Wzmacniacz 4xGU50 - oprogramowanie » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG

Wzmacniacz 4xGU50 - obsługa, oprogramowanie


1. Klawiatura i sygnalizacja stanu pracy

1.1 Przyciski

    Na czołówce urządzenia zamontowane są cztery wskaźniki LED oraz pięć przycisków . Przycisk POWER, jak sama nazwa wskazuje, służy do załączania i wyłączania wzmacniacza. Natomiast, za pomocą przycisków OPER, PREV, NEXT, MODE, możemy poruszać się po funkcjach programu, zmieniać ekrany, programować MENU.Główne funkcje przycisków:
OPER - przełączanie wzmacniacza w tryb pracy QRO (QRP),
PREV - poprzedni ekran,
NEXT - następny ekran,
MODE - wybór trybu pracy SSB lub CW.

    W zależności od tego w którym miejscu programu się znajdujemy, znaczenie przycisku może być inne – opisane dalej.

1.2 Wskaźniki LED

POWER   świeci na czerwono – wzmacniacz wyłączony,
  świeci na zielono – wzmacniacz załączony,
  na zmianę świeci na czerwono i zielono (1 Hz) - wyłączanie wzmacniacza.
OPER   sygnalizuje załączenie/wyłączenie pracy ze sterowaniem z transceivera
     świeci - załączona,
     zgaszona - wyłączona.
SSB   praca SSB
CW    praca CW


2. Załączanie wzmacniacza

2.1 Podgrzewanie lamp

Po naciśnięciu przycisku POWER, ukazuje się ekran powitalny,


    a następnie ekran grzania lamp.


Ua - napięcie anody
Ia - prąd anody
Is2 - prąd siatki przyspieszającej
T - temperatura w bloku lamp

    Po słowie PODGRZEWANIE, widzimy czas jaki pozostał do końca grzania lamo. Czas ten możemy ustawić w MENU I – domyślnie dwie i pół minuty.
    Podczas procesu podgrzewania, nie możemy przełączyć wzmacniacza do pracy ze sterowaniem z TRX (QRO) - przycisk OPER nie jest aktywny. Natomiast po jednoczesnym naciśnięciu przycisków PREV i NEXT, wchodzimy do ekranu z którego możemy zmienić jasność podświetlania wyświetlacza, odczytać czasy pracy wzmacniacza czy aktualne parametry - MENU II.
    Po zakończeniu procesu podgrzewania (powrocie z MENU II po odliczeniu czasu grzania), ukazuje się ekran strojenia.

Uwaga!. Potrójny sygnał dźwiękowy.
Jeżeli parametr BL_ZAB w MENU I został ustawiony (1 - zablokowano), to usłyszymy trzy krótkie sygnały:
   - podczas załączania wzmacniacza przyciskiem POWER,
   - po wciśnięciu przycisku OPER, w celu przejścia z trybu QRP na QRO lub odwrotnie.
Należy pamiętać, że w tym momencie procesor nie ma kontroli nad prawidłowym działaniem zasilacza anody, siatki pierwszej i drugiej, żarzenia oraz właściwego zadziałania układu powolnego startu transformatora wysokiego napięcia.


3. Strojenie

Ekran strojenia

MOC - moc wyjściowa
Ia - prąd anody
Is2 - prąd siatki przyspieszającej
WFS - współczynnik fali stojącej SWR

    Dwie pierwsze linijki wyświetlacza to bar graph, na którym graficznie pokazywana jest moc wyjściowa i prąd anody. Maksymalne wskazania linijek graficznych: 500W – krok 25 W, 800 mA – krok 40 mA.

  Po zakończeniu podgrzewania, wzmacniacz nie przechodzi automatycznie w tryb pracy QRO. Zanim przejdziemy do procesu strojenia, musimy ustawić wzmacniacz do pracy QRO, wciskając przycisk OPER, Praca ze sterowaniem z TRX, sygnalizowana jest zaświeceniem się diody nad przyciskiem OPER. Przełączanie pomiędzy pracą QRP/QRO nie jest możliwe, kiedy podgrzewane są lampy lub nadajemy (nie można zmienić na QRP).

