOND. ANODY
(DAMAGEDMOTOR - ANODE CAP.)
uszkodzony silnik, zerwany pasek przekładni  lub zablokowany mechanizm kondensatora anodowego filtra PI
53 USZKO. SILNIK - KOND. ANTENY
(DAMAGED MOTOR - ANTENNA CAP.)
uszkodzony silnik, zerwany pasek przekładni  lub zablokowany mechanizm kondensatora antenowego filtra PI
54 USZKO. POTENC. - KOND. ANODY
(DAMAGED POTENT. - ANODE CAP.)
uszkodzony potencjometr położenia kondensatora anodowego filtra PI
55 USZKO. POTENC. - KOND. ANTENY
(DAMAGED POTENT. - ANTENNA CAP.)
uszkodzony potencjometr położenia kondensatora antenowego filtra PI
56 USZKO. CZUJNIK KRAŃCOWY IC1
(DAMAGED SENSOR SWITCH IC1)
uszkodzony czujnik krańcowy – minimalna pojemność kondensatora anodowego
57 USZKO. CZUJNIK KRAŃCOWY IC2
 (DAMAGED SENSOR SWITCH IC2)
uszkodzony czujnik krańcowy – maksymalna pojemność kondensatora anodowego
58 USZKO. CZUJNIK KRAŃCOWY IC3
 (DAMAGED SENSOR SWITCH IC3)
uszkodzony czujnik krańcowy – minimalna pojemność kondensatora antenowego
59 USZKO. CZUJNIK KRAŃCOWY IC4
(DAMAGED SENSOR SWITCH IC4)
uszkodzony czujnik krańcowy – maksymalna pojemność kondensatora antenowego
60 BŁĄD KROKÓW -LEWO- KON. ANODY
(ERROR STEPS -LEFT- ANODE CAP.)
błąd programowy licznika kroków obrotu kond. anodowego w lewo (minimum), zadziałał czujnik IC1
61 BŁĄD KROKÓW -PRAWO- KON. ANODY
(ERROR STEPS -RIGHT- ANODE CAP.)
błąd programowy licznika kroków obrotu kond. anodowego w prawo (maksimum), zadziałał czujnik IC2
62 BŁĄD KROKÓW -LEWO- KON. ANTENY
(ERROR STEPS -LEFT-ANTENNA CAP.)
błąd programowy licznika kroków obrotu kond. antenowego w lewo (minimum), zadziałał czujnik IC3
63 BŁĄD KROKÓW -PRAWO-KON. ANTENY
(ERROR STEPS -RIGHT-ANTENNA CAP)
błąd programowy licznika kroków obrotu kond. antenowego w prawo (maksimum), zadziałał czujnik IC4
64 BRAK ODCZYTU POTENCJOMETRÓW
(NO READ POTENTIOMETER)
błąd programowy, mikrokontroler nie odczytał położenia potencjometrów
65 BŁĘDNA POZYCJA MAIN -> ATU
(INCORRECT POSITION MAIN -> ATU)
uszkodzenie mechaniczne lub elektryczne układu przełącznika pasm , pozycja w atuCPU inna niż w mainCPU
70 RESET PROCESORA ATUCPU"
(RESET PROCESSOR ATUCPU")
niekontrolowany RESET atuCPU - błąd sprzętowy lub programowy procesora atuCPU

Awarie od procesora kluczowania qskCPU
Nr Opis Możliwa przyczyna awarii
80 AWARIA PROCESORA QSK
(FAILURE QSK PROCESSOR)
awaria procesora qskCPU – błąd sprzętowy lub programowy
81 USZKODZONY PRZEKAŹNIK K1 TX/RX
(DAMAGED RELAY K1 TX/RX)
uszkodzony przekaźnik próżniowy (K1, wyjście PA) – za długi czas przełączania t > 10 ms
82 NIEZNANA AWARIA QSKCPU
(UNKNOWN FAILURE QSKCPU")
nie używany

Awarie związane z przesyłem danych - szyna I2C
Nr Opis Możliwa przyczyna awarii
90 BRAK KOMUNIKACJI Z ATUCPU
(NO COMMUNICATION WITH ATUCPU)
uszkodzenie: szyny I2C, modułu atuCPU mainCPU nie może wysłać danych
91 BRAK KOMUNIKACJI Z QSKCPU
(NO COMMUNICATION WITH QSKCPU)
uszkodzenie: szyny I2C, modułu qskCPUmainCPU nie może wysłać danych
93 PRZEKROCZONY CZAS OCZEKIWANIA