Download » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG
   Download   


       
  Instrukcje    
  ic746pro_instrukcja_pl.pdf
instrukcja obsługi Icom 746PRO (polski)  
  ic735_instrukcja_pl.pdf
instrukcja obsługi Icom 735  
  ic275H_instrukcja_pl.pdf instrukcja obsługi Icom 275H  
  icE2820_instrukcja_pl.pdf
instrukcja obsługi Icom E2820  
       
       
       
  Analizator NWT-7
   
  nwt7_sch.pdf schemat ideowy  
  nwt7_bottom_pcb.pdf mozaika od strony elementów SMD  
  nwt7_top_pcb.pdf mozaika - elementy przewlekane  
  nwt7_elementy.bottom.pdf
montaż - elementy SMD  
  nwt7_elementy_top.pdf montaż - elementy przewlekane  
  nwt7_czolowka_montaz.pdf rysunki montażowe przodu i tyłu  
  nwt7_czolowka_opisy.pdf opis przodu i tyłu analizatora  
  nwt7_v210.hex kod programu analizatora  
  bootload16F876A_20MHz_38400.hex bootloader do PIC16F876A
zegar 20 MHz, prędkość 38400bit/s
 
  bootload16F876A_20MHz_56000.hex bootloader do PIC16F876A
zegar 20 MHz, prędkość 56400bit/s
 
  nwt7_gerber.zip
pliki gerbera pcb
 
  ft232rl.zip
sterowniki i program konfiguracji FT232RL
 
  picdownloader.zip
program obsługi bootloadera
 
  winnwt4_v410.zip
oprogramowanie do obsługi analizatora
 
  winnwt4_update_v4_08_02.zip
update- polska wersja językowa
 
  nwt7_artykul.pdf opis w formacie Acrobat Reader  
  nwt7_analizator.zip
wszystkie pliki
 
     
       
       
  Przełącznik antenowy
   
  switch_procesor_sch.pdf
schemat ideowy bloku mikrokontrolera  
  switch_czolowka_sch.pdf
schemat ideowy panela przedniego  
  switch_wejscia_sch.pdf
schemat ideowy klucza elektronicznego  
  switch_przekaznik_sch.pdf
schemat ideowy bloku przekaźników  
  switch_procesor_bottom_pcb.pdf
płytka drukowana bloku procesora
 
  switch_przekaznik_bottom_pcb.pdf
płytka drukowana modułu przekażników  
  switch_czolowka_bottom_pcb.pdf
płytka drukowana panela przedniego
 
  switch_procesor_top_pcb.pdf
odbicie lustrzane płytki bloku procesowa  
  switch_przekaznik_top_pcb.pdf
odbicie lustrzane płytki przekaźników  
  switch_czolowka_top_pcb.pdf
odbicie lustrzane płytki panela przedniego  
  switch_procesor_elementy.pdf rozmieszczenie elementów - procesor  
  switch_przekaznik_elementy.pdf rozmieszczenie elementów - przekaźnik  
  switch_czolowka_elementy.pdf rozmieszczenie elementów - elementy  
  bootload_644P_16MHz_38400.hex bootloader Atmega644P, 38400 bit/s  
  bootload_644P_16MHz_57600.hex bootloader Atmega644P, 37600 bit/s  
  switch_ant_v10_sp9xuh.hex kod programu sterownika  
  switch_skrzynka_sch.pdf schemat ideowy skrzynki  
  switch_skrzynka_pcb.pdf płytka drukowana skrzynki  
  switch_skrzynka_ter_pcb.pdf odbicie lustrzane płytku  
  switch_skrzynka_elementy.pdf rozmieszczenie elementów - skrzynka  
  switch_opis_obudowa.pdf opisy obudowy przełącznika  
  przelacznik_artykul.pdf opis w formacie Acrobat Reader  
  przelacznik_antenowy.zip wszystkie pliki  
     
       
       