    Nie będę się tu rozpisywał, bo na pewno każdy kto budował wzmacniacz lampowy lub go użytkował, wie jak to się robi. U mnie wygląda to tak:
1 Ustawiam przełącznik pasm na odpowiedniej pozycji.
2 Wstępnie ustawiam kondensator anodowy i antenowy na pozycjach określonych (dla danego pasma) podczas zestrajania pifiltra. Nie podaję tu konkretnych położeń (widełek), gdyż w powielonym filtrze pi mogą się różnić od moich, np. ze względu na inne wartości kondensatorów.
3 Podaję tom strojenia z transceivera i kręcąc kondensatorem anodowym, ustawiam jak najmniejszy prąd anody przy jednoczesnym wzroście mocy wyjściowej.
4 Następnie kondensatorem antenowym ustawiam jak największą moc, zwracając jednocześnie uwagę na.prąd siatki drugiej. Wpływ kondensatora antenowego na prąd siatki przyspieszającej jest duży i przy nierozsądnym jego ustawieniu, może nawet zadziałać zabezpieczenie przekroczenia prądu siatki.

   Aktualnie miernik mocy i współczynnika SWR (WFS), wpięty jest w główny tor nadawczo/odbiorczy. Umożliwia to pomiar mocy TRX-a, kiedy pracujemy z pominięciem wzmacniacza. Projektując, przewidywałem równoczesny pomiar mocy wejściowej i wyjściowej podczas pracy QRO. Jednak ze względu na to, że mostek pomiaru mocy wejściowej miał być na płytce filtrów LPF z których zrezygnowałem, opcja ta nie jest dostępna.


4. Ekrany

    Oprócz ekranu strojenia, są jeszcze dwa ekrany główne. Do przechodzenia pomiędzy nimi używamy przycisków PREV i NEXT. Przyciskiem PREW wywołujemy poprzedni ekran, a NEXT następny (w kółko). Będąc na jednym z tych ekranów i naciskając jednocześnie przyciski PREV i NEXT, możemy wywołać MENU II. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wyłączona jest praca QRO (zgaszona dioda OPER). W przeciwnym wypadku, nie będzie żadnej reakcji.

4.1 Ekran mocy


PAD - moc padająca
ODB - moc odbita
WFS - współczynnik fali stojącej (SWR)
MOC - moc wyjściowa

    Na górnej linijce graficznej pokazywana jest moc padająca, a na dolnej moc odbita. Maksymalne wskazania linijek graficznych: moc padająca 500 W – krok 25 W, moc odbita 80W - krok 4 W.


4.2 Ekran wszystkie parametry


Ua - napięcie anody
Ia - prąd anody
Is2 - prąd siatki przyspieszającej
T - temperatura w bloku lamp
PAD - moc padająca
ODB - moc odbita
WFS współczynnik fali stojącej
MOC -moc wyjściowa


5. Wyłączanie wzmacniacza

    Gdy wzmacniacz jest załączony, naciśnięcie przycisku POWER, powoduje jego wyłączenie. Sytuacja, kiedy próbujemy wyłączać wzmacniacz podczas nadawania, jest raczej mało prawdopodobna, ale na wszelki wypadek zabezpieczyłem się przed taką ewentualnością.    Czas wyłączania, a dokładnie schładzania lamp uzależniony jest od tego, czy wzmacniacz pracował na nadawaniu, czy nie.
         
          Jeżeli wzmacniacza nie sterowaliśmy z TRX, czas ten wynosi 1 minutę.

          Natomiast, jeżeli była praca QRO, to czas schładzania wynosi 5 minut.

    Po tym czasie wzmacniacz przechodzi na STANDBY, co wcale nie musi oznaczać, że proces chłodzenia został zakończony. Układ pomiaru temperatury i sterowania wentylatorem działa także podczas czuwania. Jeśli temperatura w bloku lampowym, jest nadal większa od wartości ustawionej w parametrze Tsby, to wentylator będzie kontynuował chłodzenie lamp. Podczas wyłączania wzmacniacza wentylator pracuje na pełnych obrotach.


5.1 Szybki start

    Podczas procesu wyłączania, możemy ponownie załączyć wzmacniacz, naciskając przycisk POWER na czas dłuższy od 2 sekund. W tym momencie ponownie przechodzimy do podgrzewania lamp. Teraz, czas grzania lamp uzależniony jest od czasu jaki upłynął od rozpoczęcia wyłączania wzmacniacza. Jeżeli jest on mniejszy niż 1 minuta, czas podgrzewania wynosi 1 minutę. Jeżeli dłuższy od 1 minuty, to lampy będą grzane przez czas określony w ustawieniach MENU I


5.2 Awaria, zadziałanie zabezpieczenia

    Podczas normalnej eksploatacji, może nastąpić automatyczne wyłączenie wzmacniacza, spowodowane uszkodzeniem któregoś z układów elektronicznych lun niewłaściwa eksploatacją urządzenia.

