Instrukcja obsługi przelacznika » SP9XUH - Polska Radiostacja Amatorska >

<-- MENU dla stron PAGU74B -->
 QTH Loc:  JN99WX    ITU: 28    DXZone: 15    Powiat: (M)KR    Gmina: KR11      
   
 
Antena Inverted V na 40 m
Balun prądowy 1:1
Miernik częstotliwości 100 MHz
Wzmacniacz 4 x GU50
Moduł pomiarowy MP-2010 

Informacje o zawartości strony

Wpisz znak

Księga gości

Moje GG

Instrukcja obsługi przełącznika antenowegoPierwotna wersja opisu służyła mi jako pomoc przy pisaniu programu, aby łatwiej było zapanować nad tym co i w którym miejscu ma się wyświetlać i który przycisk za co odpowiada. Po modyfikacji przedstawiam opis przełącznika w formie nazwijmy to „instrukcji obsługi”.

Funkcje przełącznika

 - przełączanie 8 anten w układzie: 2 kable antenowe (zestaw 1 , zestaw 2), do każdego możliwość podpięcia 4 anten,
 - sterowanie przełączaniem anten:
   
ręczne – wszystkie anteny,
 
z radia, portu LPT – tylko zestaw 1,
 
z komputera, poprzez port USB – w przygotowaniu
- konfiguracja anten jako nadawcze i odbiorcze, przejście z jednej anteny na drugą w momencie przełączenia transceivera na nadawanie – dwa wejścia sterujące niezależne dla zestawu 1 i 2, anteny RX/TX można zmienić w obrębie danego zestawu,
 - wyświetlanie aktualnego czasu lokalnego i GMT oraz daty, z automatyczną zmianą czasu letniego i zimowego,
 - alarm,
 - pomiar dwóch temperatur,
 - pomiar ciśnienia i wilgotności powietrza –  przygotowane są gniazda do podłączenia przetworników a w programie napisane procedury do ich obsługi.
PANEL PRZEDNI
 
Na panelu przednim znajduje się 6 przycisków opisanych jako: MENU, ESC, 1/5, 2/6, 3/7 i 4/8. Funkcje przypisane do poszczególnych przycisków, są różne i zależne od tego na którym z ekranów się znajdujemy. Ich znaczenie zostanie omówione przy prezentacji poszczególnych ekranów.


PANEL TYLNY
 
Gniazdo CZUJNIK – podpinamy do niego czujniki temperatury i ciśnienia

  PIN Opis
1   +5V pierwszy DS18B20
2   DATA szyna 1-wire
3   GND  pierwszy DS18B20
4   GND MPX4115
5   Vout MPX4115
6   +5V drugi DS16B20
7   DATA szyna 1-wire
8   GND drugi DS18B20
9   +5V MPX4115


Gniazdo YAESU – wejście sygnałów sterujących przełączaniem anten 1 – 4, zestawu pierwszego. Podpinając do niego port LPT komputera, możemy zmieniać anteny używając programów logujących, np. Logger32. Druga możliwość to podpięcie radia YAESU, które jest wyposażone w specjalne gniazdo PASSBAND właśnie do tych celów. TRX1_MK i TRX1_TR to linie przełączające anteny nadawczo/odbiorcze. Różnica między nimi jest taka, że z linii TRX1_MK sygnał podawany jest na wejście TRX1 procesora bez separacji - bezpośrednio z dzielnika napięcia. Natomiast z linii TRX1_TR seperowany jest przez transoptor.


  PIN Nazwa Opis
1  TRX1_TR   Przełączanie RX/TX - seperowane
2  BAND1/LPT1   Antenna 1
3  BAND2/LPT2   Antenna 2
4  BAND3/LPT3   Antenna 3
5  BAND4/LPT4   Antenna 4
6  +13,8V   Napięcie z transceivera
7  GND_TR   Masa transceivera
8  TRX1_MK   Przełączanie RX/TX – bez seperacji
9  GND   Masa przełącznika


Gniazdo TRX – dwa wejścia TRX1 i TRX2 dla sygnałów z transceivera , zmieniających anteny z odbiorczych na nadawcze; TRX1 obsługuje anteny 1 – 4 zestawu 1, a TRX2 anteny 5 – 8 zestawu 2.PIN Nazw
1   GND_TX1
 2   PRZ_TX1
 3   +13,8_TX1
 4   PRZ_TX2
5   +13,8_TX2
6   GND_TX2
7   NC
8   NC
9   NC