  Zasilacz 13.8V/25A    
  zas_blokowy_sch.pdf schemat blokowy  
  zas_ms2010_sch.pdf moduł stabilizatora - schemat ideowy  
  zas_mp2010_sch.pdf modułł pomiarowo-kontrolny - schemat ideowy  
  zas_mps2010_sch.pdf "miękki" start - schemat ideowy  
  zas_mpg2010_sch.pdf prostownik - schemat ideowy  
  zas_mz2010_sch.pdf zabezpieczenie - schemat ideowy  
  zas_ms2010_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - moduł stabilizatora  
  zas_ms2010_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  zas_ms2010_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  zas_mp2010_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - moduł pomiarowo-kontrolny  
  zas_mp2010_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  zas_mp2010_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  zas_mps2010_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - "miękki" start  
  zas_mps2010_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  zas_mps2010_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  zas_mpg2010_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - prostownik  
  zas_mpg2010_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  zas_mpg2010_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  zas_mwg2010_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - chłodzenie diod  
  zas_mwg2010_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  zas_mwg2010_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  zas_mz2010_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - zabezpieczenie  
  zas_mz2010_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  zas_mz2010_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  zas_kod_atmega8.bin kod programu  
  zasilacz_artykul.pdf artykuł w formacie Acrobat Reader  
  zasilacz138V25A.zip wszystkie pliki  
     
       
       
  Miernik LC    
  mierniklc_sch.pdf schemat ideowy  
  mierniklc_bottom_pcb.pdf płytka drukowana  
  mierniklc_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki  
  mierniklc_elementy,pdf rozmieszczenie elementów  
  mierniklc_opis.pdf naklejka na obudowę  
  mierniklc_wsad_PIC.hex kod programu  
  mierniklc_artykul.pdf opis w formacie Acrobat Reader  
  mierniklc_zip wszystkie pliki  
     
       
       
  Klucz CW    
  klucz_procesor_sch.pdf schemat ideowy - procesor  
  klucz_przelacznik_sch.pdf schemat ideowy - przełącznik  
  klucz_procesor_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - procesor  
  klucz_procesor_top_pcb.pdf odbicie lustrzane  
  klucz_procesor_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  klucz_isostat_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - isostat  
  klucz_isostat_top_pcb.pdf odbicie lustrzane  
  klucz_isostat_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  klucz_gniazda_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - gniazda  
  klucz_gniazda_top_pcb.pdf odbicie lustrzane  
  klucz_gniazda_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  klucz_cw_pic.hex kod programu klucza  
  klucz_opis_panel.pdf opisy – przód i tył
 
  klucz_opis_panel_neg.pdf negatyw opisów  
  klucz _cw_artykul.pdf opis w formacie Acrobat Reader  
  klucz_cw.zip wszystkie pliki  
     
       
       
  Programator PIC    
  pic_prog_sch.pdf schemat ideowy  
  pic_prog_bottom_pcb.pdf płytka drukowana  
  pic_prog_top_pcb.pdf odbicie lustrzane płytki
 
  pic_prog_elementy.pdf rozmieszczenie elementów
 
  icprog106C_setup.zip program IC-Prog wersja 1.06C  
  winpic_setup.zip program WinPic  
  icprog_help_eng.zip pomoc do IC-Prog  
  pic_prog_artykul.pdf opis w formacie Acrobat Reader  
  pic_programator.zip wszystkie pliki  
     
       
       
  Programator AVR
   
  avr_prog_sch.pdf schemat ideowy  
  avr_prog_met_bottom_pcb.pdf płytka drukowana - spód  
  avr_prog_met_top_pcb.pdf płytka drukowana - elementy  
  avr_prog_met_termo_bottom_pcb.pdf odbicie lustrzane - spód  
  avr_prog_met_termo_top_pcb.pdf odbicie lustrzane - elementy  
  avr_prog_elementy.pdf rozmieszczenie elementów  
  ispprog_2007_setup.zip program ISP Prog 2007  
  ponyprog_v207c_setup.zip program PonyProg v 2.07c  
  avr_prog_artykuł.pdf opis w formacie Acrobat Reader  
  avr_programator.zip wszystkie pliki  
     
       
       
  Programy    
       
  Brak plików    
     
       
       
  Schematy    
       
  Brak plików    
     
       
       
  Dokumentacje    
  ic746pro_manual_en.pdf instrukcja obsługi IC-746PRO (ang)  
  ic735_manual_en.pdf
instrukcja obsługi IC-735 (ang)
 
  ic275h_manual_en.pdf instrukcja obsługi IC-275H (ang)  
  ice2820_manual_en.pdf instrukcja obsługi IC-E2820 (ang)