Przyczyny wyłączenia:
- przekroczenie napięcia anody,
 - przekroczenie prądu anody,
- przekroczenie prądu siatki przyspieszającej,
- przekroczenie maksymalnej temperatury w bloku lamp,
- przekroczenie maksymalnej mocy odbitej,
- zanik napięcia siatki pierwszej lub drugiej,
- zanik napięcia żarzenia,
- uszkodzenie układu powolnego startu transformatora wysokiego napięcia,
- uszkodzenie czujnika temperatury.

    Przy każdej z wymienionych awarii, pojawia się ekran z informacją jaka awaria zaistniała i podejmowana jest odpowiednia procedura wyłączania. Jednocześnie w pamięci procesora zapisywana jest informacja o tej awarii. Poniżej przedstawiłem przykładowe zdjęcie z awarii, spowodowanej przekroczeniem maksymalnego prądu anody.


    Prawie wszystkie awaryjne wyłączenia (oprócz uszkodzenia czujnika temperatury) przebiegają tak samo. Odliczane jest 5 minut, w czasie którego wentylator pracuje na pełnych obrotach. Po tym czasie ukazuje ekran (mruga), jak na  poniższym obrazku. W tym momencie, żaden z przycisków nie jest obsługiwany. Możemy tylko wyłączyć wzmacniacz wyłącznikiem sieciowym.


    Wartości parametrów, dla poszczególnych zabezpieczeń, ustawiamy w MENU I.

6. Chłodzenie - wentylator
  
    Pomiar (odczyt z układu DS18B20) temperatury w bloku lamp odbywa się cały czas, jak tylko wzmacniacz został załączony wyłącznikiem sieciowym – także na STANDBY Co 5 sekund procesor odpytuje czujnik, żądając podania temperatury. Odczytana wartość porównywana jest z parametrami: Tsby, Tfast, TMAX, które możemy ustawić w MENU I – Parametry i w zależności od wyniku następuje odpowiednia reakcja układu sterowania wentylatora lub zabezpieczeń.

Tsby – parametr ten decyduje, przy jakiej temperaturze nastąpi załączenie wentylatora w stanie czuwania. W stanie STANDbY, wentylator będzie się kręcił tylko na wolnych obrotach. Parametr ten wprowadziłem, ze względu na sposób wyłączania wzmacniacza. Jak wcześniej pisałem, czas wyłączania i jednocześnie czas schładzania lamp, po pracy QRO, wynosi 5 minut. Po tym czasie wzmacniacz przechodzi na STANDbY, co wcale nie znaczy, że lampy zostały schłodzone. Ustawiając odpowiednio ten parametr, umożliwiamy schłodzenie bloku lampowego, do interesującej nas temperatury.
Uwaga: wyłączenie wentylatora następuje przy temperaturze o 3 stopnie niższej, niż w parametrze Tsby. Należy wpisać rozsądną wartość do tego parametru, bo może się okazać, że wentylator nigdy się nie wyłączy, np. w ciepłe, letnie dni.
Tfast – po zrównaniu się temperatury w bloku lamp, z wartością temperatury wpisaną w ten parametr, nastąpi załączenie wentylatora na pełne obroty. Parametr ten jest brany pod uwagę tylko wtedy, kiedy załączyliśmy wzmacniacz przyciskiem POWER. Wentylator powróci  na wolne obroty, gdy temperatura będzie niższa o 3 stopnie niż w tym parametrze i nie nadajemy. Bez względu na temperaturę, każde wysterowanie z transceivera, powoduje automatyczne załączenie pełnych obrotów wentylatora. Gdy wzmacniacz jest załączony (przyciskiem POWER), wentylator zawsze się kręci – przynajmniej na wolnych obrotach
TMAX – maksymalna temperatura w bloku lamp. Po przekroczeniu tej temperatury, nastąpi natychmiastowe wyłączenie wzmacniacza.
    Dodatkowym zabezpieczeniem, jest drugi układ kontrolujący temperaturę lamp. Termistor, umieszczony obok cyfrowego czujnika DS18B20, daje informację o temperaturze do dodatkowego układu załączania wentylatora. Możemy ustawić temperaturę załączania/wyłączania w zakresie od 60 do 100 stopni Celsjusza. Brakuje mi kontroli pracy wentylatora, ale to może w następnej konstrukcji wzmacniacza.