Przełącznikiem DP1 (wewnątrz obudowy) możemy skonfigurować sposób sterowania transoptorów.
Przykład sterowania z Icom-735:
  zwieramy DP1-5, DP1-1 a DP1-4 pozostaje rozwarte, PRZ_TX1 i GND_TX1 podpinamy do przekaźnika TX z tyłu radia. Przejście na nadawanie załącza przekaźnik w radiu, który podaje napięcie +12V na transoptor. Wejście TRX1 przechodzi w stan niski (aktywny.

Gniazda WYJŚCIE1, WYJŚCIE2 – do podłączenia kabli sterujących przekaźnikami antenowymi. Do każdego gniazda doprowadzone jest 8 linii przekaźnikowych. Umożliwia to sterowanie jednym kablem wszystkich przekaźników – oba kable antenowe dochodzą do jednej skrzynki przekaźnikowej lub dwoma kablami sterującymi np. dwie skrzynki przekaźnikowe na dwóch masztach.
widok gniazda
od przodu

PIN WYJŚCIE 1 WYJŚCIE 2
1 ANTENA 1 ANTENA 8
2 ANTENA 3
ANTENA 7
3 ANTENA 5
ANTENA 5
4 ANTENA 7
ANTENA 3
5 ANTENA 8
ANTENA 1
6 ANTENA 2
GND
7 ANTENA 4
ANTENA 6
8 ANTENA 6
ANTENA 4
9 GND ANTENA 2

Gniazdo USB – do komunikacja przełącznika z komputerem, gniazdo typu B.


EKRANY PODSTAWOWE

  1. Ekran główny
  2. Ekran czasu lokalnego i GMT
  3. Ekran przełączania anten
  4. Ekran powiązań anten


MENU USTAWIEŃ

  1. Ustawianie czasu i daty
  2. Ustawianie i aktywacja alarmu
  3. Konfiguracja powiązań anten nadawczych i odbiorczych
  4. Przypisanie nazw dla anten
  5. Ustawienie jasności wyświetlacza LCD
  6. Identyfikacja czujników temperatury
  7. Korekta czasu


Pierwsze załączenie
 
Załączając urządzenie po raz pierwszy, następuje wywołanie ekranu menu ustawień: identyfikacja czujników temperatury. Dzieje się to dlatego, że procesor nie zna adresów czujników i musi je zidentyfikować.


EKRAN GŁÓWNY
 
Włączając urządzenie kolejny raz ukazuje się nam ekran główny.


W pierwszej linii wyświetlany jest czas i data. Druga linia zawiera informacje o temperaturach odczytywanych z czujników. W przypadku rezygnacji z któregoś czujnika lub jego uszkodzeniu. w miejsce liczby z temperaturą ukazuje się „--.-„

Funkcje przycisków

[MENU] – jego funkcja na tym ekranie jak i na pozostałych ekranach podstawowych jest następująca:
  - naciśnięty na czas < 1 sekundy powoduje  przełączenie na następny ekran,
  - naciśnięty na czas > 1 sekundy i < 2,5 sekundy -  wywołuje funkcję zmiany źródła sterowania,
  - naciśnięty na czas > 3 sekund wywołuje MENU USTAWIEŃ – tylko przy ustawieniu źródła sterowania RECZNE / KOMP PC.


[ESC]   - reakcja jest zależna od wybranego źródła sterowania przełączaniem anten;

  RĘCZNE / KOMP PC - wywołanie funkcji szybkiej zmiany anten
  LOGGER / YAESU – nieaktywny

[1/5][4/8] wywołują funkcję szybkiej zmiany anten i podłączenie anteny przypisanej do naciśnietego  przycisku:

  1/5 – antena 1 - zestaw 1 lub antena 5 – zestaw 2,
  2/6 – antena 2 - zestaw 1 lub antena 6 – zestaw 2,
  3/7 – antena 3 - zestaw 1 lub antena 7 – zestaw 2,
  4/8 – antena 4 - zestaw 1 lub antena 8 – zestaw 2.