 6.1 Uszkodzenie czujnika temperatury


    Jak pisałem wcześniej, mikrokontroler nawiązuje komunikację z czujnikiem DS18B20, co 5 sekund. Jeżeli 5 kolejnych prób odczytu temperatury będzie nieudanych, to nastąpi zgłoszenie awarii. Poprawne odczytanie, np. przy 3 czy 4 próbie, kasuje licznik nieudanych pobrań temperatury.

    - na czuwaniu


    W tym przypadku, nie są podejmowane żadne działania. Wyświetlany jest tylko komunikat, jak na poniższym obrazku. Żaden przycisk nie działa, możemy tylko wyłączyć wzmacniacz wyłącznikiem sieciowym.


    - po załączeniu przyciskiem POWER


    Maksymalny czas wyłączania wynosi 10 minut i składa się z dwóch etapów. Przez pierwsze 5 minut, mamy możliwość dokończenia łączności, ale tylko w sytuacji, jeżeli ustawiona była praca QRO – w tym momencie przycisk OPER nie jest obsługiwany. W dowolnej chwili, naciskając przycisk POWER, możemy przejść do drugiego etapu, którym jest awaryjne wyłączenie opisane w Wyłączanie wzmacniacza - awaria, zadziałanie zabezpieczenia.  .

Wygląd ekranu podczas pierwszego etapu wyłączania.


7. Kontrola WFS i mocy odbitej
    

    Mikrokontroler może nadzorować, wartość współczynnika fali stojącej oraz mocy odbitej. Służą temu cztery parametry: WFSMAX, ODBMAX, BL_WFS, BL_ODB, których wartość ustawiamy w MENU I.


7.1 WFS
   
   W parametr WFSMAX wpisujemy wartość współczynnika SWR. Podczas nadawania wartość ta porównywana jest z aktualnie zmierzonym WFS. Jeżeli zmierzony WFS, jest równy lub większy od wpisanego w parametr WFSMAX, to generowane są sygnały dźwiękowe. Nie podejmowane są inne działania. Jest to tylko informacja, że np. antena nie jest zestrojona dla tej częstotliwości. Możemy zablokować generowanie dźwięku wpisując w parametr BL_WFS wartość 1.

7.2 Moc odbita
  
    Parametr ODBMAX, zawiera wartość maksymalnej mocy odbitej, przy której może nastąpić wyłączenie nadawania. Napisałem może, bo jeżeli w parametr BL_ODB wpiszemy 1, to funkcja ta zostanie zablokowana. Przy BL_ODB  = 0, mierzona moc odbita porównywana jest z wartością parametru ODBMAX. Jeżeli jest ona większa lub równa, następuje przerwanie nadawania. Wzmacniacz nie jest wyłączany, tylko przechodzi na pracę QRP – odłączane jest wejście KEY-IN sterowania z transceivera. W tym momencie pojawia się ekran jak na poniższym obrazku  Wciskając przycisk MODE, powracamy do ekranu na którym nastąpiło przekroczenie mocy odbitej.


   Każdy amator wie, że duży współczynnik WFS, a co za tym idzie powstawanie mocy odbitej, jest niebezpieczne dla lampy. Dlatego blokowanie tego zabezpieczenia nie jest wskazane. Należy także pamiętać, o ustawieniu właściwej wartości mocy odbitej – domyślnie 60 W.

8. MENU

8.1 MENU I

    Kiedy wzmacniacz jest w stanie czuwania, jednoczesne naciśnięcie  przycisków PREV i NEXT wywołuje MENU I. Na czuwaniu wyłączona jest programowa obsługa zabezpieczeń (oprócz zabezpieczenia termicznego) i możemy dokonać potrzebnych zmian w ustawieniach.
    MENU I składa się z dwóch ekranów: PARAMETRY – zawiera dane dla układu zabezpieczeń i sterowania pracą wzmacniacza oraz AWARIE – zawiera historię awarii jakie wystąpiły podczas pracy wzmacniacza.8.1.1 Parametry


    Po naciśnięciu przycisku PREV ukazuje się nam poniższy ekran. Przedstawiłem go jako przykład. Pozostałe ekrany ustawień wyglądają podobnie, zmienia się tylko opis parametru.