UWAGA: Podłączenie anteny 1 – 4 zestawu 1 nastąpi tylko wtedy, gdy wejścia TRX1  jest w stanie wysokim (nieaktywnym – transceiver na odbiorze). To samo dotyczy TRX2 dla anten 5 – 8 zestawu 2.

Ekran może zmienić wygląd do przedstawionego poniżej, w chwili kiedy aktywowany został alarm.
Wtedy co 3 sekundy, na przemian pojawia się data lub godzina alarmu.EKRAN CZASU LOKALNEGO I GMT


Na wyświetlaczu pokazywany jest czas lokalny i GMT. Czas lokalny jest automatycznie zmieniany przy przejściu  z czasu letniego na zimowy i odwrotnie. Tak samo zmienia się różnica pomiędzy czasami; zimowy -1godzina, letni -2 godziny. Dni zmian zostały zaprogramowane na okres do 2099 roku.

Funkcje wszystkich przycisków są takie same jak dla ekranu głównego.


EKRAN PRZEŁĄCZANIA ANTEN
 
Uwaga: Opis dotyczy także wywołania tego ekranu funkcją szybkiej zmiany anten z ekranu głównego lub czasu lokalnego/GMT. Różnica jest tylko jedna. Jeżeli przez pięć sekund nie naciśniemy żadnego przycisku, nastąpi powrót do ekranu z którego funkcja została wywołana.


Na pierwszej linii wyświetlacza widzimy informację mówiącą nam, która z anten 1 – 4 jest aktualnie podłączona do kabla 1. Analogicznie druga linia zawiera informację o antenie 5 – 8 kabla 2.
Wskaźnik ukazujący się na pierwszym polu linii informuje nas z którego źródła następuje przełączanie anten.

Symbole źródła sterowania:

 
 - RĘCZNE – z przycisków [1/5] – [4/8]
   - LOGGER – z gniazda YAESU
   - YAESU – z gniazda YAESU
   - KOMP PC – z przycisków [1/5] – [4/8] (komputera)

Funkcje przycisków

[MENU] - funkcje takie same jak dla pozostałych ekranów podstawowych, z wyjątkiem gdy wywołanie nastąpiło z ekranu głównego lub czasu lokalnego/GMT, funkcją szybkiej zmiana anten - wtedy przycisk nie jest obsługiwany.

[1/5][4/8] - dla źródła sterowania YAESU i LOGER odłączone
 
Przy wybranym źródle sterowania RECZNE lub KOMP PC, naciśnięcie jednego z nich spowoduje wybranie anteny do niego przypisanej, np. po wciśnięciu 2/6 zobaczymy ekran jak poniżej, poprzednia antena zostanie odłączona, a przypięta antena 2.


Jeżeli naciśniemy przycisk anteny która jest aktualnie wybrana, nastąpi odłączenie wszystkich anten tego zestawu. Jak na obrazku poniżej.


[ESC] -  dla źródła sterowania:

 
  LOGGER / YAESU - nieaktywny
  RECZNE / KOMP PC -zmiana zestawu anten: 1 -> 2 -> 1 ...

Poniższy rysunek przedstawia wyświetlacz po przejściu na zestaw 2. Teraz przyciski [1/5] – [4/8] wywołują zmianę anten 5 do 8.


-> Przy ustawieniu LOGGER / YAESU-<

Dla takiego ustawienia źródła sterowania możemy, zmienić antenę tylko zestawu 1. Przyciski [1/5] – [4/8] są odłączone. Stan anten zestawu 2 jest taki jak przed zmianą sterowania na LOGGER / YAESU.
Przykładowe ekrany przedstawiają wyświetlacz w przypadku:
 - ustawienie źródła na LOGGER, braku wysterowania anteny zestawu pierwszego, antena 6 zestawu 2 która została wybrana przed przełączeniem źródła sterowania.

 

  - sytuacja jak wyżej tylko wysterowano z komputera poprzez port LPT antenę 2  zestawu 1

 EKRAN POWIĄZANIA ANTEN
 
Wyświetlacz wygląda jak poniżej.