    Zmianę wartości parametru, dokonujemy przyciskami; PREV – zmniejszanie, NEXT – zwiększanie. Po naciśnięciu przycisku OPER, przechodzimy do zmiany następnego parametru. Nie ma możliwości przerwania tej operacji w dowolnym momencie. Musimy, naciskając OPER, dojść do ekranu jak poniżej.


   Teraz naciskając przycisk OPER, zapisujemy dokonane zmiany, co sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym, ekran gaśnie, a wzmacniacz pozostaje na STANDBY. Jeżeli chcemy zrezygnować z dokonanych zmian i wyjść bez ich zapisu, naciskamy przycisk MODE. Możemy także, naciskając przycisk PREV, powrócić do dokonywania zmian parametrów. Jeżeli podczas wykonywania zmian w ustawieniach, wyłączymy wzmacniacz wyłącznikiem sieciowym, dokonane zmiany nie zostaną zapamiętane.

Parametr Opis Wartość (domyślna)
 UaMAX  maksymalne napięcie anody 400 - 1400  (1150) 
 UaMIN  minimalne napięcie anody 1 - 1200  (900)
 IaMAX  maksymalny prąd anody 1 - 999  (600)
 IaRX  maksymalny prąd anody – praca QRP 1 - 250  (150)
 Is2MAX  maksymalny prąd siatki przyspieszającej 1 - 250  (50)
 Is2kor  wartość korekty prądu siatki przyspieszającej 0 - 50  (0)
 Tsby  temperatura załączania/wyłączania wentylatora - na czuwaniu 20 - 50 (28)
 Tfast
 szybkie obroty wentylatora 20 - 70 (35)
 TMAX  temperatura awaryjnego wyłączenia wzmacniacza 20 - 100  (70)
 Grzanie
 
minuty
minuty  czasu podgrzewania lamp
0 - 10  (2)
 Grzanie
 sekundy
sekundy czasu podgrzewania lamp 0 - 59  (30)
 WFSMAX maksymalny WFS 1 - 10  (3)
 ODBMAX maksymalna moc odbita 0 - 200  (60)
 BL_ZAB  zablokowanie/odblokowanie zabezpieczeń: UaMAX, UaMIN, napięć siatki pierwszej i drugiej, napięcia żarzenia oraz kontrolę powolnego startu 0, 1  (0)
 BL_WFS zablokowanie/odblokowanie zabezpieczenia max. WFS
0, 1  (0)
 BL_ODB zablokowanie/odblokowanie zabezpieczenia max. mocy odbitej
0, 1  (0)

    IaRX – w parametrze tym, ustawiamy wartość prądu anody przy którym nastąpi awaryjne wyłączenie wzmacniacza, ale tylko wtedy, kiedy nie nadajemy – brak sterowania z TRX (lampy zablokowane). Jak wspominałem, przy opisie zasilacza napięcia blokującego –100V siatki pierwszej, kontrola tego napięcia jest uproszczona. Może zaistnieć sytuacja awaryjna, że wartość tego napięcia ulegnie znacznemu obniżeniu (mniejsze napięcie ujemne), ale nie aż tak bardzo, aby zostało to wychwycone przez układ zabezpieczeń. W tej sytuacji, przy prawidłowym napięciu anody i siatki przyspieszającej,  zaczyna płynąc duży prąd anody, co w dłuższym czasie może doprowadzić do zniszczenia lamp.

    Parametr Is2kor, pozwala nam dokonać korekty wskazań prądu siatki drugiej. Wyjście zasilacza siatki przyspieszającej obciążone jest rezystorami, które pobierają pewien prąd. Podczas uruchamiania zmieniałem wersję zasilaczy i ich napięcia, zatem prąd pobierany przez te rezystory był różny i wprowadzał błąd we wskazaniach. Żeby za każdym razem nie wgrywać programu z nową korektą, dołożyłem właśnie ten parametr. Ustawiając jego wartość na 0, możemy odczytać prąd jaki pobiera sam zasilacz. Następnie wpisujemy odczytana wartość do tego parametru. Teraz na wyświetlaczu widzimy faktyczny prąd pobierany przez siatki drugie lamp.