 

Możemy tutaj zobaczyć jak powiązane są anteny nadawcze z odbiorczymi. Dokładniej mówiąc, która antena zostanie wybrana w momencie wysterowania linii TRX1 lub TRX2. Wejście TRX1 zmienia anteny 1 – 4 (zestaw 1), a TRX2 anteny 5 – 8 (zestaw 2). Powiązania anten można skonfigurować w menu ustawień powiązań anten nadawczych i odbiorczych.
W linii pierwszej widzimy antenę na której słuchamy, a w drugiej na którą zostanie przełączone wyjście antenowe transceivera w momencie nadawania.

Funkcje przycisków

[MENU] - funkcje takie same jak dla pozostałych ekranów,
[ESC] - pokazuje następne powiązanie: ANT1...ANT8 -> ANT1,
[1/5][4/8] – nieaktywne.


Zmiana źródła sterowania

 Naciskając przycisk [MENU] na czas > 1 i < 2,5 sekundy, wywołujemy ekran na którym  możemy ustawić źródło z którego przełączane będą anteny.

 

Funkcje przycisków

[MENU] - zatwierdza wybór – następuje zapis do EEPROM aktualnego ustawienia i powrót do ekranu z którego wywołaliśmy funkcję.

[ESC] - wybiera źródło, co sygnalizowane jest zmiana pozycji wskaźnika
 
RECZNE i KOMP PC – sterowanie anten z przycisków (ta wersja programu),
LOGGER i YAESU - - zewnętrzne gniazdo YAESU

[1/5] - [4/8] – nieaktywne

Jeżeli w momencie akceptacji nowego źródła, któreś z wejść TRX1 lub TRX2 będzie aktywne, to pokaże się ekran jak poniżej, usłyszymy sygnał dźwiękowy, a zmiany nie zostaną zapisane.

 

Przy ustawieniach źródła jako RECZNE lub KOMP PC, zadanie sterownika jest taka samo, czyli sterowanie zmianą anten z przycisków. Ustawiając LOGGER lub YAESU sterujemy przełącznik z gniazda YAESU. Wybór czterech źródeł przygotowany jest pod rozbudowę (budowę nowego) sterownika i nowe oprogramowanie.


Obsługa wejścia TRX (TRX1 i TRX2)

Sygnały TRX1 (gniazdo YAESU, TRX) i TRX2 (gniazdo TRX) pozwalają na przełączanie anten nadawczo / odbiorczych. Sygnał przełączający od linii TRX1 powoduje reakcję procesora dla dowolnego ustawienia źródła sterowania. Natomiast TRX2 obsługiwany jest tylko dla ustawień RECZNE i KOMP PC.

Jeżeli znajdujemy się na ekranie przełączania anten, przejście z jednej anteny na drugą pokazywane jest na wyświetlaczu.

Bez wysterowania z TRX1

 

Po pojawieniu się sygnału na linii TRX1 obok numeru zestawu 1, pokazuje się wskaźnik .

 

Podobna sytuacja jest w momencie wykrycia sygnału na linii TRX2. Obok numeru zestawu 2 pojawia się wskaźnik .
MENU USTAWIEŃ
 
Przytrzymanie przycisku [MENU] (na każdym z ekranów podstawowych, przy ustawieniu źródła sterowania RECZNE lub KOMP PC) na czas dłuższy niż 3 sekundy powoduje wyświetlenie pierwszego ekranu menu.

Menu wyświetlane jest na dwóch ekranach. Przejście pomiędzy nimi umożliwia przycisk [MENU]. Naciskając go zmieniamy ekrany między sobą, menu 1 -> menu 2 -> menu 1... . Przyciski [1/5] – [4/8], umożliwiają przejście do przypisanego mu podmenu. Działanie przycisku [ESC] jest takie samo dla całego menu ustawień – zaniechanie danej operacji (bez zapisu).

Ekran pierwszy menu ustawień

 

Ekran drugi menu ustawi


 


Ustawianie czasu i daty

Ekran ustawiania czasu

 

Przyciskami [1/5], [2/6], [3/7] wprowadzamy czas:
  1/5 – godziny – 1,2,...23, 0, 1, ...,
  2/6 – minuty – 1, 2, ... 59, 0, 1, ...,
  3/7 – sekundy – 1, 2, ... 59, 0, 1, ... .


Naciskamy [MENU] i przechodzimy do ustawienia daty.Przyciskami [1/5], [2/6], [3/7] wprowadzamy datę:
  1/5 – dzień – 1,2,...31, 1, ...,
  2/6 – miesiąc – 1, 2, ... 12, 1, ...,
  3/7 – rok – 2000,2001, ... 2099,2000, ....

Naciskamy [MENU] – pojawia się ekran zapisu czasu i daty.

 

Teraz, po naciśnięciu [MENU] następuje zapis nowego czasu i daty, a następnie powrót do ekranu menu ustawień. Potwierdzenie zapisu sygnalizowane jest pojedynczym sygnałem dźwiękowym.  Wciskając [ESC] rezygnujemy z zapisu zmian i wracamy do ustawiania czasu.


Ustawianie i aktywacja alarmu

Ekran ustawiana alarmu

 


Wciskamy przycisk [1/5] i przechodzimy do ustawiania godziny alarmu.

 

Przyciskami [1/5], [2/6] wprowadzamy godzinę alarmu:
  1/5 – godziny – 1,2,...23, 0, 1, ...,
  2/6 – minuty – 1, 2, ... 59, 0, 1, ....

Naciskamy [MENU].

 

Przyciskiem [MENU] akceptujemy godzinę alarmu, co sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym i powracamy do ekranu głównego alarmu.

Chcąc, aby o ustawionej godzinie alarm się włączył, musimy go aktywować.  W tym celu naciskamy przycisk [4/8]. Na wyświetlaczu obok godziny, pojawia się napis „ALM”, oznaczający aktywację alarmu. Kolejne naciskanie przycisku [4/8], załącza lub wyłącza alarm. Pojawienie się napisu „ALM” jest jednoznaczne z uruchomieniem alarmu, nie trzeba już żadnej akceptacji.

 

Osiągnięcie godziny alarmu sygnalizowane jest przerywanym dźwiękiem (co 1s) i mruganiem wyświetlacza z napisem „ALARM”.

 

Kasowanie sygnału alarmu następuje po naciśnięciu dowolnego przycisku.


Konfiguracja powiązań anten nadawczych i odbiorczych

Możemy tutaj ustawić, która z anten ma zostać podłączona w momencie pojawienia się sygnału na wejściu TRX1 (zastaw 1, anteny 1-4) lub TRX2 (zestaw 2, anteny 5-8). Przypomnę tutaj, że anteny przełączane mogą być tylko w obrębie zestawu, tzn. antenę 1 można przełączyć tylko na jedną z anten; 2 – 4. Ustawienie tej samej anteny do przełączania, np. ANT1 -> ANT1, powoduje brak reakcji na sygnały z wejścia TRX – antena odbiorcza jest równocześnie anteną nadawczą.

Ekran ustawiania powiązań anten

 

W pierwszej linii wyświetlany jest numer anteny dla której będziemy ustawiać antenę z nią powiązaną. Naciskając przycisk [1/5] zmieniamy (w kółko) numer anteny, co uwidaczniane jest w drugiej linijce; ANT3 -> ANT4 - > ANT 1-> ANT2 -> ANT3, ... .

 

Przejście do następnej pozycji, czyli ustawień dla anteny drugiej (ANT2) możemy zrealizować na dwa sposoby:

naciskamy [MENU], wtedy zmiany jakie zostały wprowadzone dla anteny 1 są zapisywane,
  naciskamy [ESC] – nie ważne czy zrobiliśmy jakieś zmiany, czy nie, nic nie jest zapisywane do pamięci procesora.

Oczywiście dla anten od 5 – 8, możemy wybrać tylko antenę ANT5 – ANT8.
Po dojściu do ósmej anteny i zaakceptowaniu przyciskiem [MENU] lub [ESC] powracamy do ekranu menu ustawień.


Przypisanie nazw dla anten
 
Dla łatwiejszego orientowania się, która z anten jest aktualnie używana, możemy przypisać im 13-o znakowy opis. Do dyspozycji mamy 95 znaków:
spacja ! ,, # $ % & ‘ (  ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] ^ _ ‘ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Ekran zmiany opisu

 

  wskazuje pozycję dla której będą dokonywane zmiany. Jego położenie zmieniamy przyciskami; [1/5] w lewo lub [2/6] w prawo. Znak wskazywany przez zmieniamy za pomocą przycisków [3/7] w dół i [4/8] w górę.
Do zmian opisu następnej anteny możemy przejść na dwa sposoby:
  - naciskając przycisk [MENU], wtedy zmiany w opisie zostaną zapamiętane,
  - naciskamy [ESC] – bez względu na to czy wprowadziliśmy zmiany czy nie, nic nie jest zapisywane do pamięci procesora.