    Parametr BL_ZAB pozwala nam zablokować zgłaszanie awarii i wyłączanie wzmacniacza, od wymienionych przy jego opisie układów. Jest to pomocne przy uruchamianiu, np. kiedy nie chcemy mieć załączonego wysokiego napięcia, a potrzebujemy, żeby reszta elektroniki pracowała.
Jeżeli parametr BL_ZAB jest ustawiony (1 – zablokowany),to generowane są trzy krótkie sygnały:
- po załączeniu przyciskiem POWER,
- przy każdym przejściu do pracy QRO lub QRP – przycisk OPER.


8.1.2 Awarie

    Po naciśnięciu przycisku PREV (na ekranie MENU I), pojawia się pierwszy ekran z zarejestrowanymi awariami.


   W pamięci rejestrowanych jest osiem ostatnich awarii, wyświetlanych na dwóch ekranach. Przejścia pomiędzy ekranami; awaria 1–4, awaria 5-8, dokonujemy przyciskami PREV – poprzedni ekran, NEXT – następny ekran. Ostatnia zaistniała awaria zapisywana jest na pierwszej pozycji, a pozostałe przesuwane są o jedną w dół. Po zaistnieniu 9, 10 i kolejnych awarii, ostatnia (z ósmej pozycji) usuwana jest z listy (pamięci).


Awaria Opis
Nap. anody > UaMAX za wysokie napięcie anody
Nap. anody < UaMIN za niskie napięcie anody
Prad anody > IaMAX za duży prąd anody
Prad anody > Ia_RX za duży prąd anody w trybie odbioru
Prad Is2 > Is2MAX za duży prąd siatki przyspieszającej
Temp. > T_MAX za wysoka temperatura
Uszk. czujnik temp awaria czujnika temperatury DS18B20
Brak nap. pomocn zanik napięcia: siatki pierwszej, siatki drugiej, żarzenia, lub awaria powolnego startu
---------- wolne8.2 MENU II

    MENU II dostępne jest, kiedy wzmacniacz został załączony przyciskiem POWER i wyłączona jest praca ze sterowaniem z trannsceivera - nie świeci dioda OPER.  Menu to możemy wywołać z ekranu grzania lamp jak i z ekranów: strojenia, mocy oraz wszystkich parametrów. Po jednoczesnym naciśnięciu przycisków PREV i NEXT, ukazuje się nam ekran jak poniżej. Teraz przyciskami OPER, PREV i NEXT, wybieramy interesującą nas pozycję.  Naciśnięcie przycisku MODE, powoduje powrót do ekranu z którego zostało wywołane MENU II.8.2.1 Jasność wyświetlacza

    Podświetlanie wyświetlacza sterowane jest generatorem PWM, w który wyposażona jest Atmega. Pozwala nam to, na płynną regulację jego jasności. Zmianę wartości jasności dokonujemy przyciskami: PREV – zmniejszenie jasności, NEXT – zwiększenie jasności. Powrót do menu głównego, z automatycznym zapisem wartości jasności, następuje po przyciśnięciu przycisku MODE.\8.2.2 Czas pracy


    Przyciskiem PREV z menu głównego, wywołujemy ekran „Czas pracy”, którego wygląd widzimy na poniższym obrazku. Pozycja ON, informuje nas o czasie załączenia wzmacniacza, tzn. sunie czasów pomiędzy załączeniem wzmacniacza przyciskiem POWER, a jego wyłączeniem. Natomiast z pozycji QRO dowiadujemy się, przez jaki czas lampy były załączone na nadawanie. Czas aktualnej sesji -  załączony/nadawanie -  doliczany i zapamiętywany jest dopiero w momencie wyłączenia wzmacniacza przyciskiem POWER. Wyłączenie wyłącznikiem sieciowym (zanik napięcia), spowoduje, że zliczony czas ostatniej sesji nie zostanie zapamiętany.


    W dowolnym momencie, możemy wyzerować wartości czasów. Naciskamy OPER i ukazuje się nam poniższy ekran. Następnie PREV + NEXT i czasy zostają skasowane.8.2.3 Parametry

    Ekran „Parametry”, tak naprawdę składa się z trzech ekranów, pomiędzy którymi możemy poruszać się za pomocą przycisków: PREV – ekran poprzedni, NEXT – ekran następny. Na pierwszym widzimy wartości zabezpieczeń dla: napięcia anody oraz prądu anody i siatki przyspieszającej, jakie ustawiliśmy w MENU I. Drugi ekran zawiera informację o wartościach temperatur dla sterowania wentylatorem i zabezpieczeniem  termicznym. Z trzeciego ekranu, możemy odczytać maksymalne szczytowe wartości: napięcia anody, prądu anody i siatki przyśpieszającej, temperatury oraz mocy.
  
   Wartości maksymalnych odczytów zapamiętywane są, dopiero w momencie wyłączenia wzmacniacz przyciskiem POWER. Wyłączenie wyłącznikiem sieciowym spowoduje, że odczyty te nie zostaną zapamiętane. Patrząc na poniższy ekran maksymalnych odczytów, może zdziwić fakt wyświetlania mocy, bez wskazań napięć i prądów. Sytuacja taka może wystąpić, np. po wyzerowaniu maksymalnych odczytów.  Wartości :napięcia, prądów i temperatury, zostaną zaktualizowane po wyłączeniu i ponownym załączeniu wzmacniacza. Natomiast moc wyjściowa, porównywana jest na bieżąco z wartością mocy maksymalnej zapisanej w pamięci i wyświetlana. Kasowania maksymalnych odczytów, dokonujemy identycznie jak czasów pracy. Naciskamy przycisk OPER, a następnie PREV + NEXT.
9. Oprogramowanie

    Układ sterownika oparty został na mikrokontrolerze Atmega644 firmy Atmel. Taktowany jest on zegarem kwarcowym, o częstotliwości 16 MHz.

    wzm4xGU50_atmega644.hex – wsad do mikrokontrolera
      wzm4xGU50_atmega644.bin
    wzm4xGU50_atmega644_eeprom.eep – wsad EEPROM

    Nie zamieszczam na stronie źródła programu, ale i nie jest on tajny. Jeżeli komuś będzie on potrzebny w celu modyfikacji, wykorzystania w całości lub jego fragmentów, to proszę o e-mail.

Parę informacji
 -  odczyt przetworników A/C odbywa się 22 razy na sekundę,
 -  odczyt temperatury po szynie 1-wire, co 5 sekund,
 -  wejście  KEY-IN – sterowanie z transceivera – sprawdzane jest co 4 ms,
 -  kontrola napięć, prądów, mocy (porównywanie odczytów z parametrami) - co 500 ms, zgłaszanie awarii po czterech kolejnych przekroczeniach,
 -  odświeżanie wyświetlacza: bar graph – 22 razy na sekundę, wskazań cyfrowych (oprócz temperatury)– co 500 ms,  temperatura – co 5 sekund, ewentualna poprawa napisów (komunikacja z wyświetlaczem bez potwierdzenia) – co 5 sekund.


9,1 Programowanie mikrokontrolera

    Na płytce sterownika, zamontowane jest 10-pinowe gniazdo, zgodne ze standardem ISP firmy Atmel. Na rynku dostępnych jest wiele programatorów wyposażonych w tego typu gniazdo. tak, że nie powinno być problemu z zaprogramowaniem mikrokontrolera. Można użyć i tego programatora AVR. Przełącznik DS1, umieszczony na płytce sterownika pozwala nam odłączyć wejścia programujące od układów sterowanych z lini 4 - 7 portu PB. Może się okazać, że podczas programowania i weryfikacji zapisywanego kodu, sygnalizowane będą błędy spowodowane zakłóceniem transmisji. W takim przypadku odłączenie linii programujących (przełącznikiem DS1), pozwoli nam poprawnie zaprogramować procesor.

    Na poniższym zdjęciu, przedstawiłem ustawienia Fusebit w programie BASCOM. Zwracam na nie uwagę, bo każdy kto ustawiał bity konfiguracyjne w mikrokontrolerach Atmel, wie jakie to ma znaczenie. A zwłaszcza ich błędne ustawienie. Np. niewłaściwa zmiana bitu SPIEN, może być powodem poszukiwania programatora równoległego, bo szeregowym do procesora już się nie dostaniemy. W przypadku programowania z innego programu, należy sprawdzić w jaki  sposób jest w nich interpretowane ustawienie danego bitu. Np. w PonyProg zaznaczenie danego bitu, powoduje wpisanie do niego wartości 0, a w innych 0 - to jest zero lub niezaznaczony.