Po dokonaniu zmian dla ostatniej anteny powracamy do ekranu menu ustawień.


Ustawienie jasności wyświetlacza LCD

W tym menu możemy ustawić sposób, w jaki ma być regulowana jasność wyświetlacza oraz w przypadku regulacji „RECZNA” wartość tej jasności. Dla ustawienia regulacji „AUTO” zależy ona od oświetlenia otoczenia. Informacja z fotoelementu przetwarzana jest przez procesor, który odpowiednio reguluje podświetlaniem. Nie używanie przycisków przez 1 minutę, powoduje zredukowanie jasności do wartości 20% zakresu regulacji (na stałe ustawione w programie).

Ekran ustawień

 

Wciskając przycisk [1/5] zmieniamy źródło regulacjo na: ‘RECZNA” -> „AUTO” -> „RECZNA”, ... ..Naciskając [ESC] wracamy do ekranu menu ustawień, a ostatnie ustawienie jest automatycznie zapisywane.

Po naciśnięciu przycisku [2/6] wchodzimy w ustawienia wartości jasności dla źródła regulacji „RECZNA”
.

 

Przyciskiem [1/5] zmniejszamy, a [2/6] zwiększamy podświetlenie, co wizualizowane jest wartością procentową i na linijce oraz fizyczną zmianą jasności wyświetlacza. Naciskając [MENU] lub [ESC] powracamy do ekranu ustawień jasności, a ostatnia zmiana jest zapisywana do pamięci.


Identyfikacja czujników temperatury
 
Podłączając czujniki po raz pierwszy lub wymieniając uszkodzony, musimy przeprowadzić procedurę identyfikacji. Powodem jest to, że oba czujniki przyłączone są do jednej szyny danych. Procesor chcąc odczytać temperaturę z danego czujnika musi najpierw znać jego adres.

Uwaga:
czujniki muszą być podłączane pojedynczo!.

Ekran identyfikacji

 

Podpinamy pierwszy czujnik i naciskamy przycisk [MENU]. Jeżeli identyfikacja przebiegła prawidłowo, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i adres układu w kodzie heksadecymalnym.

 

Jeżeli nie podpięliśmy układu lub odczyt z niego jest niemożliwy, to otrzymujemy komunikat

 

Przyciskamy [MENU], przechodzimy do odczytu drugiego układu
.

 

Naciskamy [MENU]. Tak samo jak dla pierwszego czujnika, otrzymujemy informację o jego adresie lub błędnym odczycie układu.
Do tego momentu wciskając klawisz [ESC], możemy wyjść z identyfikacji układów bez zapisu informacji o nich. Naciskając [MENU], zapisujemy adresy układu (układów).
Temperatura mierzona przez pierwszy identyfikowany czujnik wyświetlana jest po lewej stronie drugiej linii wyświetlacza, natomiast drugiego czujnika, po prawej.


Korekta czasu
 
Funkcja ta pozwala nam skorygować błędne wskazania czasu. Jeżeli zegar spieszy lub spaźnia, możemy wprowadzić wartość, która raz na dobę będzie dodawana lub odejmowana od czasu zegara.

Ekran korekty czasu

 

Godzina, którą widzimy na wyświetlaczu, to aktualny czas zegara i jednocześnie godzina o której co dobę będzie dokonywana korekta czasu.

Przyciskami [1/5], [2/6] wprowadzamy wartość korekty:
  1/5 - sekundy w zakresie 0 – 30,
  2/6  - milisekundy w zakresie 0 – 99.

Przyciskiem [4/8] ustawiamy czy wartość korekty ma być dodawana (spaźnia) czy odejmowana (spieszy) od czasu zegara. Na wyświetlaczu pojawia się;


 +  wartość będzie dodawana do czasu zegara,

 -  wartość będzie odejmowana,
     zegar nie będzie korygowany.

Naciskamy [MENU].

 

Jeszcze raz przyciskamy [MENU] i korekta zostaje zapisana.
Przyciskiem [ESC], tak jak w większości ekranów wycofujemy się bez zapisu do ekranu menu ustawień.